Gençay Yıldız'ın Bloğu - Yazılım Mimarileri ve Tasarım Desenleri Üzerine

Yazılım Mimarileri ve Tasarım Desenleri Üzerine Blog

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Spread Operator

Merhaba, Yazılım algoritmalarında, yapısal olarak bazen ekstrem durumlarda kodumuzu inşa etmek isteyebiliriz. Tabi bu durumlar kullandığımız yazılım dilininde destekleyeceği biçimde, syntax yapısına uygun olacak şekilde sınırlı kalmak durumundadır. Peki nedir bu durumlar? diye sorarsanız...

EcmaScript 6 1

ECMAScript 6 – Destructuring

Merhaba, Elimizdeki nesneleri yahut dizileri var olan mevcut yapılarından daha küçük parçalara ayırmak isteyebiliriz. ECMAScript 6 ile gelen Destructuring özelliği bu isteğimize karşılık olarak nesneleri ya da dizileri parçalayabilmekte ve bu işlem neticesinde işimize...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Template Literal

Merhaba, Bu içeriğimizde C# 6.0 ile gelen String Interpolation özelliğinin ECMAScript versiyonu olan Template Literal özelliğini inceleyeceğiz. ECMAScript’te string ifadeleri birleştirilirken aslında tüm programlama dillerinde bilinen “+” operatörü ile birleştirme gerçekleştirilmektedir. Template Literal ile...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – let Değişken Tipi

Merhaba, Bu içeriğimizde JavaScript kurallarını belirlemiş olan ECMAScript 6 standardında let değişkeni üzerine konuşuyor olacağız. Biliyoruz ki, JavaScript dilinde “var” değişken tipi ile tanımlanan tüm değişkenler genel scope içerisinde varsayılmaktadır. Yukarıdaki kod bloğunu incelerseniz...

Node.js Çalışma Mantığı 0

Event Driven, Non Blocking ve Node.js Nedir?

Merhaba, Günümüz yazılım düynasında Event Based ve Thread Based olmak üzere birbirinden farklı iki kavram mevcuttur. Bu içeriğimizde bu kavramların neler olduğunu, aralarındaki farkı gözeterek değerlendireceğiz ve bunların yanında Node.js mimarisinin ne olduğunu açıklamaya...

0

Ajax İle Token Authentication Uygulanan Web API Tetikleme

Merhaba, Bir önceki Ajax İle Web API Tetikleme başlıklı yazımda Ajax ile web apilere nasıl bağlantı kurulduğunu ve nasıl tetiklendiğini değerlendirmiştik. Bu içeriğimizde ise Token Authentication uygulanan web apilere tekrar Ajax ile nasıl bağlanılacağını,...

1

Ajax İle Web API Tetikleme

Merhaba, Bu içeriğimizde Ajax mimarisi ile Web API’lerin nasıl tetiklendiğini inceleyeceğiz. Elimizde aşağıdaki gibi bir web api olduğunu düşünelim. Şimdi Ajax ile bu web apiye erişip, tetikleyelim. Çalışmamızı kaydedip, çalıştırdığımızda aşağıdaki hatayla karşılaşacağız. Hatamızı...

1

C# İle Web API Tetikleme

Merhaba, Son zamanlarda Asp.NET MVC Web API üzerine odaklanmış bulunmaktayım. Dolayısıyla bu konuya dair akıllara gelebilecek tüm sorulara cevap verebilmek için bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayım. Velhasıl bu içeriğimizde, C# ile Web API’nin nasıl...

Angular 4 1

Angular İle Web API Tetikleme

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular ile Web API tetiklemeyi inceliyor olacağız. İlk olarak Asp.NET MVC – Web Api Nedir? Nasıl Oluşturulur? başlıklı makalemde ele aldığımız gibi bir Web API oluşturacak ve ardından bu Web API’ye...

Asp.NET MVC - Web Api Token Authentication 0

Asp.NET MVC – Web Api Token Authentication

Bir önceki Asp.NET MVC – Web Api Nedir? Nasıl Oluşturulur? başlıklı yazımda Web Apilerin ne olduklarına ve nasıl oluşturulduklarına değinen içeriği kaleme(klavyeye) almıştık. Bu içeriğimizde ise oluşturduğumuz Web Apilerde Token Authentication ile kullanıcı taraflı...

Asp.NET MVC - Web Api Nedir? Nasıl Oluşturulur? 2

Asp.NET MVC – Web Api Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Merhaba, Günümüz uygulamaları yapısal olarak kendi bünyelerinde bir bütün teşkil etselerde kullanıcılara daha farklı hitap şekilleriyle piyasada fark yaratmaya çalışmaktadırlar ve bu hitap şekilleri yer yer uygulama üzerinde belirli noktaları dünyaya açacak kadar ileri...

