Kategori: Angular 4


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
Angular TypeScript 0

Bir Angular Projesinde QrCode Tarama

Merhaba, QrCode Nedir? QRCode.js ve QRCoder Kütüphanelerini Kullanarak QrCode Oluşturma başlıklı makale akabinde klavyeye aldığımız Instascan.js Kütüphanesi İle QrCode Okuma makalemizden sonra sıra bir Angular projesi üzerinde QrCode’un nasıl okunduğunu incelemeye geldi. Esasında Angular...

Angular'da @Input ve @Output Değişkenler İle Componentler Arası İletişim 4

Angular’da @Input ve @Output Değişkenler İle Componentler Arası İletişim

Merhaba, Günümüz UI mimarilerinin birçoğu, birbirlerinden bağımsız olacak şekilde geliştirilen bileşen(component) yapılanmalarının bir araya gelmesi neticesinde bütünün oluşturulması ve böylece uygulamanın yönetilebilir ve ölçeklendirilebilir parçalardan meydana getirilmesi mantığına dayalı bir yaklaşım benimsemektedirler. Haliyle bu...

2

Angular 7 – SocketIoModule Modülü İle Websocket İşlemleri

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 7 ile birlikte SocketIoModule modülünü kullanarak bir websockete nasıl bağlanılacağını ve bu bağlantı üzerinden nasıl isteklerde bulunulacağını inceleyeceğiz. Makale boyunca backend olarak websocket sunucusunu Node.js temelli inşa ettiğimiz aşağıdaki çalışma...

Angular TypeScript 0

Angular – Subscribe Durumlarında Memory Leaks Yönetimi İle Bellek Optimizasyonu

Merhaba, Angular uygulamalarında “subscribe” fonksiyonu neticesinde ihtiyaca dönük veri akışını asenkron olarak takip edebildiğimiz yapılarımız mevcuttur. Bunlar; kâh ActivatedRoute nesnesi ile yapılan route üzerinde parametreden değer okuma amaçlı takip iken kâh herhangi bir adrese...

Angular TypeScript 0

Angular – Model Odaklı Formlarda setValue Fonksiyonu Kullanımı

Merhaba, Angular mimarisinde, form aracılığıyla kullanıcından edinilen bilgileri ‘Şablon Odaklı’ ve ‘Model Odaklı’ olmak üzere iki farklı yöntem kullanarak elde edebiliriz. Bu yöntemlere kısaca değinmek gerekirse eğer; ‘Şablon Odaklı’ formlarda kullanıcıdan alınan bilgilerin, ‘ngModel’...

Angular 4 1

Angular İle Web API Tetikleme

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular ile Web API tetiklemeyi inceliyor olacağız. İlk olarak Asp.NET MVC – Web Api Nedir? Nasıl Oluşturulur? başlıklı makalemde ele aldığımız gibi bir Web API oluşturacak ve ardından bu Web API’ye...

Angular 4 2

Angular 4 – Route Guards CanDeactivate

Merhaba, Bir önceki Angular 4 – Route Guards CanActivate başlıklı makalemde Angular uygulamalarında Route Guards yapısından söz ederek CanActivate yaklaşımını değerlendirmiştik. CanActivate yaklaşımı, kullanıcıyı yönlendirirken detaylı kontrol mekanizması sağlamaktadır. Hatta ilgili makalemde bu konuyla...

Angular 4 1

Angular 4 – Route Guards CanActivate

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 4 uygulamalarında kullanıcı yönlendirmelerinde detaylı kontrol ve optimizasyon sağlamamıza imkan tanıyan Route Guards yapısını inceleyeceğiz. Route Guards Nedir? Route Guards, yukarıda da bahsettiğimiz gibi kullanıcı yönlendirmelerinde detaylı kontrol mekanizması sağlamaktadırlar....

