Aylık Arşiv: Mart 2012


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
String Sınıfı – Karşılaştırma Metodları 0

String Sınıfı – Karşılaştırma Metodları

Önceki yazılarımdan C#’ta String Metodları başlıklı yazımda bu konuyu ele almıştım.Ancak o yazımda String sınıfının karşılaştırma metodlarından bahsetmemiştim.İki string değişkenin değerini, istediğimiz duruma göre karşılaştırmada kullandığımız metodlara karşılaştırma metodları denir.

String Türü – Escape(Kaçış) Karakterleri 3

String Türü – Escape(Kaçış) Karakterleri

C# dilinde, bazı karakterler eylem olarak algılanırlar.Buna en bariz örnek çift tırnağı verebiliriz.string bir değişkene, değerini atarken çift tırnak “” kullanırız.Sizce şu şekilde bir yazımı derleyici geçerli kılacakmıdır.”İki tip değişken vardır.Biri “değer tipi”, diğeri...

String Türü ve Özellikleri 3

String Türü ve Özellikleri

String türü, karakterleri char türünden olan bir dizi yapısıdır.Bellekte saklanma şekilleri dizileri anımsatır ancak dizilerden biraz farklıdır.Bu yazıda string türüyle ilgili genel kültürünüzü arttıracak konulara değineceğiz.

Yükleniyor Simgesi Oluşturun 1

Yükleniyor Simgesi Oluşturun

Yukarıda gördüğünüz simge gibi, yükleniyor tarzı simgeleri www.ajaxload.info sitesinde hızlı bir şekilde, tasarımınıza göre oluşturabilirsiniz.

Haluk Bilginer – Sende Başını Alıp Gitme Ne Olur 0

Haluk Bilginer – Sende Başını Alıp Gitme Ne Olur

Haluk Bilginer’in dillendirdiği “Sende Başını Alıp Gitme Ne Olur” şarkısını dinlemenizi tavsiye ederim.Çok sevdiğim bir şarkıdır.Özellikle Haluk Bilginer’den dinleyince. 🙂

Flash Banner-Reklam Yapma Programı 4

Flash Banner-Reklam Yapma Programı

Bu program sayesinde, Flash konusunda bilgiye ihtiyaç duymaksızın sitenize uygun Flash Banner ve Reklam yapabilirsiniz.Ayrıca küçük boyutlu ve oldukça kullanışlı.

Asp.NET Validation Kontrolleri 0

Asp.NET Validation Kontrolleri

Bir web projesinde, kullanıcıdan alınan bilgilerin eksik veya geçersiz formatta olma durumu söz konusu olabilir. Genellikle iletişim ve kayıt formlarında karşılaştığımız bu durumun kontrolünü C# tarafından kontrol edebiliriz.Buda gerekli butona tıklandığı vakit, gerekli gereksiz...

Asp.NET – Master Page Kullanımı 1

Asp.NET – Master Page Kullanımı

Web projelerimizde, sitemizin şeması belirli bir yapıda olup, belirli alanların dinamik ya da statik bir biçimde değiştirilmesi durumunda, her sayfada aynı şemayı tasarlayıp o şema üzerinde değiştirilicek yerlerin modifikasyonunu yapmak zahmetli bir iş olmakla...

C# Generic Base Class Constraint 0

C# Generic Base Class Constraint

Bu yazımda C#’ta Generic Base Class Constraint’ten bahsedeceğim.Generic Base Class Constraint ile Generic sınıfımızın hangi veri türlerini kabul edeceğini kısıtlayabiliriz.Generic sınıflarda kısıtlama yapabilmek için “<T> where T:Tip” imzasını class imzasına eklemeliyiz.

C# Generic Class Tanımlama 2

C# Generic Class Tanımlama

Bu yazımda C#’ta Generic Class tanımlamayı göstereceğim.Generic sınıflar temel olarak normal sınıflar ile aynı özellikleri göstermektedir.Generic sınıfların normal sınıflardan farkı,kullanılacak olan tiplerin sınıf tanımlama aşamasında belirtilmesidir.

C# Generic Koleksiyonlar 0

C# Generic Koleksiyonlar

Bu yazımda C#’ta Generic koleksiyonlardan bahsedeceğim.Generic koleksiyonlar System.Collections.Generic namespacei altında mevcutturlar.Non-Generic koleksiyonlarda tip güvenliği yoktur ancak Generic koleksiyonlar tip güvenliği vardır.Boxing – Unboxing işlemleri yapmamıza gerek kalmadığından performans açısından artış sağlayacaklardır.

C# Özelleştirilmiş Koleksiyonlar – System.Collections.Specialized 0

C# Özelleştirilmiş Koleksiyonlar – System.Collections.Specialized

Bu yazımda C#’ta özelleştirilmiş koleksiyonları inceleyeceğiz.Özelleştirilmiş koleksiyonlar System.Collections.Specialized namespace i altında bulunurlar.ListDictionary,HybridDictionary,Queue ve Stack koleksiyonları mevcuttur.Şimdi gelin bu koleksiyon sınıflarını görelim.

C# Non-Generic Koleksiyon Yapıları – System.Collections 2

C# Non-Generic Koleksiyon Yapıları – System.Collections

Bu yazımda C#’ta koleksiyon yapılarından bahsedeceğim..NET Framework içinde koleksiyon yapıları System.Collections namespace i altında bulunan veri saklama sınıflarıdır.İki tür koleksiyon yapısı vardır.Non-Generic ve Generic koleksiyonlar.Ben bu yazımda Non-Generic koleksiyonlardan bahsedeceğim.Bu koleksiyon sınıfları;ArrayList,SortedList ve HashTable...

C# Asenkron Mimarisi 22

C# Asenkron Mimarisi

Bu yazımda C#’ta Asenkron mimarisini inceleyeceğiz.Bir program akışında bir işlem bitmeden başka bir işlem yapılmaz.Asenkron mimari bize, süreçlerin birbirinden bağımsız aynı anda çalışmasını sunuyor.C#’ta Asenkron mimarisini uygulamak için iki yapı mevcuttur.Bunlardan biri Asenkron Metodlar...

C# Delegate(Temsilci) ve Event(Olay) Kullanımı 35

C# Delegate(Temsilci) ve Event(Olay) Kullanımı

Bu yazımda C#’ta Delegate(delege) yani temsilci ve Event yani olay konularından bahsedeceğim.Tabi şunu belirtmek istiyorum ki, yazımı sayfalara bölerek adım adım anlatmayı daha verimli buluyorum.Delegeler interface gibi tek başına bir anlamlı konu değildir.Kafanızda bu...

C# Interface(Arayüz) 1

C# Interface(Arayüz)

Bu yazımda C#’ta interface yani arayüzlerden bahsedeceğim.Bireysel çalışmalarımızda pek kullanmayacağımız bu yöntemin, takım çalışmalarında çok önemli yeri vardır.Öncelikle şunu belirtmek isterimki Interface bir class değildir.Interface sadece yapı belirtir.Yani o interfaceden kalıtım alan classların barındırması...

C# Indexer Yapıları 0

C# Indexer Yapıları

Bu yazımda C#’ta indexer yapılarından bahsedeceğim.Öncelikle yapının ne olduğundan bahsedeyim.Aslında çoğu yerde kullandığımız yapılardır.Dizilerde indeks numarasına göre çalışırken,SqlDataReader nesnesinde kolonları çekerken ya da bir koleksiyonda elemanlarımıza ulaşırken kullanırız.Mesela SqlDataReader’dan örnek vereyim.SqlDataReader dr adında bir...

C# Polymorphism(Çok Biçimlilik) 0

C# Polymorphism(Çok Biçimlilik)

Bu yazımda C#’ta Polymorphism yani çok biçimlilik konusuna değineceğim.Anlaşılması biraz zor bir durum olsada,en uygun biçimde izah etmeye çalışacağım.OOP’de çok biçimlilik iki şekilde elde edilebilir.Kalıtım yoluyla ve interface kalıtımı yoluyla.İkisinde de amaç,bir nesnenin birden...

C# – Metodlarda ref ve params Kullanımı 2

C# – Metodlarda ref ve params Kullanımı

Bu yazımda C# programlama dilinde,metodlarda kullanılan ref ve params ifadelerinin kullanımından bahsedeceğim.Metodların parametre kısımlarında kullanılan bu ifadeler belirli işlemler için tercih edilir.Gelin şimdi bunları görelim.

