Kategori: Design Pattern


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
event store 0

.NET Core Ortamında ‘Event Store’ İle Event Sourcing Yapılanması

Merhaba, Bir önceki Basit Bir Event Sourcing Uygulaması Geliştirelim başlıklı makalemizde Event Sourcing pattern’ının nasıl gerçekleştirilebildiğine pratiksel olarak bir örnek vermeye çalışmıştık. İlgili makalede ele alınan örnekten de görüldüğü üzere uygulamada gerçekleştirilen ‘event’lerin in-memory’de...

Basit Bir Event Sourcing Uygulaması Geliştirelim 1

Basit Bir Event Sourcing Uygulaması Geliştirelim

Merhaba, Bu içeriğimizde bir önceki kaleme aldığımız Event Sourcing Nedir? Haydi Gelin Hep Beraber İnceleyelim başlıklı makalemize basit bir somut örnek teşkil edecek şekilde çalışma gerçekleştireceğiz. Amacımız Event Sourcing’in pratikte ucundan kıyısından tadına bakmak...

Event Sourcing Nedir Haydi Gelin Hep Beraber İnceleyelim 2

Event Sourcing Nedir? Haydi Gelin Hep Beraber İnceleyelim

Merhaba, Bu içeriğimizde, bir veri üzerinde meydana gelen tüm değişiklikleri kayıt altında tutmamızı öneren ve böylece ilgili verinin sadece güncel ham vaziyettinden ibaret tutulmasından ziyade o verinin süreçte yaşadığı değişikliklerinde esasında ilgili verinin bir...

1

C# Mediator Design Pattern(Mediator Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu makalemizde Davranışsal Tasarım Kalıplarından(Behavioral Patterns) olan Mediator Tasarım Desenini(Mediator Design Pattern) bol pratiksel senaryolar eşliğinde inceliyor olacağız. İçeriğe başlamadan önce şahsi fikrimi beyan ederek bir girizgâh eylemek isterim ki; bana sorarsanız doğası...

0

.NET Core 5.0 – Retry Pattern, Timeout ve Circuit Breaker | Polly

Merhaba, Client ve server arasındaki haberleşmede request/response esasına dayanan bir proje düşleyelim… Client’ın, ihtiyacı doğrultusunda server’a request tabanlı isteklerde bulunabildiğini ve elde edilen response neticesinde gelen verileri işleyebildiğini… Evet, biliyorum. Bu durum günümüzün en...

C# Decorator Design Pattern(Decorator Tasarım Deseni) 1

C# Decorator Design Pattern(Decorator Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu içeriğimizde mevcudiyette var olan bir class’a mimarisel yeni bir nitelik kazandırmamızı sağlayacak olan, Structural Pattern(Yapısal Desenler)’lerden Decorator Design Pattern(Decorator Tasarım Deseni) üzerine konuşuyor olacağız. Yazılım mimarilerinde temel esas, mümkün mertebe birbirlerinden soyutlanmış...

C# Object Pooling Design Pattern(Object Pooling Tasarım Deseni) 1

C# Object Pooling Design Pattern(Object Pooling Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu içeriğimizde OOP temelli geliştirilen uygulamalarda, yaklaşımın esasını teşkil eden nesne(object) kavramının yapısal durumundan yola çıkarak, tekrarlı kullanılan nesnelerin üretim esnasındaki maliyetlerine dair çözüm amaçlı geliştirilmiş Object Pooling Design Pattern üzerine konuşuyor olacağız....

C# Repository Design Pattern(Repository Tasarım Deseni) 4

C# Repository Design Pattern(Repository Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu içeriğimizde yazılım projelerinde olmazsa olmaz bir tasarım kalıbı olan Repository tasarım kalıbını inceliyor olacağız. Repository Design Pattern, veritabanı sorumluluğunu üstlenen sınıfı tasarlarken bir standart üzerine oturtmayı hedefleyen ve Entity Framework gibi ORM(Object...

C# Iterator Design Pattern(Iterator Tasarım Deseni) 0

C# Iterator Design Pattern(Iterator Tasarım Deseni)

Merhaba, Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisinde bulunan Iterator Design Pattern üzerine içerik oluşturacağız. Iterator Türkçe olarak anımsattığı iterasyon kelimesine karşı gelmektedir. İterasyon dediğimiz yapı bir çözüme giden her adımı tarif etmektedir. Kelimenin mahiyetiyle ilgili daha...

C# Template Method Design Pattern(Template Method Tasarım Deseni) 0

C# Template Method Design Pattern(Template Method Tasarım Deseni)

Merhaba, Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisinde bulunan Template Method Design Pattern üzerine içerik oluşturacağız. Template, kelime manasından da anlaşılacağı üzere şablon demektir. Haliyle yaptığımız faaliyetin inşasında belirli şablonsal algorimalar üzerinde çalışma gerçekleştirecek ve bu algoritmada...

C# Builder Design Pattern(Builder Tasarım Deseni) 5

C# Builder Design Pattern(Builder Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu yazımızda Creational Patterns(Oluşturucu Kalıplar) kategorisine giren Builder Design Pattern üzerine uzun uzun ve bol örnekler eşliğinde bir içerik oluşturacağız. Üzerine çalıştığımız projenin ihtiyaçları arttıkça, uygulamada kullanacağımız nesnelerin maliyetleride doğru orantılı olarak artmaktadır....

