Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...

Asp.NET Core Identity – RoleManager Sınıfı İle Rol Yönetimi – XIV

Merhaba,

Asp.NET Core Identity yazı dizimizin 14. makalesinde, uygulamamızda kullanıcıları belirli yetkiler doğrultusunda yönlendirebilmek ve sayfa odaklı erişim durumlarına müdahale edebilmek için rol yönetimi üzerine konuşacağız.

Rol Bazlı Yetkilendirme Nedir? Roles Based Authorization

Rol bazlı yetkilendirme, yukarıdaki giriş cümlesinde de ifade etmeye çalıştığım gibi kullanıcıların belli başlı sayfalara erişimini belirlememizi sağlayan ve bunun için roller tanımlayarak yetkilendirme yapmamıza imkan tanıyan bir stratejidir.

Şöyle basit bir örnekle metafor yaparsak eğer; ilaç almaya gittiğiniz eczanenin arka odasının kapısında “Personel Harici Giremez!” uyarısı görmüşsünüzdür. Ha işte, o odaya erişebilmek için o eczanede “Personel” rolüne sahip olmanız gerekmektedir. Eğer ki dışarıdan gelen müşteri iseniz ne yazık ki o odaya giremezsiniz.

Web uygulamalarında da benzer mantık geçerlidir ve kullanıcılara rol odaklı sayfa erişimleri sağlanmaktadır. Örneğin; Maliye bakanlığının otomasyonunda “Bütçe” sayfasına sade ve sadece “Director” ya da “Manager” rolüne sahip olan kullanıcılar erişebilirken, “Şehirler” sayfasına herkes erişebilmektedir.

RoleManager Sınıfı

Asp.NET Core Identity mekanizmasında uygulamaya dair tüm rol yönetimini RoleManager sınıfı üstlenmektedir. Rol ekleme, silme, güncelleme ve listeleme sorumluluklarını gerçekleştirmektedir.

IdentityRole Sınıfı İle Rol Entitysi Tanımlama

Uygulamada bir rol entitysi tanımlayabilmek için ilgili sınıfın “IdentityRole” sınıfından türemesi gerekmektedir.

  public class AppRole : IdentityRole<int>
  {
    public DateTime OlusturulmaTarihi { get; set; }
  }

Ve bu rol sınıfı uygulamadaki Context nesnesinin “IdentityDbContext” base classına aşağıdaki gibi bildirilmesi gerekmektedir.

  public class AppDbContext : IdentityDbContext<AppUser, AppRole, int>
  {
    public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> dbContext) : base(dbContext) { }
  }

Ayrıca yine ilgili sınıfın Startup dosyasında da AddIdentity fonksiyonu ile aşağıdaki gibi belirtilmesi gerekmektedir.

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddIdentity<AppUser, AppRole>(_ =>
      {
        .
        .
        .
      }
    }
Rol Oluşturma

Rol oluşturabilmek için RoleManager sınıfının “Create” metodunu aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

  public class RoleController : Controller
  {
    readonly RoleManager<AppRole> _roleManager;
    public RoleController(RoleManager<AppRole> roleManager)
    {
      _roleManager = roleManager;
    }
    .
    .
    .
    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> CreateRole(RoleViewModel model)
    {
      IdentityResult result = await _roleManager.CreateAsync(new AppRole { Name = model.Name, OlusturulmaTarihi = DateTime.Now });
      if (result.Succeeded)
      {
        //Başarılı...
      }
      return View();
    }
  }
Rol Güncelleme

Oluşturulmuş rolü güncelleyebilmek için 16. satırda olduğu gibi “Update” metodunu kullanabiliriz.

  public class RoleController : Controller
  {
    readonly RoleManager<AppRole> _roleManager;
    public RoleController(RoleManager<AppRole> roleManager)
    {
      _roleManager = roleManager;
    }
    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> CreateRole(RoleViewModel model, string id)
    {
      IdentityResult result = null;
      if (id != null)
      {
        AppRole role = await _roleManager.FindByIdAsync(id);
        role.Name = model.Name;
        result = await _roleManager.UpdateAsync(role);
      }
      else
        result = await _roleManager.CreateAsync(new AppRole { Name = model.Name, OlusturulmaTarihi = DateTime.Now });

      if (result.Succeeded)
      {
        //Başarılı...
      }
      return View();
    }
  }
Rol Silme

Rol silmek istediğimizde ise Delete fonksiyonunu aşağıdaki gibi kullanmamız yeterlidir.

  public class RoleController : Controller
  {
    readonly RoleManager<AppRole> _roleManager;
    public RoleController(RoleManager<AppRole> roleManager)
    {
      _roleManager = roleManager;
    }
    .
    .
    .
    public async Task<IActionResult> DeleteRole(string id)
    {
      AppRole role = await _roleManager.FindByIdAsync(id);
      IdentityResult result = await _roleManager.DeleteAsync(role);
      if (result.Succeeded)
      {
        //Başarılı...
      }
      return RedirectToAction("Index");
    }
  }
Rolleri Listeleme

Tüm rolleri elde etmek ve listeleyebilmek için direkt olarak RoleManager nesnesinin Roles propertysini kullanabilirsiniz.

    public IActionResult Index()
    {
      return View(_roleManager.Roles.ToList());
    }
Kullanıcılara Rol Atama

Tanımlanmış rolleri uygulamadaki kullanıcılara atayarak bir nevi kullanıcı yetkilendirme işlemini gerçekleştirebilmek için UserManager nesnesinin AddToRole metodu kullanılmaktadır.

    public async Task<IActionResult> RoleAssign(string id)
    {
      AppUser user = await _userManager.FindByIdAsync(id);

      await _userManager.AddToRoleAsync(user, "Administrator");
      await _userManager.AddToRoleAsync(user, "Moderator");
      await _userManager.AddToRoleAsync(user, "Editor");
      await _userManager.AddToRoleAsync(user, "tor");
      return View();
    }

Burada dikkat edilmesi gereken husus her bir rolün önceden tanımlanmış olması gerekmektedir. Aksi taktirde hatayla karşılanacaktır.

Rol atamayı daha işlevsel olarak nasıl yapabiliriz? sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim…
Evet, sanırım uygulamada tanımlanmış/tanımlanacak rolleri yukarıdaki gibi statik olarak önceden tahmin etmenizi beklemek ve daha da tuhafı bu tanımlamaları tüm kullanıcılar için gerçekleştirmek yersiz olacaktır… Muhtemeldir ki sizde hak vereceksiniz buradaki en doğru aksiyon rol atamak istediğimiz kullanıcıya tıkladığımız zaman tüm rollerin listelenmesi ve hatta bu listede ilgili kullanıcıyla ilişkilendirilmiş önceki rollerin seçili gelmesi ve aralarından seçtiklerimizin ilgili kullanıcıyla ilişkilendirilmesi olacaktır.

Bunun için herşeyden önce hangi rolün seçildiğine dair bilgi taşıyacak olan ViewModeli geliştirmek gerekmektedir…

  public class RoleAssignViewModel
  {
    public int RoleId { get; set; }
    public string RoleName { get; set; }
    public bool HasAssign { get; set; }
  }

Yukarıdaki viewmodeli incelerseniz eğer role dair id ve name değerlerini tutmakla birlikte o anki rolün ilgili kullanıcıya atanıp atanmadığı bilgisini de(HasAssign) tutmaktadır. Şimdi yapmamız gereken kullanıcıya rol ekleme sayfası oluşturarak, tüm rolleri orada seçilebilir bir şekilde listelemek ve biryandan da kullanıcıyla ilişkili rol varsa işaretli bir şekilde getirmektir. Akabinde seçilen tüm rolleri kullanıcıyla ilişkilendirerek atama işlemini sonlandıracağız.

  public class RoleController : Controller
  {
    readonly RoleManager<AppRole> _roleManager;
    readonly UserManager<AppUser> _userManager;
    public RoleController(RoleManager<AppRole> roleManager, UserManager<AppUser> userManager)
    {
      _roleManager = roleManager;
      _userManager = userManager;
    }
    public async Task<IActionResult> RoleAssign(string id)
    {
      AppUser user = await _userManager.FindByIdAsync(id);
      List<AppRole> allRoles = _roleManager.Roles.ToList();
      List<string> userRoles = await _userManager.GetRolesAsync(user) as List<string>;
      List<RoleAssignViewModel> assignRoles = new List<RoleAssignViewModel>();
      allRoles.ForEach(role => assignRoles.Add(new RoleAssignViewModel
      {
        HasAssign = userRoles.Contains(role.Name),
        RoleId = role.Id,
        RoleName = role.Name
      }));

      return View(assignRoles);
    }
    [HttpPost]
    public async Task<ActionResult> RoleAssign(List<RoleAssignViewModel> modelList, string id)
    {
      AppUser user = await _userManager.FindByIdAsync(id);
      foreach (RoleAssignViewModel role in modelList)
      {
        if (role.HasAssign)
          await _userManager.AddToRoleAsync(user, role.RoleName);
        else
          await _userManager.RemoveFromRoleAsync(user, role.RoleName);
      }
      return RedirectToAction("Index", "User");
    }
  .
  .
  .
  //diğer actionlar
  .
  .
  .
  }

