Kategori: C# 6.0


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
32

C#’ta async – await İkilisiyle ASenkron İşlemler

Merhaba Asenkron mimari dendiği vakit benim aklıma Delegate(Delege) yapıları ve BeginInvoke metodları gelmektedir. Bunların dışında Asenkron işlemler için bir çok Thread yapısıyla beraber async ve await ikilisiylede asenkron çalışmalar gerçekleştirebiliriz. İşte bu içeriğimizde async...

1

C# 6.0 String Interpolation

C# 6.0 versiyonuyla gelen lakin çoktan geç kalınmış bir özellik olan String Interpolation’dan bahsedeceğim. String ifadelerde değişken değerlerini ifadeye entegre edebilmek için string.Format komutunu aşağıdaki gibi kullanıyorduk. Bu kullanımda değişken sayısını onlarca fazlalaştırırsak eğer...

0

C#’ta INotifyPropertyChanged Interface’inin Kullanımı

Merhaba, Oluşturduğunuz herhangi bir sınıfta; propertylerin değer değişikliklerinde veya metodların algoritmalarında olay yaratmamızı sağlayacak olan INotifyPropertyChanged Interface’ini tanıtacağım. Yazımızı kısa tutmak için hemen mevzuya giriş yapıyorum. INotifyPropertyChanged Interface’ini kullanabilmeniz için öncelikle System.ComponentModel kütüphanesini kod...

0

C# 6.0 nameof Expressions

Merhaba, Kod yazarken class tiplerini yahut metod, property veya field isimlerini string olarak ifade etmemiz gereken noktalar olabilir. İşte böyle durumlar için geliştirilmiş olan C# 6.0 ile gelen nameof keywordüne değineceğiz. Örnek olarak ArgumentNullException...

0

C# 6.0 Null Conditional Operators (?.)

C# 6.0’da gelen ve null kontrol algoritmasını çok kısa bir şekilde yazmamıza olanak sağlayan, tek başına çok anlamlı durmamasına rağmen, iç içe geçmiş nesneleri yahut propertyleri çağırırken sürekli null kontrolü yapmaktan kurtaran şahane yeniliklerden...

0

C# 6.0 Dictionary Initializers

C# 3.0 versiyonu ile Dictionary gibi key – value yapısında çalışan koleksiyonlar için aşağıdaki gibi kullanıma gelen yapı C# 6.0 versiyonunda indexer tarzında işlenebilmektedir. Eski sürüm. Yeni sürüm. Gördüğünüz gibi, key – value pair...

3

C#’ta is ve as Operatörleri

Merhaba, Programlama dilinde bir çok yapı, kendisi haricinde diğer yapılarla organize halde çalışabilmesine yahut algoritmik olarak eşlik edebilmesine dikkat edilerek dizayn edilmektedir. Bu yazımızda kendi başlarına bir işlem icra ederken, birlikte bir bütünü ifade...

6

C#’ta IComparable Interface’i İle Nesneleri Sıralama

Merhaba, Bu içeriğimizde, kendisini uygulayan sınıfta kendi tipindeki nesnelere karşı nasıl bir karşılaştırma yapılacağını belirlemek için kullanılan IComparable Interface’ine değineceğiz. IComparable Interface’i, miras alan sınıfa CompareTo metodunu uygulatmakta ve bu metot aracılığıyla karşılaştırmayı sağlamaktadır....

6

LINQ to Entities – LastOrDefault Metodunda NotSupportedException Hatası

Merhaba, LINQ to Entities sorgularından LastOrDefault metodu ile elinizdeki veri kümesinin son elemanını elde etmek istiyor lakin aşağıdaki hatayı alıyorsanız çözümü bu içeriğimizdedir. An unhandled exception of type ‘System.NotSupportedException’ occurred in EntityFramework.SqlServer.dll Additional information: LINQ...

0

C#’da Checked ve UnChecked Komutları

C# programlama dilinde, elimizdeki sayısal verileri birbirlerine cast operatörü ile dönüştürürken, küçük değer aralığına sahip tipte tutulan değişkeni büyük değer aralığına sahip tipte tutulan değişkene dönüştürmeye çalışırsak normal bir işlem gibi algılanacaktır. Lakin tam...

1

C#’ta İsimsiz Metodlar(Anonymous Methods)

Merhaba, C#’ta bir temsilciye(Delegate) metod bağlarken Anaonymous Method yapısını kullanabilir, önceden tanımlanmış bir metoda gereksinim duymadan direkt olarak kod bloğu bağlayabiliriz. Yukarıdaki örnek kod bloğunda da gördüğünüz gibi yaptığımız işlem aslen arka planda bir...

9

C#’ta Iterator Kavramı ve yield Anahtar Sözcüğü

Merhaba, C#’ta türlü türlü komutlar mevcuttur. Bazıları doğal olarak ilk etaplarda fazla kullanım alanını sezdirmeselerde, dile olan aşinalık ilerledikçe mantığını ve varlığını daha net anladığımız keywordlerin değeri artmaktadır. Dilin gramer mantığını aşabilen yahut tam...

9

C# – Quartz.Net Kütüphanesi İle Zamanlanmış Görevler Oluşturma

Merhaba, Masaüstü veya Web projelerinde belirli periyotluk yapılması yahut tetiklenmesi gereken işlemlerin ihtiyacını hissetmişsinizdir. İşte böyle durumlarda prosedürel olarak binbir türlü işlem gerçekleştirebilir, ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Tabi birde Quartz.Net kütüphanesini kullanarak daha pratik bir şekilde...

