Yazılım Mimarileri ve Tasarım Desenleri Üzerine Blog


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
.NET 8 0

.NET 8 | Short-Circuit Routing

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 8 ile Asp.NET Core’a gelen ve short-circuit routing olarak nitelendirilen küçük bir yeniliği inceliyor olacak, bu yeniliğin normal routing’den ne kadar farklı olduğuna ve hangi durumlarda kullanılması gerektiğine dair istişarede...

.NET 8 2

Asp.NET Core 8 – Global Error Handling

Merhaba, Geliştirdiğimiz uygulamalarımızı her ne kadar hassas ve güvenilir bir şekilde tasarlıyor olsak da, genellikle yazılımların çalışma sürecinin doğal bir parçası olan hata durumları ister istemez meydana gelecektirler ve özellikle bu durumlar web uygulamaları...

0

.NET’te Rebus Kütüphanesiyle Saga Orchestration Yaklaşımının Uygulanması

Merhaba, Malumunuz, microservice mimarisiyle tasarlanmış yazılımlarımızda kullanıcılar tarafından başlatılan işlem ya da görevlerin, bir servis tarafından alınıp ardından belirli servisler üzerinde mantıksal bir tetikleme silsilesiyle işlenme ve koordine edilme süreçlerini yürütmemize ve biryandan da...

1

Angular 17 – View Transitions API

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 17 ile gelmiş olan tarayıcıların View Transitions API özelliğini yapılandırma davranışının nasıl kullanılabileceğini inceliyor olacağız. View Transitions API Nedir? View Transitions API, web uygulamalarında kullanıcıların bilişsel yükünü azaltmak, bağlamda kalmalarına...

NServiceBus 0

.NET’te NServiceBus Nedir? Nasıl Kullanılır?

Merhaba, Bu içeriğimizde Microsoft platformlarında çalışan bir mesajlaşma altyapısı olan NServiceBus üzerine odaklanacak ve Asp.NET Core mimarisinde nasıl yapılandırılabildiğini pratiksel olarak inceliyor olacağız. NServiceBus Nedir? NServiceBus, giriş satırında da belirtildiği gibi bir mesajlaşma altyapısı...

.NET 8 3

.NET 8 – Identity API Endpoints

Merhaba, Bu içeriğimizde kanaatim odur ki Asp.NET Core açısından .NET 8 ile gelen en güzel özelliklerden birini, Identity API Endpoints özelliğini inceleyeceğiz. Bu özellik sayesinde uygulamalarımızdaki temel kullanıcı işlemlerini gerçekleştirdiğimiz Identity mekanizmasının artık daha...

.NET 8 0

.NET 8 – Minimal API’lar da Form Binding İşlemi

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 8 ile Asp.NET Core mimarisinde minimal api’ler de form binding’e yönelik gelen yeniliğe dair odaklanacak ve bu destekle birlikte form kullanımı açısından MVC controller’larına olan bağımlılığın ortadan kaldırılması temellerinin nasıl...

0

.NET WebAPI – Amazon Cognito ile Güvenliğin Sağlanması: Serverless Authentication | Client Credentials | Password Flows | JWT

Merhaba, Bu içeriğimizde, Amazon Cognito ile .NET WebAPI’ın güvenliğini sağlama konusunda kapsamlı bir inceleme çalışması gerçekleştiriyor olacağız. Odak noktamız, OAUth ve Amazon Cognito eşliğinde Serverless Authentication sistemi oluşturabilme üzerine olacaktır. Bu içeriğin sonunda .NET...

2

Angular 17 – @defer Deferrable Views

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 17 ile component lazy loading davranışına karşın yeni bir yol olarak gelmiş olan @defer syntax’ı ile birlikte Deferrable Views özelliğini inceliyor olacağız. @defer Nedir? Nasıl Bir İşleve Sahiptir? @defer syntax’ı...

4

Angular 17 – Control Flow Syntax

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 17 ile gelen ve built-in olarak mimaride varlık gösteren *ngIf, *ngFor ve *ngSwitch gibi direktifler yerine daha programatik bir üslupla if/else, for ve switch yapılarını kullanmamızı sağlayan Control Flow Syntax...

.NET 8 1

.NET 8 – Keyed Service | Dependency Injection

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 8 ile IoC container’a gelen keyed service özelliğini inceleyecek, nasıl ve ne zaman kullanılmaları gerektiğini, olayın perde arkasını masaya yatırarak bol istişare eşliğinde değerlendireceğiz. O halde buyurun başlayalım… Keyed Service...

angular signals 0

Angular 16 Signals – State Management

Merhaba, Bu içeriğimizde, Angular 16 ile gelmiş olan Signals yapılanmasını kullanarak state management’ın nasıl uygulanabileceğini inceliyor olacağız. Angular mimarisi, yapısal olarak fazlasıyla kurallı bir anatomiye sahip olsa da, esasında temel mantığı anlaşıldığı taktirde oldukça...

Microservice Mimarisinde Two-Phase Commit(2PC) Pattern İle Transaction Yönetimi - Nedir Nasıl Uygulanır Sagadan Farkı Nedir 0

Microservice Mimarisinde Two-Phase Commit(2PC) Pattern İle Transaction Yönetimi – Nedir? Nasıl Uygulanır? Saga’dan Farkı Nedir?

Merhaba, Bu içeriğimizde microservice yaklaşımını uyguladığımız mimarilerde veri tutarlılığını sağlamanın davranışlarından biri olan Two-Phase Commit(2PC) modelini ele alacak, nasıl ve hangi durumlarda kullanıldığını değerlendiriyor olacağız. Ayrıca neden Saga pattern’ına nazaran daha az tercih edilmesi...