Yukarıdaki kod bloğunu incelerseniz eğer; 13. satırda uygulamadaki tüm rolleri, 14. satırda ise o an yetki atanacak olan kullanıcının mevcut tüm rollerini elde edip ardından bu bilgileri bir adım önce oluşturduğumuz “RoleAssignViewModel” isimli viewmodel nesnelerine atayarak view’e gönderiyoruz. Kullanıcıya dair view’de yapılan seçim neticesinde eklenen roller 32. satırda olduğu gibi “AddToRoleAsync” metodu ile kullanıcıyla ilişkilendiriliyor yahut alınan yetkiler ise 34. satırda “RemoveFromRoleAsync” metoduyla kullanıcıdan siliniyor. İlgili view kaynağınıda görmek isterseniz aşağıdaki kod bloğunu inceleyebilirsiniz.

@model List<AspNetCoreIdentityExample.Models.ViewModels.RoleAssignViewModel>
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
<h1>Role Assign</h1>
<form asp-action="RoleAssign" asp-controller="Role">
  <table class="table">
    <thead>
      <tr>
        <th>
        </th>
        <th>
          Role Name
        </th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      @for (int i = 0; i < Model.Count; i++)
      {
        <tr>
          <td><input type="checkbox" asp-for="@Model[i].HasAssign" /> </td>
          <td>
            @Model[i].RoleName
            <input type="hidden" asp-for="@Model[i].RoleId" />
            <input type="hidden" asp-for="@Model[i].RoleName" />
          </td>
        </tr>
      }
      <tr>
        <td colspan="2">
          <button>Rol Ata</button>
        </td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>

</form>

Asp.NET Core Identity - RoleManager Sınıfı İle Rol Yönetimi - XIV

Bu noktadan itibaren bir sonraki içeriğimizde sayfa yetkilendirme(authorization) işlemini ele alacağız.

O halde şimdilik görüşmek üzere diyelim…

İlgilenenlerin faydalanması dileğiyle…
İyi çalışmalar…

Not : Örnek projeyi indirmek için buraya tıklayınız.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

42 Cevaplar

 1. Rafet dedi ki:

  Öncelikle Paylaşımınız için teşekürler
  rolleri listelemek istediğimde bu hatayı veriyor sebebi ne olabilir

  var role = roleManager.Roles.ToList();

  InvalidOperationException: ViewDataDictionary içine aktarılan model öğesi ‘System.Collections.Generic.List`1 [Pro.Eticaret.Identity.AppIdentityRole]’ türündedir, ancak bu ViewDataDictionary örneği ‘System.Collections.Generic türünde bir model öğesi gerektirir. List`1

  • Gençay dedi ki:

   Merhaba,

   Bu hatanın maviyle çizdiğim kısmındaki generic türü sanırım yorumda silinmiş. Tekrar belirtebilir misiniz?
   InvalidOperationException: ViewDataDictionary içine aktarılan model öğesi ‘System.Collections.Generic.List`1 [Pro.Eticaret.Identity.AppIdentityRole]’ türündedir, ancak bu ViewDataDictionary örneği ‘System.Collections.Generic türünde bir model öğesi gerektirir. List`1

 2. seçkin dedi ki:

  Gencay Hocam Selamlar,
  Identity sisteminden kullanıcı sildiğimde, bağlı olarak atandığı rolleride silinsin, ya da aspnetuserroles tablosunu update etmek, istiyorum ama sürekli hata alıyorum.
  _userManager.RemoveFromRoleAsync(user,role) bu arkadaş patlatıyor. MySQL Dublicate Entry hatası alıyorum. Bir türlü çıkamadım işin içinden. .net core 3.1 kullanıyorum.

 3. Cihan dedi ki:

  @model AspNetAuth.Models.Authentication.AppRole
  @addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers

  Roller

  Bu AppRole görmüyor nedenini anlamadım

 4. public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    services.AddIdentity<AppUser, AppRole>(_ =>
    {
      .
      .
      .
    }
  }
  
  • Kamil Yasin ABLAY dedi ki:

   Hocam burası çok tanımsız kalmış içine basit olarak ne yazmalıyız.

   • Gençay dedi ki:

    Sadece AppRole sınıfının nerede ve ne şekilde tanımlanması gerektiğine dair prototip paylaşılmış. İçerisine ne yazacağınızı yazı dizisini baştan sona okursanız anlatmış bulunmaktayım.

    Kolay gelsin.

 5. yasin dedi ki:

  An unhandled exception occurred while processing the request.
  ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter ‘user’)
  Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager.GetRolesAsync(TUser user)

  Stack Query Cookies Headers Routing
  ArgumentNullException: Value cannot be null. (Parameter ‘user’)
  Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager.GetRolesAsync(TUser user)
  yasin.Controllers.RoleController.RoleAssign(string id) in RoleController.cs
  +
  List userRoles = await _userManager.GetRolesAsync(user) as List;

  Merhaba rol tanımlayacağım zaman bu hatayı veriyor sorunu nasıl çözebilirim

 6. yasin dedi ki:

  hocam orayı hallettim
  ama şimdi başka bir sorun var
  burada indexe basınca login e gidiyor neden acaba

        <a>Index</a> |
        <a>Signin</a> |
        @if (User.Identity.IsAuthenticated)
        {
          <a>Roles</a> @: |
          <a>Birimler</a> @: |
          <a>Personeller</a> @: |
  
          <a>Profile</a> @: |
  
          <a>Logout</a>
        }
        else
        {
          <a>Login</a> @: |
  
 7. yasin dedi ki:
        @for (int i = 0; i < Model.Count; i++)
        {
          
             
            
              @Model[i].RoleName
              
              
            
          
        }
        
          
           
            Rol Ata
  

  Buradan basıncada Logine gönderiyor sanki kişi login olmamış gibi ama login olduğuna göre Roles Profil sayfa linkleri aktif oluyor

 8. yasin dedi ki:

  hocam sizin gmailinize bir video gönderdim bakabilir misiniz?

 9. yasin dedi ki:

  [Authorize()] burayı silince sayfaya giriyor yazmışsınız zaten ama bu varsa ve login olmuşsanız
  zaten girmeniz gerekli sayfaya değil mi
  peki login olduğumuzu nasıl anlayacağız Profile Ve Roles linkleri çıkıyorsa login olmuş olmuyor muyuz? bunlar çıktığı halde neden Index e girmiyor startupta başka bir olay mı var

 10. yasin dedi ki:

  sartupta cookie ile alakalıymış bazı yerleri düzelttim sorun kalmadı yanlız burada böyle bir problem var diyelimki rol sadece admin verebiliyorsa admine yetkiyi kim verecek yani önceden tanımlanmış bir kullanıcı olması gerekiyor varsayılan olarak o giriş yapıp gerekli düzenlemeleri yapması gerekir startupta ve appsetttingste bazı ayarların yapılması gerektiğini düşünüyorum
  ben bu arada lise mezunuyum hobi olarak yapıyorum bunları yanlışım varsada affola

 11. yasin dedi ki:
  app.UseEndpoints(endpoints =>
        {
          endpoints.MapControllerRoute(
            name: "default",
            pattern: "{controller=Default}/{action=Index}/{id?}");
          endpoints.MapRazorPages();
        });
  
        new[] {
          new Rol { Name = "Administrators", GörünenAd = "Yöneticiler" },
          new Rol { Name = "Members", GörünenAd = "Üyeler" },
        }
        .ToList()
        .ForEach(_ =>
        {
          var result = roleManager.RoleExistsAsync(_.Name).Result;
          if (!result)
            roleManager.CreateAsync(_).Wait();
        });
  
        var varsayılanAdmin = new Kullanıcı
        {
          UserName = Configuration.GetValue("Security:defaultAdminUsername"),
          AdSoyad = Configuration.GetValue("Security:defaultAdminName"),
        };
  
        var result = userManager.CreateAsync(varsayılanAdmin, Configuration.GetValue("Security:defaultAdminPassword")).Result;
        if (result.Succeeded)
          userManager.AddToRoleAsync(varsayılanAdmin, "Administrators").Wait();
      }
  aspsettingte
   "Security": {
    "defaultAdminUsername": "admin",
    "defaultAdminName": "Varsayılan Admin",
    "defaultAdminPassword": "12abCD*987"
   }
  
 12. yasin dedi ki:

  default kullanıcı oluşturlmuş hali starup cs de

 13. ramazan dedi ki:

  merhaba hocam,
  bu yazınızı ve sonraki yazınızı birkaç kez okudum . şöyle bir şeyi nasıl yaparız.
  Roles = “tor,Editor,Moderator,Administrator” bu rollere sahip kişilerin kullanıcı girişi yapmadan yani login olmadan bazı sayfaları görmesini bazı sayfalarını görmemesini nasıl sağlayabiliriz.
  Örneğin tor yetkisi sadace page1 görsün ama login olmasına gerek olmadan. yada Administrator page3 ile page 4 görsün ama login olmasına gerek kalmadan

 14. hanifi dedi ki:

  Hocam merhaba benim sorum identity user ile entity katmanında oluşturduğum tablolar ile ilişki nasıl kurabilir. Örnek vermek gerekirse dersler diye bir tablom var tabloda userId var sadece dersleri listeledigimden user tablomdaki bilgilere nasıl erişirim.
  Teşekkürler

 15. Kazım dedi ki:

  RoleAssign methodunda List userRoles = await _userManager.GetRolesAsync(user) as List; kısmında hata veriyor yardımcı olabilir misiniz hocam

  • Kazım dedi ki:

   Çözdüm hocam teşekkür ederim 🙂

   • Taha dedi ki:

    Bunu nasıl çözdünüz bende aynı hatayı alıyorum

    • Gençay dedi ki:

     İşte sıkıntı o ki, çözdüm diyebilecek kadar çaba sarf ediyor ama çözümü sunacak kadar irade yürütmüyor!

     • Kazım dedi ki:

      Buyrun hocam rolleri bitirdiğiniz dersin sonunda tüm kodları paylaşmıştım böyle söylemenize gerek yoktu.
      o kısımda sorun alanlar ayrıntılı bu kodları inceleyerek yanlışını görebilir

       [HttpGet]
          public async Task RoleAssign(string id)
          {
            WriterUser user = await _userManager.FindByIdAsync(id);
            List allRoles = _roleManager.Roles.ToList();
            List userRoles = await _userManager.GetRolesAsync(user) as List;
            List assignRoles = new List();
            allRoles.ForEach(role =&gt; assignRoles.Add(new RoleAssignViewModel
            {
              HasAssign = userRoles.Contains(role.Name),
              RoleId = role.Id,
              RoleName = role.Name
            }));
      
            return View(assignRoles);
          }
          [HttpPost]
          public async Task RoleAssign(List modelList, string id)
          {
            WriterUser user = await _userManager.FindByIdAsync(id);
            foreach (RoleAssignViewModel role in modelList)
            {
              if (role.HasAssign)
                await _userManager.AddToRoleAsync(user, role.RoleName);
              else
                await _userManager.RemoveFromRoleAsync(user, role.RoleName);
            }
            return RedirectToAction("Index", "UserList");
          } 
      
  • Taha dedi ki:

   Hatanın sebebi roleassign methodunun bir parametre beklemesi burdaki parametre bir int Id (userId) bunu aldıktan sonra o user’a rol atanacak bu sebepten methoda bir Id parametresi girilmesi gerekiyor. Yani 5 Id’li kullanıcıya rol atarken url’si role/roleassign/5 şeklinde olmalı daha sonra açılan ekran 5 Id’li kullanıcı için rol atama işlemi yapacak

  • Gençay dedi ki:

   Yorumumu şahsi algılamazsan bu tarz davranışlarda bulunanlar için ne kadar haklı olduğumuza katılacaksın diye düşünüyorum.

   Ha ilginçtir ki, internet çağında yaptığı bir yorumu takip edip geri dönen ilk insanı bloğumda ağırlamaktan onur duyduğumu da bilmeni isterim 🙂
   Teşekkürler.

   • Kazım dedi ki:

    Önemli değil hocam en sonda tüm kodları paylaştığım için buraya hiç bakmamıştım ama haklısınız burdaki sorunu çözmeden diğer yerlere bakmayabilirler. Herkes zamanında yazdıklarına geri dönse yardımcı olmaya çalışsa sorunları ingilizce aratmaktan büyük ölçüde kurtuluruz bence hocam o yüzden ben bakıyorum 🙂

 16. Betül dedi ki:

  Gencay Hocam merhabalar,

  Size iki sorum olacak;

  Yönergelerinizi takip ederek rol eklemesi yapmaya çalışıyorum.

