Asp.NET Core Identity – Sayfaları Yetkilendirme (Authorization) – XV

Merhaba,

Bir önceki RoleManager Sınıfı İle Rol Yönetimi başlıklı makalemizde uygulama bazlı rol yönetimini incelemiş bulunmaktayız. Bu içeriğimizde ise oluşturulan roller odaklı Sayfaları Yetkilendirme(Authorization) işlemini ele alacağız.

Herşeyden önce yetkilendirilmiş sayfalara yetkisi olmayan kullanıcıların erişmeye çalışması durumunda nereye yönlendireceğimizi belirtmekle başlayalım. Bunun için Startup.cs dosyasında aşağıdaki konfigürasyonu gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

  public class Startup
  {
    public IConfiguration Configuration { get; set; }
    public Startup(IConfiguration configuration) => Configuration = configuration;
    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddDbContext<AppDbContext>(_ => _.UseSqlServer(Configuration["ConnectionStrings:SqlServerConnectionString"]));
      services.AddIdentity<AppUser, AppRole>(_ =>
      {
        _.Password.RequiredLength = 5; //En az kaç karakterli olması gerektiğini belirtiyoruz.
        _.Password.RequireNonAlphanumeric = false; //Alfanumerik zorunluluğunu kaldırıyoruz.
        _.Password.RequireLowercase = false; //Küçük harf zorunluluğunu kaldırıyoruz.
        _.Password.RequireUppercase = false; //Büyük harf zorunluluğunu kaldırıyoruz.
        _.Password.RequireDigit = false; //0-9 arası sayısal karakter zorunluluğunu kaldırıyoruz.

        _.User.RequireUniqueEmail = true; //Email adreslerini tekilleştiriyoruz.
        _.User.AllowedUserNameCharacters = "abcçdefghiıjklmnoöpqrsştuüvwxyzABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ0123456789-._@+"; //Kullanıcı adında geçerli olan karakterleri belirtiyoruz.
      }).AddPasswordValidator<CustomPasswordValidation>()
       .AddUserValidator<CustomUserValidation>()
       .AddErrorDescriber<CustomIdentityErrorDescriber>().AddEntityFrameworkStores<AppDbContext>()
       .AddDefaultTokenProviders(); ;

      services.ConfigureApplicationCookie(_ =>
      {
        _.LoginPath = new PathString("/User/Login");
        _.LogoutPath = new PathString("/User/Logout");
        _.Cookie = new CookieBuilder
        {
          Name = "AspNetCoreIdentityExampleCookie", //Oluşturulacak Cookie'yi isimlendiriyoruz.
          HttpOnly = false, //Kötü niyetli insanların client-side tarafından Cookie'ye erişmesini engelliyoruz.
          Expiration = TimeSpan.FromMinutes(2), //Oluşturulacak Cookie'nin vadesini belirliyoruz.
          SameSite = SameSiteMode.Lax, //Top level navigasyonlara sebep olmayan requestlere Cookie'nin gönderilmemesini belirtiyoruz.
          SecurePolicy = CookieSecurePolicy.Always //HTTPS üzerinden erişilebilir yapıyoruz.
        };
        _.SlidingExpiration = true; //Expiration süresinin yarısı kadar süre zarfında istekte bulunulursa eğer geri kalan yarısını tekrar sıfırlayarak ilk ayarlanan süreyi tazeleyecektir.
        _.ExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(2); //CookieBuilder nesnesinde tanımlanan Expiration değerinin varsayılan değerlerle ezilme ihtimaline karşın tekrardan Cookie vadesi burada da belirtiliyor.
        _.AccessDeniedPath = new PathString("/authority/page");
      });

      services.AddMvc();
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
        app.UseDeveloperExceptionPage();

      app.UseStatusCodePages();
      app.UseStaticFiles();
      app.UseAuthentication();
      app.UseMvc(_ => _.MapRoute("Default", "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"));
    }
  }

37. satıra göz atarsanız eğer “AccessDeniedPath” özelliği sayesinde yetkilendirilmiş sayfaya erişmeye çalışan yetkisiz kullanıcıları “/authority/page” adresine yönlendirmekteyiz.

Bu işlemden sonra yapılması gereken tek iş yetkilendirilecek olan sayfaların aşağıdaki gibi Authorize attribute’u ile işaretlenmesidir.


Yukarıdaki ekran görüntüsüne dikkat ederseniz eğer oturumu açık olan kullanıcının yetkileri değiştirildiği an tekrardan oturumunu yenilemesi gerekmektedir. Aksi taktirde mevcut oturum boyunca eski yetkileriyle sürece devam edecektir.

Evet… Yazı dizimizin bu makalesinde de rol bazlı yetkilendirme hakkında son noktayı koymuş bulunuyoruz. Sonraki makalelerimizde Claims Bazlı Yetkilendirme(Claims Based Authorization) üzerine konuşuyor olacağız. O halde şimdilik görüşmek üzere diyelim…

İlgilenenlerin faydalanması dileğiyle…
İyi çalışmalar…

Not : Örnek projeyi indirmek için buraya tıklayınız.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

 1. 02 Ekim 2019

  […] Asp.NET Core Identity – Sayfaları Yetkilendirme (Authorization) – XV […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir