Aylık Arşiv: Ocak 2017


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
0

C#’ta Globalization İle Farklı Diyarlara Açılma

Merhaba, Bu içeriğimizde biraz farklı bir konu üzerinde duruyor olacağız. Oluşturduğumuz yazılımın, farklı coğrafya ve kültürlere hitap edebilmesi, kültürlenebilmesi için Globalization(globalleşme) ile programımızı zenginleştirmeliyiz. Aslında bu zengin kültür için oluşturulan yazılımın i18n(internationalization – uluslararasılaşma)...

C# Windows Form Uygulamasında Paint Yapımı 0

C# Windows Form Uygulamasında Paint Yapımı

Merhaba, Bu makalemizde C# Windows Form uygulamasında çizgi çizmeyi irdeleyecek ve örnek bir Paint uygulaması üzerinde içeriğimizi kuvvetlendireceğiz. Windows Form uygulamalarında forma çizgi çizebilmek için kâh Graphics sınıfı üzerinden Draw ile başayan metodları kullanabilir...

5

WPF’te “The Calling Thread Cannot Access This Object Because A Different Thread Owns It” Hatası ve Çözümü

Merhaba, Hatırlarsanız eğer C# Winfows Forms uygulamalarına özel olarak C#’ta Bir İş Parçacığını Farklı Bir İş Parçacığında Denetlemek başlıklı makalemde birbirine müdahale eden Threadların birbirlerine müdahale etmesi sonucu alınan hatayı irdelemiştik. Makaleyi detaylandırdığınızda anlayacağınız...