Etiket: Jquery


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
1

jQuery Çakışmasını Kesin Çözümle Önleyin

Merhaba, Web projelerimizde yer yer hazır template üzerinde çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Haliyle bu çalışmalarda jQuery kütüphanesi, ilgili tasarımın farklı projelerinde kullanılan kütüphaneler ile çakışabilmekte ve özellikle jQuery’nin ifadesi olan $ syntaxını kullanamaz hale getirmektedir. İşte...

8

jQuery İle Lazy Load Kullanarak Image Yükleme

Merhaba, Her fırsatta bahsettiğim gibi web projelerimizde öncelikli işimiz, kullanıcılara hizmet sağlayabilmek amma bu hizmeti olabildiğince performanslı bir şekilde sağlayabilmektir. Bir web sitesinin işleyişi, hizmeti, sınırları ve özellikleri her ne kadar geniş ve zengin...

1

JavaScript Type Conversion

Merhaba, Bu içeriğimizde, JavaScript dilinde elimizdeki veriler üzerinde nasıl tip çevrimi yapacağımızı ve bu işlemlerde kullanacağımız yardımcı operatörleri inceleyeceğiz. typeof Operatörü Elimizdeki verinin tipini öğrenmemizi sağlayan operatördür. Bir Değeri Metinsel(string) Tipe Çevirme Bu işlem...

1

jQuery – even ve odd Parametrelerinin Kullanımı

Elimizdeki bir html eleman kümesinin içerisinde tek(odd) ve çift(even) elemanları yakalamak istiyorsak eğer kullandığımız parametrelerdir. Aşağıdaki yapıyı ele alırsak eğer, üzerinde şu şekilde çalışabiliriz. İyi çalışmalar…

1

jQuery – first ve last Parametrelerinin Kullanımı

Elimizdeki html eleman kümesinde ilk(first) ve son(last) elemanlara erişmemizi sağlayan parametrelerdir. Aşağıdaki yapıyı ele alırsak eğer, şöyle bir çalışma gerçekleştirebiliriz. İyi çalışmalar…

1

jQuery – eq Fonksiyonunun Kullanımı

jQuery’de eşitlik durumlarını kontrol eden ve aslen equalizer ifadesinin kısaltması olan eq fonksiyonunu inceleyeceğiz. Aslında bir operatör tarzı kullanıma sahip olan bu fonksiyonun çalışma mantığı şöyledir ki, bir eleman kümesinde indexi verilen elemanı yakalamamızı...

3

jQuery prop Fonksiyonunun Kullanımı

jQuery ile elimizdeki html elemanlarına özellik ekleyip – çıkarma işlemini yapmamızı sağlayan prop fonksiyonu üzerine konuşacağız. Hemen prototipine bakarsak; şeklinde kullanım ile verilen özelliğe karşılık değer girilecektir. Eğer aşağıdaki gibi bir prototip kullanırsak; mevcut...

2

Asp.NET’te Ajax İle Post İşlemi

Merhaba, Asp.NET Web Form uygulamalarında Ajax ile post işlemleri için genellikle UpdatePanel kullanmaktayız. Lakin bu içeriğimizde UpdatePanel gibi Ajax Componentlerini işimize alet etmeden saf bir manuel kodlamayla bu işlem nasıl gerçekleştiriliyor inceliyor olacağız. Mevzu...

2

jQuery – setTimeout Fonksiyonu İle Zamanlama

Bu yazımızda jQuery’de setTimeout fonksiyonunu kullanarak zamanlama işlemini gerçekleştireceğiz. setTimeout fonksiyonu, belirtilen milisaniye cinsinden bir tür program akışını bekletme görevi görmektedir. Yukarıdaki kod bloğunu incelerseniz eğer, “btnYonlendir” id değerine sahip butona tıklandığında 3000 milisaniye(3...

1

jQuery trigger Fonksiyonunun Kullanımı

jQuery mimarisinde html elemanlarına bağlanan click, mousehover vs. gibi olaylar fiziksel olarak tetiklendikleri zaman çalışmaktadırlar. Örnek olarak bir a(link) elemanını baz alırsak eğer, click olayı a elemanına tıklandığı zaman çalışacaktır. trigger fonksiyonu sayesinde, a...

2

jQuery İle Yönlendirme(Redirect) İşlemi

jQuery ile sayfa yönlendirmek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz. Aynı işlem için Windows kütüphanesinide kullanabiliriz. Farklı komutlarlar ile… Hazır buraya kadar gelmişken JavaScript ile geri ve ileri komutlarından da bahsedelim… İyi çalışmalar dilerim…

1

jQuery İle KeyPad Oluşturma

Bu yazımızda kullanıcıdan talep edilen hayati önem taşıyan bazı bilgilerin alınması esnasında kullanılan bir yapıdan bahsedeceğiz.Genellikle bankaların internet şubelerinde kullanılmakta olan KeyPad yapısı sayesinde kullanıcıdan alınan şifrenin keyloger gibi programlar tarafından kaydedilmesini önleyebilmek, ve...

2

jQuery İle Hedef Dışı Tıklama Olayı Yaratalım

Bu yazımızda, oluşturduğumuz web sitelerinde genellikle bilgi, reklam ve benzer amaçlarla açılan pencere, lightbox ve modal alanlarının kapatılması için kullandığımız bir olaydan bahsedeceğiz.İlgili alanı hedef alan olarak nitelendirirsek eğer bu alan dışındaki tıklanma işlemleri...

7

jQuery İle Checkbox Listesinden Value Değeri Alma

Elimizde bir Checkbox listesi olduğunu varsayalım ve bu listede seçilen checkbox elemanlarının değerlerine nasıl ulaşabileceğimizi inceleyelim. Elimizdeki checkbox listesi bu şekilde olsun.Burada dikkat etmeniz gereken temel husus checkbox listesinin bir üst nesne içerisinde bulunmasıdır.Yukarıdaki...

3

jQuery İle CKEditor’den value Değeri Alıp, Set Etme İşlemleri

CKEditor modülünü kullandığım bir projede jQuery ile CKEditor’un value değerini elde etmeye çalıştım, çabaladım lakin bir türlü ne yaptıysam başaramadım.Beni bu kadar zahmete düşüren bu basit sıkıntının çözümü için CKEditor modülünün fonksiyonlarını kullanmamız gerektiğini...

8

Asp.NET MVC’de PagedList Kullanarak Verileri Sayfalama

Web projelerinde, veritabanında bulunan binlerce satırlık verilerle hizmet vermemiz gereken noktalarda sayfalamayı tercih ederiz.Bunun en temel noktası kullanıcılara görsel olarak yeterli veri akışı göstermenin yanında, server’da oluşturulan sitedenin performans açısından daha hızlı derlenebilmesi, veritabanına...

1

JQuery – fadeOut ve fadeIn Fonksiyonları

JQuery kütüphanesinin fadeOut ve fadeIn fonksiyonları, belirli elemanları gizleme – gösterme işlemlerinde animasyonlu bir görüntü sergilemektedirler. HTML kod yapısını ele alalım. Yukarıdaki kod bloğundaki kullanım tarzı “Div1” id değerine sahip elemanı animasyonu bir biçimde...

2

JQuery – parent Fonksiyonu İle Üst Elemanlara Ulaşmak

HTML nesnelerine dinamik bir şekilde ulaşmamızı sağlayan JQuery ile ulaştığımız o anki nesnenin bulunduğu üst elemanlara ulaşmayı parent fonksiyonu ile gerçekleştirebilir.Bu makalemizin içeriği bu fonksiyonun geniş kullanımını içermektedir. Yukarıdaki HTML kod bloğunu örnek olarak...

9

Asp.NET MVC – JQuery ile Tabloda Satır Silmek ve İşlem Gerçekleştiriliyor Animasyonu Göstermek

Listelenmiş bir tablodan JQuery ile nasıl dinamik bir şekilde satır silebiliriz?Bu işlemi gerçekleştirirken ilgili satırdaki veriyi fiziksel olarak nasıl veritabanından da silebiliriz? gibisinden sorularla çok karşılaşıyoruz.Bu sorulara cevap niteliğinde bu makalemizi oluşturmaya karar verdim.O...

1

jQuery – Form Nesnelerinin Verisine Ulaşmak

jQuery ile Post edilen bir form nesnesinin içinde bulunan veri giriş nesnelerinin değerlerine ulaşmak oldukça basit bir mantık gerektirmektedir.Hiç bir ek bilgiye ihtiyaç duymaksızın, jQuery – Bir Nesnenin İçinde Bulunan Nesnenin Style Yapısına Müdahale...