SQL Server ve T-SQL Eğitim Videoları


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...

Bu video dersler tarafımdan ücretsiz olarak kayda alınmaktadır. İçerik olarak zamanla dahada zenginleşmektedir.

Bu eğitim videolarım youtube kanalımda SQL Server ve T-SQL Eğitimleri isimli oynatma listesinde hiyerarşik bir şekilde yüklenmiştir. Videoların linkleriyle beraber bu sayfaya eklenmesi oldukça zahmetli olduğundan dolayı biraz zaman alacaktır.

 1. T-SQL SQL Server Giriş, Veritabanı Oluşturma ve Tablo Oluşturma
 2. T-SQL Northwind Veritabanını İndirme ve Yükleme
 3. T-SQL Özellikleri ve Use Komutu
 4. T-SQL Select Komutu
 5. T-SQL Where Komutu
 6. T-SQL Where Komutunda Between Komutunun Kullanımı
 7. T-SQL Where Komutunda In Komutunun Kullanımı
 8. T-SQL Like Sorguları
 9. T-SQL Like Sorgularında Escape(Kaçış) Karakterleri
 10. T-SQL Aggregate Fonksiyonları
 11. T-SQL String Fonksiyonları
 12. T-SQL Sayısal Değer İşlemleri
 13. T-SQL Tarih Fonksiyonları
 14. T-SQL Top Komutu
 15. T-SQL Distinct Komutu
 16. T-SQL Group By İşlemi
 17. T-SQL Group By İşleminde Where Şartı Yazma
 18. T-SQL Having Komutu
 19. T-SQL Tabloları Yan Yana Birleştirme
 20. T-SQL Inner Join’de İki Tabloyu Birleştirme
 21. T-SQL Inner Join’de İkiden Fazla Tabloyu Birleştirme
 22. T-SQL Inner Join’de Aynı Tabloyu İlişkisel Olarak Birleştirme
 23. T-SQL Inner Join’de Group By İşlemi
 24. T-SQL Outer Join(Left, Right, Full) İle Tabloları Birleştirme
 25. T-SQL Cross Join İle Tablo Birleştirme
 26. T-SQL DML Giriş
 27. T-SQL DML Insert Komutu 1
 28. T-SQL DML Insert Komutu 2
 29. T-SQL DML Update Komutu
 30. T-SQL DML Delete Komutu
 31. T-SQL Union Komutu
 32. T-SQL Union All Komutu
 33. T-SQL With Rollup Komutu
 34. T-SQL With Cube Komutu
 35. T-SQL Case When Then Else End Kalıbı
 36. T-SQL With Ties Komutu
 37. T-SQL With Yapısı
 38. T-SQL Subquery
 39. T-SQL Bulk Insert
 40. T-SQL Truncate Table Komutu
 41. T-SQL @@Identity Komutu
 42. T-SQL @@Rowcount Komutu
 43. T-SQL DBCC Checkident Fonksiyonu İle Identity Kolonuna Müdahale Etme
 44. T-SQL Null Değer Kontrolü
 45. T-SQL Coalesce Fonksiyonu İle Null Değer Kontrolü
 46. T-SQL IsNull Fonksiyonu İle Null Değer Kontrolü
 47. T-SQL NullIf Fonksiyonu İle Null Değer Kontrolü
 48. T-SQL İle Veritabanındaki Tabloları Listeleme
 49. T-SQL Bir Tablonun Primary Key Olup Olmadığını Kontrol Etme
 50. T-SQL DDL Giriş
 51. T-SQL DDL Create Komutu
 52. T-SQL DDL Create Komutu İle Database Oluşturma
 53. T-SQL DDL Create Komutu İle Database Log Dosyası Oluşturma
 54. T-SQL DDL Create Komutu İle Table Oluşturma
 55. T-SQL DDL Create Komutu İle Tablonun Kolonuna Primary Key ve Identity Özellikleri Verme
 56. T-SQL DDL Alter Komutu
 57. T-SQL DDL Alter Komutu İle Database Güncelleme
 58. T-SQL DDL Alter Komutu İle Tabloya Kolon Ekleme
 59. T-SQL DDL Alter Komutu İle Tablodaki Kolonu Güncelleme
 60. T-SQL DDL Alter Komutu İle Tablodaki Kolonu Silme
 61. T-SQL DDL Alter Komutu İle Tabloya Constraint Ekleme
 62. T-SQL DDL Alter Komutu İle Tablodaki Constrainti Silme
 63. T-SQL Sp_Rename Komutu İle Tablo Adını Değiştirme
 64. T-SQL Sp_Rename Komutu İle Kolon İsmini Değiştirme
 65. T-SQL DDL Drop Komutu
 66. T-SQL Constraintler Giriş
 67. T-SQL Default Constraint
 68. T-SQL Check Constraint
 69. T-SQL Check Constraint With Nocheck Komutu
 70. T-SQL Primary Key Constraint
 71. T-SQL Unique Constraint
 72. T-SQL Foreign Key Constraint
 73. T-SQL Foreign Key Constraint Cascade Komutu
 74. T-SQL Foreign Key Constraint Set Null Komutu
 75. T-SQL Foreign Key Constraint Set Default Komutu
 76. T-SQL Değişken Tanımlama
 77. T-SQL Tanımlanmış Değişkene Değer Atama
 78. T-SQL Değişkenin Değerini Elde Etme
 79. T-SQL Sorgu Sonucu Gelen Verileri Değişkenle Elde Etme
 80. T-SQL Batch Kavramı – Go Komutu
 81. T-SQL If – Else Yapısı
 82. T-SQL If- Else If – Else Yapısı
 83. T-SQL Exists Fonksiyonu
 84. T-SQL While Döngüsü
 85. T-SQL Break Komutu
 86. T-SQL Continue Komutu
 87. T-SQL Geçici Tablolar
 88. T-SQL Geçici Tablolar – Bir Tabloyu # İfadesi İle Belleğe Geçici Olarak Kopyalama
 89. T-SQL Geçici Tablolar – Bir Tabloyu # İfadesi İle Belleğe Geçici Olarak Kopyalama
 90. T-SQL Geçici Tablolar – Bir Tabloyu ## İfadesi İle Belleğe Geçici Olarak Kopyalama
 91. T-SQL Uniqueidentifier Veri Tipi
 92. T-SQL View Kullanımı, Genel Özellikleri ve Tanımlaması
 93. T-SQL View – With Encryption Komutu
 94. T-SQL View – With Schemabinding Komutu
 95. T-SQL View – With Check Option Komutu
 96. T-SQL Fonksiyonlar Giriş
 97. T-SQL Scalar Functions – Tanımlama
 98. T-SQL Scalar Functions – Kullanım
 99. T-SQL Inline Functions – Tanımlama
 100. T-SQL Inline Functions – Kullanım
 101. T-SQL Fonksiyonlarda With Encryption Komutu
 102. T-SQL Fonksiyonlarla Otomatik Hesaplanabilir Kolonlar(Computed Column)
 103. T-SQL Stored Procedures – Genel Özellikleri
 104. T-SQL Stored Procedures Tanımlama
 105. T-SQL Stored Procedures Kullanımı
 106. T-SQL Geriye Değer Döndüren Stored Procedure
 107. T-SQL Output Parametre İle Geriye Değer Döndüren Stored Procedure
 108. T-SQL Stored Procedures Örnek
 109. T-SQL Stored Procedure – Parametrelere Varsayılan Değer Verme
 110. T-SQL Exec Komutu
 111. T-SQL Stored Procedure İçerisinde Nesne Oluşturma
 112. T-SQL Triggerlar Giriş
 113. T-SQL DML Triggerlar – Inserted ve Deleted Tabloları
 114. T-SQL Trigger Tanımlama
 115. T-SQL Multiple Actions Trigger
 116. T-SQL Instead Of Triggerlar
 117. T-SQL DDL Triggerlar
 118. T-SQL Trigger Disable – Enable
 119. T-SQL Transaction Giriş
 120. T-SQL Transaction Tanımlama
 121. T-SQL Transaction Banka Uygulaması
 122. T-SQL SQL Server Database Yedeğini Alma ve Yükleme – Backup ve Restore
 123. T-SQL SQL Server Database Yedeğini Alma ve Yükleme – Generate Scripts
 124. T-SQL En Son Primary Key ID yi Bulmak
 125. T-SQL @@Identity, Scope_Identity ve Ident_Current Komutları
 126. T-SQL Default Values İle Sadece Identity Kolonuna Veri Eklemek
 127. T-SQL Top Keywordü İle Update İşlemi
 128. T-SQL Top Keywordü İle Delete İşlemi
 129. T-SQL ROW_NUMBER Fonksiyonu
 130. T-SQL ROW_NUMBER Fonksiyonu – Partition By Komutu İle Gruplama
 131. T-SQL ANSI_NULLS Komutu
 132. SQL Server 2016 Dynamic Data Masking Giriş
 133. SQL Server 2016 Dynamic Data Masking – default, email ve partial Parametreleri
 134. SQL Server 2016 Dynamic Data Masking Uygulama
 135. SQL Server 2016 Dynamic Data Masking – Alter İle Maskelenmiş Kolon Ekleme
 136. SQL Server 2016 Dynamic Data Masking – Alter İle Kolunun Maske Formatını Güncelleme
 137. SQL Server 2016 Dynamic Data Masking Özelliğini Kolondan Kaldırma
 138. SQL Server 2016 Dynamic Data Masking Özelliğini Kullanıcıya Özel Pasifleştirme
 139. SQL Server 2016 Temporal Tables Giriş
 140. SQL Server 2016 Temporal Tables Çalışma Mantığı
 141. SQL Server 2016 Temporal Tables Özelliğini Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 142. SQL Server Pratikte Temporal Table Çalışma Mantığı
 143. SQL Server 2016 Temporal Tables Oluşturma
 144. SQL Server 2016 Var Olan Tabloyu Temporal Tables Olarak Ayarlama
 145. SQL Server 2016 Parametrik Olarak Temporal Tabloyu Sorgulama
 146. SQL Server 2016 Veritabanındaki Temporal Tabloları Listelemek
 147. SQL Server 2016 Temporal Tables’i Pasifize Etme
 148. SQL Server 2016 Row Level Security Özelliği Giriş
 149. SQL Server 2016 Row Level Security Özelliğinin Kullanımı