  Fakat System.InvalidOperationException: ‘Scheme already exists: Identity.Application’
  hatası alıyorum.

  Projemde hem api hemde mvc projesi kurulu. Presantation katmanına veriyi apiden çekiyorum.

  Bir noktaya geldikten sonra siteye girişte rol kontrolüne göre areaye yönlendirme yapmak için approle classımı kullanmak istedim. Bu hatayı çözmek için identityhostingstartup a db context servisi eklemeyi denedim. Fakat hala sorunu almaya devam ediyorum.

  Bu hatayı çözmek için ne yapabilirim acaba?

  İkinci sorum şu , ben rol eklemesi yapsam ve kullanıcıma rol ataması yapsam bile identity nin approle ve appuser tabloları bir foreign key ile bağlı değil. Bağlamaya çalıştığımda da identity sınıflarına müdahele etmiş olduğum için hata alıyorum.

  Siteye girişte rol kontrolünü en sağlıklı ve en kolay yoldan nasıl yapabilirim ?

 17. Furkan dedi ki:

  Hocam merhaba kolay gelsin. Benim bi sorum olacaktı GetRoles yaparken ToList() kullandığım zaman şöyle bir hata veriyor:

  System.InvalidCastException: ‘Unable to cast object of type ‘System.String’ to type ‘System.DateTime’.’

  Hatanın nedeni sanırım AppRole tablosuna custom olarak eklediğimiz OlustsurulmaTarihi property’si fakat bunu nasıl çözüme kavuşturucam bulamadım bir türlü. stackoverflow’da da sordum soruyu fakat cevap alamadım bide size danışmak istedim yardımcı olursanız sevinirim. Eğer kod da görmek istediğiniz bir yer olursa paylaşabilirim…

 18. Selcuk dedi ki:

  Merhaba Hocam, anlatımınız ve emeğiniz için teşekkür ederim. Bu rolleri güzelce ayarladık kullanıcılara atadık. Frontend tarafında bunu kullanırken sayfalar da şu roldeki link olarak görsün ve ayrıntılarına ulaşabilsin, ya da şu roldeki sadece linksiz liste olarak verileri görebilsin ya da şu kullanıcılar veriyi bile görmesin gibi durumları sayfalarımızda nasıl yapacağız? Her bir kullanıcı rolü için ayrı sayfalar mı hazırlamak gerekiyor yoksa bir sayfada tüm rol durumlarını ayrı ayrı şartlara mı sokmak lazım? Çok merak ettiğim bir konu. ayrıntılı olarak cevaplarsanız çok memnun olacağım. Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim. Bilgilendirmelerinizin ve paylaşımlarınızın yeni başlayanlara çok yararı dokunuyor. Teşekkürler..

 19. Baris dedi ki:

  Merhaba Hocam,
  Yazılıma 2 yıl ara vermiştim ancak şimdi tekrardan döndüm. ASP MVC de Rol user, rol ve role yetki ver tablolarımız vardı. Örnek Rol tablosunda Rol oluşturuyordum, daha sonra Role yetki ver sayfasına gidiyordum. Burada tüm sayfaların isimlerinin yanında checkbox lar vardı. Örnek satış,alış,rapor vb. Şimdi 1 tane Muhasebe adında Rol oluşturdum. Daha sonra Role yetki ver sayfasına gidip, dropdown dan Muhasebe Rolünü seçip alış ve rapor sayfasını seçiyordum kaydet diyerek role yetki veriyordum. Daha sonra kullanıcı kaydı yaptığımda rol olarak muhasebe verdiğim de sadece izin verdiğim sayfalar gözüküyordu. Bu mantığı nette bulamadım. Kurumsal projerimi kaybettiğim için bakamıyorum. Bunu form ya da asp mantığı ile anlatabilir misiniz. Selamlar

 1. 25 Eylül 2019

  […] Asp.NET Core Identity – RoleManager Sınıfı İle Rol Yönetimi – XIV […]

 2. 02 Ekim 2019

  […] önceki RoleManager Sınıfı İle Rol Yönetimi başlıklı makalemizde uygulama bazlı rol yönetimini incelemiş bulunmaktayız. Bu […]

 3. 08 Kasım 2019

  […] Based Authorization, yetkilendirilmiş sayfalarda belirlenmiş rollerin dışında, türlü politikalar belirlememizi sağlayan ve kimlik doğrulama sürecinde bu […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir