Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...

Angular 17 – View Transitions API

Merhaba,

Bu içeriğimizde Angular 17 ile gelmiş olan tarayıcıların View Transitions API özelliğini yapılandırma davranışının nasıl kullanılabileceğini inceliyor olacağız.

View Transitions API Nedir?

View Transitions API, web uygulamalarında kullanıcıların bilişsel yükünü azaltmak, bağlamda kalmalarına yardımcı olmak ve uygulamaların sayfaları arasında geçişler yaparken algılanan yükleme gecikmesinden kaynaklı kopuşları azaltmak için kullanılan animasyonel bir özelliktir. Bu özelliği daha net bir şekilde izah edebilmek için aşağıdaki ekran alıntılarını gözlemlemeniz yeterlidir;

Angular 17 - View Transitions API

View Transitions API kullanmaksızın…

Angular 17 - View Transitions API

View Transitions API kullanıldığında…

Görüldüğü üzere View Transitions API sayesinde okuma konumunun kaybı ve odak karışıklığı gibi sorunlara çözüm getirilebilmekte ve böylece sayfa geçişlerini destekleyerek kullanıcı dostluğu açısından daha elverişli bir ortam sağlanabilmektedir.

Angular’da View Transitions API Kullanımı

Angular mimarisinde View Transitions API’ı kullanmak oldukça basit bir konfigürasyona bakmaktadır. Bunu sade bir senaryo üzerinden tecrübe etmemizde fayda görmekteyim.

Şimdi bir Angular 17 projesi oluşturalım ve içerisine ‘persons’ ve ‘person-detail’ component’lerini ekleyelim.

Ardından ‘app.routes.ts’ dosyasında aşağıdaki gibi route path’lerini ayarlayalım.

import { Routes } from '@angular/router';

export const routes: Routes = [
  { path: "persons", loadComponent: async () => (await import("./components/persons/persons.component")).PersonsComponent },
  { path: "person-detail/:id", loadComponent: async () => (await import("./components/person-detail/person-detail.component")).PersonDetailComponent }
];

Şimdi gerekli altyapıyı kurguladığımıza göre esas meseleye odaklanabiliriz. Burada ‘PersonsComponent’te personel listelemesinde bulunacağız ve tıklanan personelin detayını da kullanıcıyı ‘PersonDetailComponent’e yönlendirerek sunacağız. Bu yönlendirme sürecinde de personel fotoğrafını View Transitions özelliği sayesinde animasyonel olarak detay sayfasına kaydırıyor olacağız.

Bunun için aşağıdaki dummy data’dan istifade edeceğiz.

export const persons: any[] = [
  {
    id: 1,
    name: "Hilmi",
    photo: "https://randomuser.me/api/portraits/men/7.jpg",
  },
  {
    id: 2,
    name: "Müslüm",
    photo: "https://randomuser.me/api/portraits/men/11.jpg",
  },
  {
    id: 3,
    name: "Çoşgun",
    photo: "https://randomuser.me/api/portraits/men/12.jpg",
  },
  {
    id: 4,
    name: "Şuayip",
    photo: "https://randomuser.me/api/portraits/men/19.jpg",
  },
].map(person => {
  return {
    ...person,
    viewTransitionName: `view-transition-name: person-${person.id}`
  }
});

Burada görüldüğü üzere 4 adet personel bilgisi mevcuttur. Lakin son noktada bir map işleminin yapıldığını ve tüm personellere ‘viewTransitionName’ field’ına karşılık
view-transition-name: person-${person.id} değerinin verildiğini görüyoruz. İşte bu değeri view transition animasyonu için her iki component’in ilgili noktalarında(img nesnesinde) style değeri olarak kullanacağız ve böylece her iki component’te de match olan bu değer sayesinde geçiş sürecinde animasyonu başlatmış olacağız.

Şimdi her iki component’in de içeriğini geliştirelim.

‘PersonsComponent’;

import { Component, inject } from '@angular/core';
import { RouterModule } from '@angular/router';
import { persons } from '../../datas';

@Component({
 selector: 'app-persons',
 standalone: true,
 imports: [RouterModule],
 template: `
  <div class="row">
   @for(person of personDatas; track $index)
   {
    <div class="col-md-3">
       <a routerLink="/person-detail/{{person.id}}">
        {{person.name}} <br>
        <img [src]="person.photo" [style]="person.viewTransitionName">
       </a>
    </div>
   }
  </div>
 `
})
export class PersonsComponent {
 personDatas: any[] = persons;
}

‘PersonDetailComponent’;

import { Component, inject } from '@angular/core';
import { persons } from '../../datas';
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

@Component({
 selector: 'app-person-detail',
 standalone: true,
 imports: [],
 template: `
 {{person.name}} <br>
 <img [src]="person.photo" [style]="person.viewTransitionName">
 `
})
export class PersonDetailComponent {
 activatedRoute: ActivatedRoute = inject(ActivatedRoute);
 person: any;
 ngOnInit() {
  const id = this.activatedRoute.snapshot.params["id"];
  this.person = persons.find(p => p.id == id);
  console.log(this.person);
 }
}

Yukarıdaki satırlarda mevzu bahis olan ‘viewTransitionName’ değerlerinin her iki component’te de img nesnesinin style attribute’una verildiğini görüyorsunuz.

Tüm bu yaptığımız çalışma neticesinde artık view transition’ın uygulama çapında davranış göstermesini istiyorsak eğer ‘app.config.ts’ dosyasında route’ların provide edildiği noktada aşağıdaki gibi withViewTransitions metodunu da çağırmamız gerekmektedir.

import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideRouter, withViewTransitions } from '@angular/router';
import { routes } from './app.routes';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
 providers: [
  provideRouter(
   routes,
   withViewTransitions()
  )]
};

Bu aşamadan sonra artık uygulamamızda view transition animasyonu başarıyla devrededir diyebiliriz.

İlgilenenlerin faydalanması dileğiyle…
Sonraki yazılarımda görüşmek üzere…
İyi çalışmalar…

Not : Örnek projeye aşağıdaki github adresinden erişebilirsiniz.
https://github.com/gncyyldz/view-transitions-example

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

 1. Sertan Sertkaya dedi ki:

  Günceli yakalama konusunda Angular’ı takdir ediyorum fakat v17 ile gelen özellikler arasında en garipsediğim bu olmuştu. Browser tarafında halen deneysel bir API bu (Google Chrome blogunda geliştiricilerden feedback beklendiği yazıyor). Henüz olgunlaşmamış, standart zemine oturmamış bir özelliğin Major bir Angular sürümünde öne çıkarılmasına anlam veremedim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir