Gençay Yıldız - Çalışmalarım

GSM : 0507 751 45 92
E-Posta(1) :
E-Posta(2) :

Bu alanda bazı çalışmalarımı detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Son güncelleme : Nisan 2020

Women Healt Bot
(2020)

İnternette farklı dillerdeki kaynakları tarayarak çeken ve hedef dile translate eden bir uygulamadır. Çekilen içerikler üzerinde derinlemesine HTML analizi gerçekleştirerek yanlış olanları yahut SEO açısından uygun olmayanları temizleyebilmekte, anlamlı makale analizi gerçekleştirebilmekte, içeriklerdeki resim ve pdf gibi dosya analizlerini gerçekleştirerek kaynağı belirtilen Wordpress temelli web uygulamasına tüm bunları uygun şekilde yükleyebilmektedir. Elde edilen makaleler tek bir talimatla tüm dünya dillerine çevrilebilmekte ve arkaplanda Yandex Translate, Google Translate veya Google Cloud Translate API kullanarak gerekli tercüme işlemlerini herhangi biriyle gerçekleştirilebilmektedir. Olası kesinti durumlarına ihtimalen uygulamaya Seleniun kütüphanesi ile translate seçeneğide eklenmiş ve manuel tercüme özelliğide kazandırılmıştır. Onbinlerce makalenişn translate süreci vakit alacağından dolayı herhangi bir kesinti söz konusu olduğunda kalınan makaleden devam edebilmektedir. Uygulamanın Docker ortamında hızlıca ayağa kaldırılabilmesi için Dockerfile dosyası hali hazır tasarlanıp, bırakılmıştır. Tüm bu süreç Console uygulaması üzerinde tasarlanan komut arayüzünden yönetilmektedir. C# ile asenkron bir altyapıda yazılmış ve veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır.

Pinterest API
(2020)

Bir sosyal medya olan Pinterest hesaplarını Pinterest API'larını kullanarak yönetmemizi sağlayan hazır bir backend kütüphanesidir.

Kelime Uygulaması
(2019)

Dil çalışmalarında gramer ve kelime bilgisini desteklemek amacıyla oluşturulmuş eğitsel bir uygulamadır. İşlevsel olarak dil çalışmasında bulunan kişiye, içerik klavuzu oluşturma ve akıllı sıralama özelliğiyle birlikte alıştırmasına kadar birçok faktör sunan uygulamamız teknik olarak Angular 8 teknolojisiyle geliştirilmiştir. Ayrıca uygulamaya özel tasarlanmış gelişmiş arama moturu vasıtasıyla binlerce içerik, kelime, makale vs. içerisinden semantik arama yapılabilmektedir. Her bir component arasına animasyonel geçiş oluşturulmuş ve JWT ile yetkilendirme yapılarak oturum kontrolü sağlanmıştır. Backend Node.JS ile programlanmış ve veritabanı olarak MongoDB kullanılmıştır.

WordPress BOT
(2019)

Belirli bir Fransızca kaynak sitedeki hedef verileri geliştirilmiş algoritması sayesinde analiz ederek elde etmekte, tüm içerikleri HTML kodlarından temizleyerek XML vs. gibi belirli bir formata çevirebilmekte ve gerekirse bunları veritabanına kaydedebilmektedir. Süreçte bir kesinti ihtimaline nazaran uygulamamız önceki XML kaynağını baz alarak kaldığı yerden devam edebilmekte yahut yine aynı kaynaktaki içerikleri okuyarak analizini gerçekleştirebilmektedir. Tüm içerikler Yandex Translate API kullanılarak yaklaşık 20 dil arasında kusursuz tercüme edilebilmekte. Ayriyetten içerikler içerisindeki tüm fotoğraflar algılanmakta ve fiziksel olarak depolanmakta, dolayısıyla bu depolardaki dizinler ilgili içerik içerisinde kaynak olarak belirtilmektedir. Tüm bunların yanında elde edilen verileri, bilgileri belirtilen WordPress alt yapılı sisteme; kategorileri, fotoğrafları ve etiketleri ile işleyebilmektedir. Yer yer ihtiyaca dönük fiziksel uygulamalarda Selenium kütüphanesi devreye girerek faaliyet gösterebilmektedir. Yapısal olarak elde edilen tüm içerikler alt yapı olarak .NET Core mimarisinde geliştirilmiştir ve veritabanı olarak .NET Core EF eşliğinde Code First yaklaşımıyla SQL Server kullanılmaktadır. Tüm işlemler tek bir komut ile gerçekleştirilebildiğinden dolayı herhangi bir arayüze ihtiyaç duymaksızın Console uygulaması olarak tasarlanmıştır.

Laptops BOT
(2018)

Kaynak sitede bulunan laptop markalarını analiz ederek listeleyen ve bu listeden seçilen markaların içerisindeki tüm ürünleri okuyarak Excel olarak rapor eden bir yazılımdır. Yazılım kaynaktaki JSON verilerini okuyarak ürünleri yakalamakta ve asenkron olarak çalışmaktadır. Ayrıca ürünler içerisinde sayısız alt ürün bulunma olasılığından dolayı denetleme algoritması oluşturulmuş ve süreçte hata alınan yahut verileri çekilemeyen ürünler için daha sonra tekrardan bir tarama gerçekleştirmekte ve maximum düzeyde tüm verileri elde etmemizi sağlamaktadır. C# programlama dili ile yazılmış ve görsel arayüz için MetroModernUI kullanılmıştır.
(Referans : Laptop Partner Bilgisayar)

Screens BOT
(2018)

Belirli bir kaynaktaki verilerin tüm bilgilerini çekmek ve Excel olarak rapor halinde elde etmek için oluşturulmuştur. Animasyon özelliği kazandırılan proje asenkron alt yapıda, C# programlama dili ile yazılmıştır. Ayrıca görsel arayüzü zenginleştirmek için MetroModernUI kütüphanesi kullanılmıştır.
(Referans : Laptop Partner Bilgisayar)

Yedek Parça Veri Botu
(2018)

Kaynakta bulunan tüm yedek parça bilgilerini elde edip Excel olarak rapor eden bir yazılımdır. C# ile Console uygulaması olarak geliştirilmiştir.
(Referans : Laptop Partner Bilgisayar)

Visitor Log
(2018)

Farklı lokasyonlarda bulunan mağazalarda elde edilen günlük ziyaretçi bilgileri parse edilerek gün, ay ve yıl bazlı mağazaların trafiğine dair bilgi veren istatiksel çalışma gerçekleştirilmiştir. İşleyiş performans merkezli hareket etmekte ve istatiksel verileri her tetiklenmede bir tabloya işlemekte, bir başka tabloda günlük verilere çevirmekte ve başka bir tabloda ise aylık veri analizini kaydetmektedir. Ayrıca yazılım her çalıştığında son ayın dosyalarına özel çalışma gerçekleştirmekte ve formatlandırma işlemini uygulamaktadır. Tüm bu işlemler mağazalara özel bir şekilde yapılmaktadır. Bu yaklaşım büyük verilerin kontrolünü katmanlı bir yapılanmaya ayırmakta ve özellikle performans lehine uygulamanın işlevine yansımaktadır. Tüm bunların yanında olası hatalara karşı dosya bilgisine kadar bilgilendirici mailler göndermekte ve EventLog mekanizmasıyla bulunduğu bilgisayar log tutabilmektedir. C# ile programlanmıştır, SQL Server veritabanını kullanmaktadır.
(Referans : Arkadaş Yazılım)

Francais Sante Botu
(2018)

Fransız temelli bir sağlık sitesinden beslenen yazılım ilgili site içerisindeki tüm makaleleri taramakta ve konu başlıklarından etiketlerine kadar tüm bilgileri biçimlendirerek elde etmektedir. Makale içeriklerini sayfalandırarak parçalara ayıran site üzerinde ilgili makaleye ait tüm alt sayfaları taramakta ve hepsini tek bir makale haline getirmektedir. Tüm bu işlemleri asenkron bir optimizasyonla gerçekleştiren yazılımımız elde ettiği onbinlerce veriyi html sayfalarına basmakta ve programın ana dizininde tutmaktadır. Organize içerik sağlayabilmek için tüm dosyaları tek bir ana html sayfasında listelemekte ve tüm sayfalar arasında bağlantısal ilişki kurarak amaca hizmet etmektedir. Yazılım Metro UI(User Interfaces) kullanıcı arayüzü desteklidir ve C# programlama dili ile kodlanmıştır.