Angular 4 0

Angular 4 İle Routing Navigation

Merhaba, Önceki yazılarımdan Angular 4 Routing Mekanizması başlıklı makalemde Angular ile routing işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini ele almıştık. Bu içeriğimizde ise Angular’da Routing Navigation ile bir componentten bir başka componente yönlendirilme işlemini inceleyeceğiz. Diyelim ki;...

Angular 4 - Local Storage Kullanımı 1

Angular 4 – Local Storage Kullanımı

Merhaba, Herşey değişir, web uygulamalarında performans odağı değişmez. Evet, günümüzde bundan aylar hatta günler önceki nice işlevsellik gösteren yöntemler daha iyi ve daha dinamik yöntemler tarafından rafa kaldırılmışken bu tuhaf seleksiyonun performans odaklı bir...

Angular TypeScript 0

TypeScript’te Constructer Kullanımı

Merhaba, Class yapılarının en temel bileşenlerinden biri olan constructer metodu ilgili sınıftan nesne üretimi esnasında sınıf elemanlarını koordine edebilmenin başlıca yöntemlerinden birisidir. Haliyle her OOP’yi destekleyen dilde olduğu gibi TypeScript dilinde de bu yapı...

Angular 4 – Forms Validations 1

Angular 4 – Forms Validations

Merhaba, Bir önceki Angular 4 Forms Uygulamaları başlıklı makalemde Angular’da şablon odaklı ve model odaklı olmak üzere iki farklı form yapısını incelemiş bulunmaktayız. Bu içeriğimizde ise form doğrulama işlemleri olan Forms Validations yöntemlerini inceleyeceğiz....

Angular 4 Forms Uygulamaları 3

Angular 4 Forms Uygulamaları

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 4 uygulamalarında formlarla çalışmanın iki farklı yolu olan “Şablon Odaklı Form” ve “Model Odaklı Form” yapılarını inceleyeceğiz. Genel Gereksinimler Form yapılarında çalışabilmek için belirli modülleri uygulamamızın “app.module.ts” isimli ana modül...

Angular 4 - Slice Pipe İle Sayfalama 0

Angular 4 – Slice Pipe İle Sayfalama

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular uygulamalarında Slice Pipe ile sayfalama işlemini irdeleyeceğiz. Tabi öncelikli olarak Slice Pipe’ın yapısal özelliğini detaylıca inceleyecek ve ardından bu filtreyi sayfalama tekniği üzerinde kullanacağız. Slice Pipe; dizi, koleksiyon vs. gibi...

Angular 4 7

Angular 4 Routing Mekanizması

Merhaba, Günümüzde web uygulamalarının olmazsa olmaz özelliklerinden birisi adres yapılanmasını sağlayan Routing mekanizmasıdır. Dolayısıyla Angular 4 mimarisinin de, uygulama içi adreslerini SEO dostu diye nitelendirilen daha anlaşılır ve okunabilir bir şekilde tasarlamamızı sağlayan Routing...

Angular 4 İle Custom Pipes Oluşturmak 4

Angular 4 İle Custom Pipes Oluşturmak

Merhaba, Bir önceki Angular 4 Uygulamalarında Built-in Pipes İle Çalışmak başlıklı makalemizde Angular 4 uygulamalarında dahili pipeslara değinmiştik. Bu içeriğimizde ise kendi ihtiyacımıza istinaden özel oluşturacağımız Custom Pipes yapılarını ele alacağız. Angular projesinde Custom...

Angular 4 1

Angular 4 Uygulamalarında Built-in Pipes İle Çalışmak

Merhaba, Bu içeriğimizde, Angular uygulamalarında elimizdeki veriler üzerinde belirli filtreleme işlemleri uygulamamıza yarayan Built-in Pipes yapılarını inceleyeceğiz. Mimariye dahili bir yapısallıkla karşımıza çıkan bu filtrelerin dışında ayriyetten bir başka makalemizde Custom Pipes yapıları üzerinede...