Angular 4 0

Angular 4 – Route Guards CanDeactivate

Merhaba, Bir önceki Angular 4 – Route Guards CanActivate başlıklı makalemde Angular uygulamalarında Route Guards yapısından söz ederek CanActivate yaklaşımını değerlendirmiştik. CanActivate yaklaşımı, kullanıcıyı yönlendirirken detaylı kontrol mekanizması sağlamaktadır. Hatta ilgili makalemde bu konuyla...

Angular 4 1

Angular 4 – Route Guards CanActivate

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 4 uygulamalarında kullanıcı yönlendirmelerinde detaylı kontrol ve optimizasyon sağlamamıza imkan tanıyan Route Guards yapısını inceleyeceğiz. Route Guards Nedir? Route Guards, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kullanıcı yönlendirmelerinde detaylı kontrol mekanizması sağlamaktadırlar....

Angular 4 0

Angular 4 İle Routing Navigation

Merhaba, Önceki yazılarımdan Angular 4 Routing Mekanizması başlıklı makalemde Angular ile routing işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini ele almıştık. Bu içeriğimizde ise Angular’da Routing Navigation ile bir componentten bir başka componente yönlendirilme işlemini inceleyeceğiz. Diyelim ki;...

Angular 4 - Local Storage Kullanımı 1

Angular 4 – Local Storage Kullanımı

Merhaba, Herşey değişir, web uygulamalarında performans odağı değişmez. Evet, günümüzde bundan aylar hatta günler önceki nice işlevsellik gösteren yöntemler daha iyi ve daha dinamik yöntemler tarafından rafa kaldırılmışken bu tuhaf seleksiyonun performans odaklı bir...

2

C#’ta Rastgele Sayı Üretimi Sorunsalı

Merhaba, Yazılım olgusu, bilgisayara kullanıcının isteği doğrultusunda algoritmik bir senfoni eşliğinde komutlar ile taleplerde bulunulan ve bu taleplere karşı verilen cevaplara yahut olayların gidişatı kontrolünde beklenen durumlara göre süreci amaca uygun bir şekilde işleterek...

Angular TypeScript 0

TypeScript’te Constructer Kullanımı

Merhaba, Class yapılarının en temel bileşenlerinden biri olan constructer metodu ilgili sınıftan nesne üretimi esnasında sınıf elemanlarını koordine edebilmenin başlıca yöntemlerinden birisidir. Haliyle her OOP’yi destekleyen dilde olduğu gibi TypeScript dilinde de bu yapı...

Angular 4 – Forms Validations 0

Angular 4 – Forms Validations

Merhaba, Bir önceki Angular 4 Forms Uygulamaları başlıklı makalemde Angular’da şablon odaklı ve model odaklı olmak üzere iki farklı form yapısını incelemiş bulunmaktayız. Bu içeriğimizde ise form doğrulama işlemleri olan Forms Validations yöntemlerini inceleyeceğiz....

Angular 4 Forms Uygulamaları 1

Angular 4 Forms Uygulamaları

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 4 uygulamalarında formlarla çalışmanın iki farklı yolu olan “Şablon Odaklı Form” ve “Model Odaklı Form” yapılarını inceleyeceğiz. Genel Gereksinimler Form yapılarında çalışabilmek için belirli modülleri uygulamamızın “app.module.ts” isimli ana modül...

0

C#’ta ClickOnce Deployment İle Uygulamaya Güncelleme Desteği

Merhaba, Günümüzde bir yazılımın gelişim sürecindeki temel gaye, tüm plan ve algoritmaların gerçekleştirilmesi ve nihai unsur olarak ürünün elde edilmesinden ziyade ürünün inşasından sonraki gelişim sürecini de ilgilendiren durumları hesaba katmak ve yeni güncellemeleri...

0

SQL Server – IIF Fonksiyonu İle Veri Kontrolü

Merhaba, Bir yazılımı bütün olarak ele aldığımızda; genellikle veritabanı tablolarındaki tüm veriler var olduğu gibi son kullanıcıya yansıtılmamakta, gerektiği kadar, hatta verinin orjinal fiziksel kaydını bozmadan kullanıcının anlayabileceği şekilde formatlandırarak yansıtılmaktadır.Tüm bunlara nazaran kullanıcının...

Angular 4 - Slice Pipe İle Sayfalama 0

Angular 4 – Slice Pipe İle Sayfalama

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular uygulamalarında Slice Pipe ile sayfalama işlemini irdeleyeceğiz. Tabi öncelikli olarak Slice Pipe’ın yapısal özelliğini detaylıca inceleyecek ve ardından bu filtreyi sayfalama tekniği üzerinde kullanacağız. Slice Pipe; dizi, koleksiyon vs. gibi...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.