Mouse Activite Botu
(2018)

Bilgisayar ortamında mouse ile yapılan tekrarlı işlevleri otomasyonel hale getiren botumuz aracılığıyla belirli kompleks işlemleri basit bir tanımlamayla gerçekleştirebilmekteyiz. Bot ekranın boyutuna bakmaksızın direkt ekran üzerinden lokasyon tanımlaması yapabilmekte, işlevleri sıraya koyabilmekte ve lokasyonlara özel aksiyonları belirlediğimiz şekilde gerçekleştirebilmektedir. Tüm bunların yanında bir çalışmanın lokasyon çıktısını belirlenmiş bir formatta sunabilmekte ve bu şekilde kaydetmemizi sağlayabilmektedir. Aynı şekilde lokasyon çıktısını sisteme dahil ederek ilgili çalışmaya aynı lokasyonlardan devam edebilmektedir.
Bot ile ilgili tanıtım ve WordPress sistemi üzerinde örnek bir çalışma sergilediğimiz çalışma videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

LinkShare Botu
(2018)

SEO çalışmalarında kullanılmak üzere oluşturulmuş bir bot yazılımıdır. İşleyiş olarak verilen linkleri arkaplanda her bir server için rastgele sırada listeleyerek HTML dosya formatında oluşturmakta ve oluşturduğu bu dosyalar içerisinde belirli bir limite kadar sayfalama yapmaktadır. Ardından hazırlanmış dosyaları sınırsız eklenebilir serverlara FTP protokolünü kullanarak transfer etmektedir. Detayda bir link ilk oluşturulduğu sayfada sabitlenmekte lakin buna karşılık sonraki transfer süreçlerinde sabitlendiği sayfada rastgele sıralanmakta ama sayfa numarası değiştirilmemekte ve serverlara her transfer sürecinde dosyalar tekrardan tasarlanıp bir öncekinden bağımsız bir şekilde listeleme gerçekleştirilmekte, önceki oluşturulan dosyalar tekrardan FTP protokolü kullanılarak serverlardan silinmekte ve yenileriyle tazelenmekte ve buna benzer bir çok işlevsellik barındırmaktadır. Ayrıca herhangi bir bilgisayarda çalıştırılabilmesi için SQL Server vs. gibi bağımlı olunan ortamlara karşı esneklik sağlanması açısından yazılım paket program haline getirilmiştir ve SQL Server 2012 Express LocalDB ile .NET Framework kurulumları sağlanmıştır. Asenkron alt yapıda tasarlanan bot, SQL Server veritabanını kullanmakta ve Entity Framework - Code First yaklaşımıyla birlikte C# dili ile programlanmıştır.
(Referans : MatNet)

Rüya Botu
(2017)

Bir siteye özel olarak tasarlanmış bu bot sayesinde sitedeki tüm veriler taranmakta, taranan veriler üzerinde gerekli HTML sadeleştirmeleriyle birlikte formatlama işlemleri yapılmakta ve her bir veri kaynaktaki adresiyle birlikte özel olarak veritabanına kaydedilmektedir. Sistemde tüm componentler dinamik olarak çalışma zamanında oluşturulmakta, hareketli bir arayüz ile animasyon özelliği katılmaktadır. Tüm bunlar asenkron bir altyapıda gerçekleştirilmektedir. C# programlama dilinde, Entity Framework mimarisiyle birlikte Code First yaklaşımı sergilenerek yazılan botumuz SQL Server veritabanı ile uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

Lisanca.NET
(2017)