Angular 4 1

Angular 4 – Örnek Sepete Ekle Uygulaması

Merhaba, Angular 4 yazı dizimizde şuana kadar incelemiş olduğumuz tüm yapıları bütünsel olarak değerlendirmemizi sağlayacak örnek bir uygulama yapma zamanının geldiğini düşünüyorum. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu örnek uygulamamız sepete ekleme işlemi üzerine kurgulanacaktır....

Angular 4 0

Angular 4 İle DoCheck Interface’i Kullanımı

Merhaba, Biliyorsunuz ki, Angular uygulamaları birbirinden bağımsız componentler aracılığıyla programatize edilmekte ve bu bağımsız componentler modül yapısında birbirleriyle ilişkilendirilerek bütünsel hareket edilmesi sağlanmaktadır. Tabi süreçte bu uygulamalara ek olarak servis yapıları vs. dahil olmakta...

Angular 4 0

Angular 4 – Angular Notifications Entegrasyonu ve Kullanımı

Merhaba, Her web site uygulamasında olduğu gibi Angular uygulamalarında da belirli işlemler neticesinde son kullanıcıya iletilmesi gereken bildiriler mevcuttur ve bu bildirileri kullanıcının etkileşimine eşlik edecek görsellikte sunacağımız yapılara ihtiyacımız vardır. Bu yapılarda standart...

Angular 4 1

Angular 4 – Event Binding

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 4 kütüphanesinde Event Binding olgusunu inceliyor olacağız. Tabi web programlama yahut “front end” ile az çok ilgilenen her er kişinin yabancılık çekmeyeceği bir konuda olduğundan fazla detaya bulaşmadan ilgili kütüphanede...

Angular 4 1

Angular 4 – ngIf Direktifi

Merhaba, Bu içeriğimizde; Angular uygulamalarında, yapısal olarak bildiğiniz klasik “if – else if – else” mantığında DOM nesnelerine belirli şartlara göre kontrol sağlamaya ve müdahalede bulunmaya yarayan ngIf direktifi üzerine konuşuyor olacağız. ngIf ile...

Angular 4 2

Angular 4 – Third Party Paket Entegrasyonu ve Kullanımı

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular 4 uygulamalarında Third Party diye nitelendirilen farklı kütüphanelerin entegrasyonu üzerine konuşuyor olacağız. Angular uygulamasına Third Party entegrasyonu sağlayabilmek için projemizin ana dizininde bulunan “package.json” dosyasını kullanmamız gerekecektir. Şuradaki makalede de...

Angular 4 0

Angular 4’te {provide-useValue} İle Global Değer Oluşturma

Merhaba, Bazen üzerinde çalıştığınız uygulamanın genelinden erişilebilen global değerlere ihtiyacımız olabilir. Bu global yapılanma eşliğinde projenizin herhangi bir noktasından o değerleri çağırabilir ve kod tekrarına düşmeksizin tek seferde kritik değerleri edinebilir ve hatta hata...

2

Angular 4’de “No ‘Access-Control-Allow-Origin’ Header Is Present On The Requested Resource. Origin ‘XXX’ Is Therefore Not Allowed Access” Hatası ve Çözümü

Merhaba, Üzerine çalıştığınız bir Angular 4 uygulamasında harici bir kaynağa Http servisini kullanarak ulaşmak istiyorsunuz ama nedense yaptığınız inşa başarılı sonuç vermiyor ve hatta “Access-Control-Allow-Origin” şeklinde bilinen hatayla karşılaşıyorsanız eğer sizde CROS güvenliğinden kaynaklı...

Angular 4 0

Angular 4 – Observable İle Asenkron Http Service İşlemleri

Merhaba, Angular 4 uygulamalarında Http Service ile çalışırken Observable ile süreci asenkron bir şekilde yürütebilmekteyiz. Aslında Observable yapısı Angular 4 içinde sadece http isteklerinde kullanacağımız bir yapı değildir. Birçok farklı noktada kendisinden istifade edebileceğimiz...