Etiket: Dependency Injection


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
.NET 8 1

.NET 8 – Keyed Service | Dependency Injection

Merhaba, Bu içeriğimizde .NET 8 ile IoC container’a gelen keyed service özelliğini inceleyecek, nasıl ve ne zaman kullanılmaları gerektiğini, olayın perde arkasını masaya yatırarak bol istişare eşliğinde değerlendireceğiz. O halde buyurun başlayalım… Keyed Service...

Angular TypeScript 2

Angular 14’de Dependency Injection İçin Gelen inject Fonksiyonu

Merhaba, Angular mimarisi, 14. sürümde çok ilginç özelliklerin yanında ekstradan inject fonksiyonu eşliğinde dependency injection’a yeni bir yaklaşım getirmiş bulunmaktadır. Bu içeriğimizde hem bu fonksiyonu değerlendirecek hem de kullanım alanları üzerine irdelemede bulunuyor olacağız....

2

Asp.NET Core – Constructor Injection Hell Durumuna Karşılık Alternatif Çözümler

Merhaba, Asp.NET Core uygulamalarında, sınıfların instance’larını Inversion of Control prensibi gereği yönetebilmek için IoC Container kullanılmaktadır. Bu container sayesinde sınıf nesnelerinin oluşturulması, silinmesi ve kullanım ömrü gibi yapılandırmalar sağlanarak bu sınıflara olan bağımlılık büyük...

1

Azure Functions Serisi #11 – Dependency Injection

Merhaba, Azure Functions yazı serisinin bu onbirinci makalesinde, bir Azure Function üzerinde Dependency Injection design pattern’ının nasıl kullanılabildiğini inceleyeceğiz. Başlarken Visual Studio editörü aracılığıyla bir Http Trigger türünden Azure Function oluşturunuz. Ardından Azure function...

13

Asp.NET Core – Çok Katmanlı Mimaride İstenilen Katmanda Dependency Injection Kullanımı

Merhaba, Önceki içeriklerimizden Asp.NET Core 3.0 – Çok Katmanlı Mimaride Migration İşlemleri başlıklı makalemizde çok katmanlı mimari yapılanmasının migration işlemleriyle birlikte yapısal inceliklerini ele almıştık. İlgili makaleye göz atarsanız eğer, katmanlar arasında DAL ->...

9

Asp.NET Core 2 MVC’de Dependency Injection

Merhaba, .NET mimarisi devrim niteliğinde .NET Core mimarisine yaptığı geçişle Asp.NET Core mimarisinde de oldukça radikal boyutta değişikliklerle bir tek IIS yahut platform bağımlılığından kendini soyutlamamakta, programatik açıdan da tüm bağımlılığa aykırı olan Dependency...

0

AngularJS Nedir?

Merhaba, Günümüzde web programlama süreci; artık salt veritabanı işlemleri ve sunucu taraflı kodlamadan ziyade, kullanıcı dostu ve etkileşimli arayüzler gerektiren ve tüm bunların yanında sunucu tarafındaki ağırlığı en asgari boyut olan bir boyut kazanmış...

C# Strategy Design Pattern(Strateji Tasarım Deseni) 3

C# Strategy Design Pattern(Strateji Tasarım Deseni)

Merhaba, Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisine giren Strategy Design Pattern üzerinde detaylı irdeleme gerçekleştirelim. Bir işlem için birden fazla farklı yöntemlerin uygulanabileceği durumlar mevcuttur. İşte bu tarz durumlarda hangi yöntemin uygulanacağını, hangisinin devreye sokulacağını Strategy...

1

Dependency Injection İle Factory Method Design Pattern Sentezi

Merhaba, Dependency Injection yaklaşımı ile Factory Method Design Pattern arasında bir bütünlük sağlayarak bir proje üzerinde beraber nasıl bir tasarım gerçekleştirebiliriz? sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Bu iki konu üzerinde detaylı durmayacağım. Lakin kısaca özetleyecek...

39

Dependency Injection(DI) Nedir? Nasıl Uygulanır?

Merhaba, Bu yazımızda Martin Fowler’in ortaya attığı Dependency Injection(DI) – Bağımlılık Enjeksiyonu kavramını inceleyecek ve nasıl uygulandığını örneklendireceğiz. Öncelikle “Nedir bu Dependency Injection?” sorusuyla başlayalım. Dependency Injection’ı özetle anlatmak gerekirse; bağımlılık oluşturacak parçaların ayrılıp,...