C# Numaralandırıcılar(Enumeration – Enum) 2

C# Numaralandırıcılar(Enumeration – Enum)

Bu yazımda C#’ta Numaralandırıcılar(Enumeration – Enum) konusundan bahsedeceğim.Enum tipler, belirli değerleri bir grup altında isimleri ve sayısal karşılıklarını toplamak amacıyla kullanılırlar.

C# Abstract Class 3

C# Abstract Class

Bu yazımda C#’ta Abstract sınıfından bahsedeceğim.OOP önemli kavramlarından birini teşkil etmektedir.Şimdi gelin bu yapıyı inceleyelim.

C# Inheritance(Kalıtım,Miras) 22

C# Inheritance(Kalıtım,Miras)

Bu yazım da C#’ta inheritance(Kalıtım,Miras) kavramından bahsedeceğim.Inheritance,OOP(Object Oriented Programming – Nesne Yönelimli Programlama) tekniklerinden birisidir.Sınıflar arası hiyerarşik yapı kurabilmek, oluşturmak için kullanılır.Bir sınıf,başka bir sınıftan türeyerek(kalıtım alma) , o sınıfın public ve protected tanımlı...

C# Singleton Design Pattern(Singleton Tasarım Deseni) 10

C# Singleton Design Pattern(Singleton Tasarım Deseni)

Bu yazımda C#’ta Singleton Design Pattern kullanımını anlatmaya çalışacağım.Yazılım dünyasın da bir çok tasarım deseni mevcuttur.Nesnenin oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili olan Creatinal Patterns grubundan Singleton desenini anlatmaya çalışacağım.Diğer desenlerle ilgili yazılar ilerideki zamanlar da...

C# Class Extra Bilgiler 0

C# Class Extra Bilgiler

Bu yazımda C#’ta Class yapısına devam edeceğim.Önceki yazılarım arasında Class sınıfına girişte bulunmuştum.Bu yazıda ise,öncekilerde bahsetmediğim teferruatlar mevcuttur.Önceki yazılara şu linklerden ulaşabilirsiniz. C#’ta Class Yapısı – 1 C#’ta Class Yapısı – 2

C# SqlConnection Nesnesinin StateChange Olayı 0

C# SqlConnection Nesnesinin StateChange Olayı

Bu yazımda C#’ta SqlConnection nesnesinin StateChange olayına değineceğim.Bu olay SqlConnection nesnesinin State özelliği değiştiğinde yani durumu değiştiğinde çalışır.Connection kapalı iken açık hale gelirse ya da açık iken kapalı hale gelirse ya da diğer durumlar...

C# using Bloğu 5

C# using Bloğu

Bu yazımda C#’ta using bloğundan bahsedeceğim.IDisposable interface inden türemiş nesneler using(){} bloğu içinde oluşturulursa,using bloğundan çıkılır çıkılmaz GC(Garbage Collector)’ye devredilir ve hemen silinirler(Dispose edilirler).Çünkü IDisposable’den türemiş classlarda %100 Dispose metodu vardır.using bloğuda aslında blok...

C# EventLog Sınıfının Kullanımı 5

C# EventLog Sınıfının Kullanımı

Bu yazımda C#’ta EventLog sınıfının kullanımını göreceğiz.Bazen programın işleyişini veya hatalarını bilgi olarak loglamak isteriz.Bu gibi durumlar yazılımcı için önem arz etmektedir.Hataların sebeplerini logladığı veriler sayesinde daha rahat anlayabilir.Programın işleyiş biçimini loglardan rahatlıkla takip...

C# N-Tier Architecture(Çok(n) Katmanlı Mimari) 24

C# N-Tier Architecture(Çok(n) Katmanlı Mimari)

Bu yazımda C#’ta çok katmanlı mimari yapısından bahsedeceğim.Kodlamalar sırasında işimizi kolaylaştıracak katmanlar mevcuttur.Genelde üç katman yapısı standarttır.İhtiyaca göre katman sayısı arttırılıp azaltılabilir.Çok katmanlı mimarinin tercih edilme nedeni proje yönetiminin kolay olması,ekip çalışmasına uygun olması,hata...