Kategori: ECMAScript 6


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
EcmaScript 6 0

ECMAScript – Module.exports ve Require Komutları

Merhaba, Bu içeriğimizde ECMAScript’te modüller arası member iletişimini sağlayan “module.exports” ile “require” komutlarını inceliyor olacağız. Diyelim ki, elimizde aşağıdaki gibi bir modülümüz olsun. Bu modül içerisindeki “method1”, “method2” ve “variable” elemanlarını farklı bir sınıf,...

EcmaScript 6 6

ECMAScript 6 – Async / Await Keywordleri

Merhaba, Bu makalemizde JavaScript’in doğal olan asenkron yapısına karşı hakimiyet sağlamamıza yarayan Async ve Await keywordleri üzerine konuşuyor olacağız. İlk olarak yukarıda da bahsedildiği gibi JavaScript’in asenkron yapısı üzerine konuşalım. JavaScript anatomik olarak asenkron...

EcmaScript 6 1

ECMAScript 6 – Promise Yapısı

Merhaba, Bir Developer; geliştirdiği yazılımda doğru algoritma, performans, düşük maliyet vs. gibi faktörleri göz önüne alarak süreci işletmektedir. Lakin bu faktörler kadar önemli olan bir diğer husus ise yazılan kodların okunabilirlik derecesinin bir başka...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Arrow Functions

Merhaba, Bu içeriğimizde klasik JavaScript’te oluşturduğumuz fonksiyonların ECMAScript 6 ile gelen Arrow Functions özelliği ile nasıl daha pratik, okunabilir ve kullanışlı bir hale getirildiğini inceleyeceğiz. Klasik JavaScript’te fonksiyonlar aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır. Bu fonksiyon tanımlama...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Spread Operator

Merhaba, Yazılım algoritmalarında, yapısal olarak bazen ekstrem durumlarda kodumuzu inşa etmek isteyebiliriz. Tabi bu durumlar kullandığımız yazılım dilininde destekleyeceği biçimde, syntax yapısına uygun olacak şekilde sınırlı kalmak durumundadır. Peki nedir bu durumlar? diye sorarsanız...

EcmaScript 6 4

ECMAScript 6 – Destructuring

Merhaba, Elimizdeki nesneleri yahut dizileri var olan mevcut yapılarından daha küçük parçalara ayırmak isteyebiliriz. ECMAScript 6 ile gelen Destructuring özelliği bu isteğimize karşılık olarak nesneleri ya da dizileri parçalayabilmekte ve bu işlem neticesinde işimize...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Template Literal

Merhaba, Bu içeriğimizde C# 6.0 ile gelen String Interpolation özelliğinin ECMAScript versiyonu olan Template Literal özelliğini inceleyeceğiz. ECMAScript’te string ifadeleri birleştirilirken aslında tüm programlama dillerinde bilinen “+” operatörü ile birleştirme gerçekleştirilmektedir. Template Literal ile...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – let Değişken Tipi

Merhaba, Bu içeriğimizde JavaScript kurallarını belirlemiş olan ECMAScript 6 standardında let değişkeni üzerine konuşuyor olacağız. Biliyoruz ki, JavaScript dilinde “var” değişken tipi ile tanımlanan tüm değişkenler genel scope içerisinde varsayılmaktadır. Yukarıdaki kod bloğunu incelerseniz...