Kategori: .NET 6


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
0

Event-Driven Mimaride Yinelenen Mesajlar – Idempotent Sorunsalı ve Idempotent Consumer Pattern

Merhaba, Yazılım olgusu, tabiatı gereği birbiriyle etkileşim kurma mecburiyetinde olan farklı bileşenlerden meydana gelip, anatomik olarak bütünlük arz eden bir olgudur. Bu bütünlüğün içerisindeki bileşenler arasındaki etkileşimi modelleyebilmemizi sağlayan türlü yaklaşımlar mevcuttur ve bu...

1

Asp.NET Core’da AWS DynamoDB İle Basit CRUD İşlemleri

Merhaba, Bu içeriğimizde Asp.NET Core Web API mimarisi ile AWS DynamoDB‘de basit düzeyde CRUD işlemlerinin nasıl yapılacağına dair bir incelemede bulunuyor olacağız. O halde vakit kaybetmeksizin buyrun başlayalım… AWS DynamoDB Nedir? AWS DynamoDB, Amazon...

0

C# 10 – Record Structs

Merhaba, Bu içeriğimizde C# 9.0 ile hayatımıza giren record yapısının C# 10 ile gelen record structs isimli yeni özelliği üzerine incelemede bulunuyor olacağız. Her şeyden önce record yapısının ne olduğunu hatırlatan girizgâhla başlayalım. Record’lar;...

7

Entity Framework Core – Kalıtımsal Durumlardaki Table Per Type(TPT) ve Table Per Hierarchy(TPH) Davranış Modellemeleri

Merhaba, Bu içeriğimizde EF Core’un kalıtımsal durumlardaki davranışlarından olan Table Per Type(TPT) ve Table Per Hierarchy(TPH) modellemelerini inceliyor olacağız. Table Per Type(TPT) Nedir? Veritabanı açısından bir tablodaki belirli kolonların bağımsız olarak birebir ilişki ile...

2

Asp.NET Core – Constructor Injection Hell Durumuna Karşılık Alternatif Çözümler

Merhaba, Asp.NET Core uygulamalarında, sınıfların instance’larını Inversion of Control prensibi gereği yönetebilmek için IoC Container kullanılmaktadır. Bu container sayesinde sınıf nesnelerinin oluşturulması, silinmesi ve kullanım ömrü gibi yapılandırmalar sağlanarak bu sınıflara olan bağımlılık büyük...

0

.NET 6 – WebApplication İle Middleware Pipeline’ını İnceleyelim

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 6’da ki WebApplication nesnesinin arkasındaki koda bakacak, middleware ve endpointlerin nasıl yapılandırıldığına odaklanıyor olacağız. Önceki .NET 6 – WebApplicationBuilder’ı İnceleyelim başlıklı makalede açıklandığı gibi uygulama yapılandırmasının yapıldığı yer çoğunlukla WebApplicationBuilder‘dır....

1

.NET 6 – WebApplicationBuilder’ı İnceleyelim

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 6 ile gelen WebApplicationBuilder‘ı teknik olarak inceleyecek ve aynı işlevselliğe sahip olan generic Host ile aralarındaki benzerlikleri değerlendireceğiz. Bir önceki .NET 6’da Yeni Gelen WebApplication/WebApplicationBuilder’ı Eski Generic Host İle Karşılaştırma...

3

.NET 6’da Yeni Gelen WebApplication/WebApplicationBuilder’ı Eski Generic Host İle Karşılaştırma

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 6 ile Asp.NET Core uygulamalarına gelen WebApplication ve WebApplicationBuilder sınıfları üzerine konuşacak ve uygulama oluşturma alternatiflerinden biri olan WebApplication.CreateBuilder komutu üzerine incelemede bulunuyor olacağız. İlk olarak, WebApplication ve WebApplicationBuilder sınıflarını...

1

.NET 6’da ConfigurationManager Nesnesi

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 6 ile gelen yeniliklerden birisi olan ve Asp.NET Core 6 için performans açısından oldukça elverişli olan ConfigurationManager nesnesini inceliyor olacağız. Yazımızın seyri boyunca ConfigurationManager‘ın .NET 5’teki muadili olan ConfigurationBuilder nesnesiyle...

.NET 6'da HTTP/3 Desteği 1

.NET 6’da HTTP/3 Desteği

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 6’da gelen HTTP/3 desteği üzerine bir incelemede bulunuyor olacağız. .NET 6, HTTP/3 ile Asp.NET için Kestrel, HTTP.Sys ve IIS Sunucu Senaryolarına, HttpClient Request’lerine ve gRPC teknolojisine olmak üzere üç farklı...