Kategori: TypeScript


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
0

TypeScript – Generic Tiplerde Nesne Oluşturma

Merhaba, Bu içeriğimizde, TypeScript mimarisinde generic olarak tanımlanmış herhangi bir sınıf yahut metodda belirtilen tipte bir nesnenin nasıl oluşturulacağını inceliyor olacağız. Generic yapılanmalarda verilen tip her ne olursa olsun ilgili tipten bir nesne üretebilmek...

0

TypeScript – Get ve Set Property Kullanımı

Merhaba, Her Object-Oriented Programming(OOP) yaklaşımını benimseyen programlama dilinde olduğu gibi sınıf elemanlarından get ve set propertyleri TypeScript dilinde de mevcuttur. Haliyle bu içeriğimizde ilgili yapıların TypeScript’te nasıl oluşturulduğunu ve kullanıldığını inceleyeceğiz. Öncelikle property dediğimiz...

Angular TypeScript 0

TypeScript’te Constructer Kullanımı

Merhaba, Class yapılarının en temel bileşenlerinden biri olan constructer metodu ilgili sınıftan nesne üretimi esnasında sınıf elemanlarını koordine edebilmenin başlıca yöntemlerinden birisidir. Haliyle her OOP’yi destekleyen dilde olduğu gibi TypeScript dilinde de bu yapı...

Angular TypeScript 3

TypeScript’e Genel Bakış

Merhaba, TypeScript; nesneye dayalı bir şekilde kod yazıp JavaScript çıktısı üretmek için Microsoft tarafından tasarlanıp piyasaya sürülmüş olan açık kaynak kodlu bir frameworktür. Yani farklı bir kod yazıp bu yazdığımızı JavaScript’e çeviren bir dildir...