C# Proxy Design Pattern(Proxy Tasarım Deseni) 0

C# Proxy Design Pattern(Proxy Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu makalemizde Structural Patterns(Yapısal Desenler) kategorisine giren Proxy Design Pattern hakkında teferruatlı bir içerik oluşturacağız. Oluşturduğumuz tasarımda bazı sınıfların, nesnelerin yahut işleyişlerin sorumluluk ve süreçteki işlevsel hallerini bir başka nesne üzerinde kontrol edebilir...

1

Fluent Interface Nedir? Nasıl Kullanılır?

Merhaba, Sizlere aslen bir Design Pattern olan Fluent Interface yapısından bahsedeceğim. Fluent, “akıcı” anlamına gelen bir kelimedir. Yani anlayacağınız kod yazarken belli başlı durumlarda daha net ve akıcı kod yazmamızı sağlayan bir tasarım desenini...

Ninject 0

Dependency Injection(DI) – Ninject

Merhaba, Önceki yazılarımdan Dependency Injection(DI) Nedir? Nasıl Uygulanır? başlıklı yazımda Dependency Injection desenine detaylıca değinmiştik. Bu yazımızda ise bu desene uygun tasarlanmış Inversion of Control(IoC) Framework’ü olan Ninject üzerine konuşacağız. Biliyoruz ki, uygulama içerisinde...

C# Facade Design Pattern(Facade Tasarım Deseni) 0

C# Facade Design Pattern(Facade Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu makalemizde Structural Patterns(Yapısal Desenler) kategorisine giren Facade Design Pattern hakkında teferruatlı bir içerik oluşturacağız. ‘Facade’, kelime anlamı olarak ‘cephe’ diye nitelendirebileceğimiz aslen Fransızca kökenli bir kelimedir. Tasarım açısından, önemli olan cepheyi işaret...

1

C# Memento Design Pattern(Memento Tasarım Deseni)

Merhaba, Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisinde bulunan Memento Design Pattern üzerine içerik oluşturacağız. Memento adı üzerinde “hatıra”, “yadigar” vs.. demektir 🙂 Yani anlayacağınız hatırlayıcı işlevde bir tasarım deseni üzerine konuşuyor olacağız. Memento Design Pattern, elimizdeki...

C# Observer Design Pattern(Observer Tasarım Deseni) 6

C# Observer Design Pattern(Observer Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu yazımızda Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisine giren Observer Design Pattern üzerine konuşacağız. Observer adı üzerinde gözlemci, izleyici, gözcü yahut gözetmen diye nitelendirilen, anlamı gibi işlev gören bir tasarım desenidir. Elimizdeki mevcut nesnenin durumunda...

C# Strategy Design Pattern(Strateji Tasarım Deseni) 1

C# Strategy Design Pattern(Strateji Tasarım Deseni)

Merhaba, Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisine giren Strategy Design Pattern üzerinde detaylı irdeleme gerçekleştirelim. Bir işlem için birden fazla farklı yöntemlerin uygulanabileceği durumlar mevcuttur. İşte bu tarz durumlarda hangi yöntemin uygulanacağını, hangisinin devreye sokulacağını Strategy...

0

Dependency Injection İle Factory Method Design Pattern Sentezi

Merhaba, Dependency Injection yaklaşımı ile Factory Method Design Pattern arasında bir bütünlük sağlayarak bir proje üzerinde beraber nasıl bir tasarım gerçekleştirebiliriz? sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bu iki konu üzerinde detaylı durmayacağım. Lakin kısaca özetleyecek...

C# Prototype Design Pattern - Prototip Tasarım Deseni 3

C# Prototype Design Pattern – Prototip Tasarım Deseni

Merhaba, Bu yazımızda Creational Patterns(Oluşturucu Kalıplar) kategorisine giren Prototype Design Pattern üzerine konuşacağız. Tasarım deseni yaklaşımlarından Prototype Design Pattern sayesinde elimizdeki mevcut nesnelerin prototiplerini oluşturabilmekte, birnevi bu nesnelerin kopyalarını elde edebilmekteyiz. Prototip deseninin tasarlanmasının...

24

Dependency Injection(DI) Nedir? Nasıl Uygulanır?

Merhaba, Bu yazımızda Martin Fowler’in ortaya attığı Dependency Injection(DI) – Bağımlılık Enjeksiyonu kavramını inceleyecek ve nasıl uygulandığını örneklendireceğiz. Öncelikle “Nedir bu Dependency Injection?” sorusuyla başlayalım. Dependency Injection’ı özetle anlatmak gerekirse; bağımlılık oluşturacak parçaların ayrılıp,...

C# Factory Method Design Pattern(Factory Method Tasarım Deseni) 6

C# Factory Method Design Pattern(Factory Method Tasarım Deseni)

Merhaba, Creational Patterns (Oluşturucu Kalıplar) kategorisine giren Factory Method Design Pattern üzerine detaylı bir inceleme gerçekleştireceğiz. Factory Metod tasarım deseni, birbirleriyle ilişkili nesneleri oluşturmamızda bize oldukça alternatif bir metod sunmaktadır. Asıl amaç, oluşturmak istediğimiz...

C# Singleton Design Pattern(Singleton Tasarım Deseni) 4

C# Singleton Design Pattern(Singleton Tasarım Deseni)

Bu yazımda C#’ta Singleton Design Pattern kullanımını anlatmaya çalışacağım.Yazılım dünyasın da bir çok tasarım deseni mevcuttur.Nesnenin oluşturulması ve yönetilmesiyle ilgili olan Creatinal Patterns grubundan Singleton desenini anlatmaya çalışacağım.Diğer desenlerle ilgili yazılar ilerideki zamanlar da...