1

C#’ta ICloneable Interface’i İle Nesne Kopyalama

Merhaba, Bu yazımızda C#’ta bir nesneyi kopyalamamıza yarayan ICloneable Interface’ini inceleyeceğiz. Tabi bu Interface’e gelmeden önce uzun uzun bir kaç hususta konuşalım diyorum… C#’ta(ve Java vs. gibi popüler programlama dillerinde) bildiğimiz gibi değişkenler “Değer...

0

Visual Studio İle Code Contracts Yapısı

Uzun zamandır var olan ama şahsen benim varlığından bir haber olduğum Code Contracts yapısını öğrendiğim zaman çok işe yarar ve avantajlı bir işlev gören ve bu güne kadar “nerdeydin olum” dedirten bir yapı olduğunu...

2

C#’da Single Instance Application

Derlenmiş bir projenin bir bilgisayarda birden fazla uygulama başlatılıyor olması çoğunlukla istenen bir durum değildir. Oluşturduğumuz programın birden fazla uygulamaya izin verdiği duruma “Multiple Instance Applications” denmektedir. Sizlere bu yazıda projemizi “Single Instance Application”...

2

C#’da Nullable Tipi ve ?? Operatörü

Programlamada manuel olarak “null” değerini kullandığımız alanlardan ziyade, dinamik olarak değişkenlik gösterebilen ve ne zaman nerede karşımıza çıkabileceğini bilemeyeceğimiz durumlarda “null” değeri oldukça problem yaratabiliyor. Genellikle veritabanından elde ettiğimiz veriler içerisinde işlemlerimizi gerçekleştirirken “null”...

0

File İşlemlerinde “İşlem, Başka Bir İşlem Tarafından Kullanıldığından ‘…’ Dosyasına Erişemiyor” Hatası ve Çözümü

Bu yazımızda C# ile File(Dosya) işlemleriyle uğraşırken “İşlem, başka bir işlem tarafından kullanıldığından ‘…’ dosyasına erişemiyor.” hatasına ve çözümüne değineceğiz. Öncelikle alınan hatamızın görsel halini görmemiz gerekirse aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz. Bu hatayı alabileceğimiz...

0

File Sınıfında ReadAllLines ve AppendAllLines Metodları

Bir metin belgesini okuma ve yazma işlemleri üzerine çook önceki yazılarımızdan olan StreamReader Sınıfı ve StreamWriter Sınıfı başlıklı yazılarımda değinmiştim.Bu yazımızda ise aynı işlevi File sınıfının ReadAllLines ve AppendAllLines metodlarıyla gerçekleştireceğiz ve bunun yanında...

0

An Exception Of Type ‘System.Net.Mail.SmtpException’ Occurred In System.dll But Was Not Handled In User Code Hatası ve Çözümü

Şimdi sizlere .NET platformunda Gmail sunucuları üzerinden mail işlemleri esnasında alınan bu hata üzerine kesin bir çözüm sunacağım.Aslında önceki yazılarımdan olan “SMTP sunucusu güvenli bir bağlantı gerektiriyor veya istemcinin kimliği doğrulanmadı” Hatası ve Çözümü...

0

C# İle Kullanıcının Dış IP Adresini Elde Edelim

C# ile masaüstü veya web platformlarında kullanıcının internette dış IP’sini elde edebilmek için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Yukarıdaki kod bloğunu izah edersek eğer; WebClient sınıfından bir nesne oluşturup, DownloadString metoduna vermiş oldumuz adresteki stringi elde...

0

C# 6.0 – Try Catch Filtreleme

Hata kontrol mekanizması Try Catch blokları, yazılımlarımızın mantık hatalarında tam bir can kurtaran görevi üstlenmektedir.Böyle önemli bir işi üstlenen bir yapıda şartlı ifadelerin kullanılmaması büyük bir eksiklikti.C# 6.0 ile bu boşluk doldurulmuştur. Yukarıda gördüğünüz...

0

C# 6.0 – Static Using(Members)

Yazılım dillerinin önemli yapılarından birisi olan static üyeler, yazılımsal açıdan her ne kadar biz programcılara kolaylık sağlasada, .NET mimarlarıda bu üyelerin kullanılışınıda yazısal açıdan daha kolay hale getirmişlerdir.Biliyorsunuz ki, bir sınıfın nesnesini üretmeye gerek...

0

C# 6.0 – Expression Bodied Functions

Şahsen ben yazılımın Lambda ifadelerini severim.Dile görsel açıdan bir düzen, dilsel açıdan ayrı bir kafiye katmaktadırlar.Ayriyetten teknik olarakta Lamda ifadeleri fonksiyonel bir yapı sergilediklerinden dolayıda oldukça kullanışlıdır.C# 6.0 ile sınıf yapılarının elemanlarına Lambda ifadelerinin...

1

C# 6.0 – Auto Property Initializers

Yazılım dünyasında diller gün geçtikçe kendini yenilemekte ve bu şekilde var olan diller güncelliklerini korumanın yanında neredeyse beşeri hayatta da kullanılabilecek seviyeye adım adım yaklaştığı görülmektedir.Hal böyleyken biz yazılımcılar bu dilin yeni yapılarını takip...