Kategori: C# 8.0


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
csharp8 0

C# 8.0 – Asenkron Foreach

Merhaba, Bu içeriğimizde, bir önceki IAsyncEnumerablee<T> ve IAsyncEnumeratore<T> Arayüzleri İle Asenkron Iterasyonel İşlev Oluşturma başlıklı makalemizle ilişkili olan Asenkron Foreach yapılanması üzerine konuşuyor olacağız. C# 8.0 ile gelen IAsyncEnumerable<T> interfacei IEnumerable<T> türünün yeni bir...

csharp8 0

C# 8.0 – Readonly Members

Merhaba, Geliştirilen yazılımlarda, bazen tasarım amacınızı tam olarak belirtebilmenizi sağlayıcı yapılara yahut bu yapılardan ziyade bu işi gerçekleştirebilecek keywordlere ihtiyaç duyabilirsiniz. C# 8.0 versiyonu ile Readonly Members özelliği, inşa edilen tasarım üzerinde tamda istendiği...

csharp8 0

C# 8.0 – Using Declarations

Merhaba, Bu içeriğimizde, C# 8.0 ile gelen ve bir değişken tanımlama beyanı olan Using Declarations yeniliği üzerine konuşuyor olacağız. Klasik using expression deyiminden hiçbir farkı olmayan using declarations, aynı işi esasında daha pratik bir...

csharp8 0

C# 8.0 – Static Local Functions

Merhaba, C# 7.0 ile hayatımıza giren Local Function yapıları ile metot içerisinde metot tanımlayabiliyorduk. Bunun üzerine C# 8.0 ile de Local Functionlar static özellik kazanmış, Static Local Function şeklinde karşımıza gelmiş bulunmaktadırlar. Şimdi hiç...

csharp8 0

C# 8.0 – Switch Expression(Property – Tuple – Positional Patterns)

Merhaba, Günümüzde birçok yazılım dili değişmekte lakin bu değişim esintisinin altında birçok gelişim gerçekleşmektedir. Değişim ile gelişim arasındaki farkı tasavvur edersek eğer; var olan bir özelliğe olmayan bir özellik eklendiğinde yahut sıfırdan yepyeni bir...

csharp8 1

C# 8.0 – Default Implementations In Interfaces

Merhaba; Bir sınıfın imzası olan ve içerisinde tanımlanmış olan üyeleri ilgili sınıfa implement etmeye zorlayan interface yapıları C# 8.0 ile radikal bir yenilikle karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Bu içeriğimizde C# 8.0 ile interfacelere özel gelen...

csharp8 1

C# 8.0 – Ranges and Indices

Merhaba, Yazılım dillerinde koleksiyonlar veya diziler üzerinde işlem yaparken ilgili yapıyı sadeleştirmek yahut verisel açıdan manüpüle edebilmek için LINQ sorgularından ya da her türlü tarafımızca veya harici geliştirilmiş algoritmalardan faydalanırız. C#, 8.0 versiyonunda koleksiyonel...