.NET 8 0

.NET 8 – Method Çağrılarını Interceptor’larla Değiştirme

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 8’de C# 12 ile birlikte gelen Interceptor özelliğini inceliyor olacağız. Interceptor Nedir? Neden Bu Yapılanmaya İhtiyacımız Vardır? Interceptor, uygulamadaki herhangi bir metoda yapılan çağrıyı alternatif başka bir metotla değiştirmemize ya...

0

.NET Uygulamaları İçin Detaylı AWS Credentials Konfigürasyonu

Merhaba, Depolama, bilgi işlem ve veritabanları gibi AWS servislerine erişim maksatlı authentication yapabilmek için kullandığımız ve AWS’nin güvenlik modelinin temel bir parçası olan AWS Credentials, korumalı hizmetlere erişim için geliştiricilerin .NET uygulamalarını/ortamlarını gerekli kimlik...

.NET 8 1

.NET 8 – Minimap API Source Generator’ı İnceleyelim

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 8 ile gelmesi beklenen, AOT iş yüklerini(workloads) desteklemek için tanıtılmış olan Minimal API Source Generator‘ı inceliyor olacağız. O halde hiç vakit kaybetmeden buyurun başlayalım… Minimal API’lar Nasıl Çalışırlar? Malumunuz, Asp.NET...

.NET 8 0

.NET 8 – WebApplication.CreateBuilder() Metodunun Yeni CreateSlimBuilder() Metoduyla Karşılaştırılması

Merhaba, Bu içeriğimizde, bir önceki klavyeye almış olduğumuz .NET 8 – Minimal API Ahead of Time(AOT) Compilation Template başlıklı makalemizde incelediğimiz AOT Compilation senaryolarını desteklemek için .NET 8’de tanıtılmış olan WebApplication.CreateSlimBuilder(args) metodunu derinlemesine inceliyor...

.NET 8 - Minimal API Ahead of Time(AOT) Compilation Template 2

.NET 8 – Minimal API Ahead of Time(AOT) Compilation Template

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 8’de, Asp.NET ekibi tarafından üzerinde çalışılmakta olan ana özelliklerden biri olan Ahead of Time(AOT) compilation üzerine odaklanıyor olacak ve bu kavramın ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle .NET’te işlerin genel olarak...

2

OpenIddict #5 – Refresh Token

Merhaba, Bu içeriğimizde OpenIddict kütüphanesinde refresh token kullanımını nasıl etkinleştirebileceğimizi inceliyor olacağız. Refresh Token Neydi? Malumunuz refresh token, OAuth 2.0 tabanlı bir yetkilendirme mekanizmasıdır. Access token’ın geçerlilik süresi sona erdiği taktirde, kullanıcıyı login ekranına...

Distributed Sistemlerde Traceability - Derinlemesine İnceleme | Asp.NET Core App. | Console App. | NLog 0

Distributed Sistemlerde Traceability – Derinlemesine İnceleme | Asp.NET Core App. | Console App. | NLog

Merhaba, Günümüzdeki yazılım yaklaşımlarındaki en gözde parametreler; performans, yüksek kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenirliktir diyebiliriz. Hal böyleyken, bu parametreleri mevcut kaynaklarımız doğrultusunda en ideal hale getirebilmek için doğru bir mimari tasarımına ihtiyaç duyulmakta ve artık...

1

.NET’te Serilog İle Amazon CloudWatch’ta Logging İşlemleri

Merhaba, Bu içeriğimizde Amazon CloudWatch servisi üzerine odaklanacak ve .NET’te Serilog ile Amazon CloudWatch’a logging işlemlerini ele alıyor olacağız. Her şeyden önce loglama süreçlerinde kullandığımız güçlü bir kütüphane olan Serilog ve görselleştirme aracı olan...

5

Elasticsearch Nedir? Temel Kavramları Nelerdir?

Merhaba, Bu içeriğimizde açık kaynak(open source) ve dağıtılmış(distributed) arama(search) ve analiz(analysis) moturu olan Elasticsearch üzerine teorik bir incelemede bulunacak, ne olduğu, nerelerde ne amaçla kullanıldığı gibi soruların cevaplarını arayacak ve bir yandan da temel...

angular signals 3

Angular 16 – Signals Yapılanmasını Detaylı İnceleyelim

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 16 ile hayatımıza giren, geliştiriciler açısından oldukça iş kolaylaştırıcı ve bir o kadar da uygulama açısından da performans arttırıp maliyet kırıcı bir özellik olan, teknik olarak bir değişkenin verisel açıdan...

0

Event-Driven Mimaride Yinelenen Mesajlar – Idempotent Sorunsalı ve Idempotent Consumer Pattern

Merhaba, Yazılım olgusu, tabiatı gereği birbiriyle etkileşim kurma mecburiyetinde olan farklı bileşenlerden meydana gelip, anatomik olarak bütünlük arz eden bir olgudur. Bu bütünlüğün içerisindeki bileşenler arasındaki etkileşimi modelleyebilmemizi sağlayan türlü yaklaşımlar mevcuttur ve bu...

0

AWS Lambda İle Serverless REST API Geliştirme (Asp.NET Core API)

Merhaba, Önceki içeriklerimizde AWS Lambda teknolojisinden ve lambda function kavramından detaylıca bahsetmiştik. Bu içeriğimizde, Asp.NET Core Web API mimarisi üzerinden geliştirilmiş bir API’ı lambda function’ı olarak AWS Lambda’da serverless olarak nasıl deploy edebileceğimizi inceliyor...