Yabancı diller üzerine bilgilendirici ve öğretici makale ve içeriklerin paylaşıldığı CMS tarzında geliştirilmiş bir platformdur. Arayüz tam olarak arka planda geliştirilmiş bir yönetim paneli aracılığıyla idare edilmektedir. Sınırsız düzeyde yazı, kategori ve sayfa oluşturulabilmekte ve hertürlü güncelleme ve raporlama işlemleri yapılabilmektedir. Yüksek işlevde tasarlanan yorum paneli sayesinde ileri seviyede bir yorum takip sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca %100 esnek bir şekilde site reklam modülü tasarlanmış ve istenen alana, istenildiği kadar reklam yerleştirilerek tam teferruatlı bir yönetim sağlanmıştır. Sitenin kullanıcı arayüzündeki tüm kolon ve yapılar yönetim panelinden dinamik bir şekilde ayarlanabilmekte ve yerleri değiştirilebilmektedir. Kullanıcı dostu olması için sistemde sözlük inşa edilmiştir ve ziyaretçilerin sayfaya çift tıklamasıyla devreye girebilmektedir. Bunların yanında anket sistemi oluşturulmuştur ve anlık olarak anket sonuçları grafiksel olarak rapor şeklinde elde edilebilmektedir. Ve bunların dışında bir çok işlevselliğide beraberinde barındırmaktadır.
Programatik olarak ise; kullanıcılar dahili kayıt modülüyle beraber, Facebook login entegrasyonu sayesinde sisteme kayıt olabilmektedirler. Ayrıca yer yer tarafımdan hazırlanmış güvenlik kodlarının yanında Google reCAPTCHA ilede gerekli alanlarda yüksek güvenlikler sağlanmıştır. Sistem; yüksek düzeyli bir dosyalama algoritması oluşturulduğundan, SEO ve okunabilirlik açısından dışardan gelen harici tüm dosyaları düzenli bir şekilde depolayabilmektedir. RSS ve Sitemap gibi yapılandırmalar inşa edilmiştir. Tüm bunların yanında projeyle beraber sosyal ağ yönetimi gerçekleştirilmiştir. Tüm yayınlar otomatik olarak Facebook ve Twitter platformlarında yayınlanabilmektedir. Asp.NET MVC mimarisiyle birlikte Entity Framework teknolojisi eşliğinde SQL Server veritabanı kullanılarak yazılmıştır. Bol bol jQuery ve Ajax işlemleriyle tam dinamik hale getirilmiştir.
www.lisanca.net

Sudoku
(2016)

Boş vakitleri en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz beyin jimlastiklerinden biri olan Sudoku oyunu geliştirilmiştir. Zorluk seviyesini belirleyebilmenin yanında kolaylık modu vs. gibi özellikleri barındıran oyunumuz asenkron bir alt yapıda tasarlanmış ve programatik olarak animasyon uygulanmıştır. C# ile yazılmıştır.

İrtibat Rehberi Botu
(2016)

Belirli bir kaynak siteden tüm Türkiye'de ki mevcut firmaların bilgilerini çeken, asenkron olarak tasarlanmış bir bottur. Kullanım olarak kullanıcı tarafından kriter belirtilebilmektedir. Ayriyetten elde edilen firma bilgilerini excel olarak raporlayabilmektedir. C# ile yazılmıştır.
(Referans : JAVA Software Inc.)

İslam Bilgisi
(2016)

WordPress temelli basit bir CMS sistemidir. İçerisinde İslam ile ilgili makalelerin paylaşıldığı bir platformdur. Gerekli modül yüklemeleri ve stil ayarlamaları gerçekleştirilmiştir.
www.islambilgisi.net

Kadın İçin Sağlık
(2016)

Kadın sağlığı, hamilelik, annelik, cilt bakımı vs. gibi kadına özel konularda içeriklerin paylaşıldığı bir platformdur. WordPress alt yapısıyla oluşturulmuştur. Özel tasarım uygulanmış ve gerekli modül yüklemeleri yapılmıştır. Ayrıca FaceBook, Twitter, Pinterest ve Google Plus vs. gibi sosyal ağ platformları oluşturulup siteyle entegrasyon sağlanmıştır. İlerideki süreçte SEO çalışmalarına girilecektir.
www.kadinicinsaglik.com

İlkay İSG
(2016)

Bir OSGB firmasına özel olarak tasarlanmış web sistemidir.Siteye; yönetim panelinden, tam teferruatlıca müdahale edilebilmekte, sınırsız menü, içerik, katalog, video vs. eklenebilmekte ve anasayfadaki slayt yönetilebilmektedir.Ziyaretçilerden alınan teklif taleplerine sistem üzerinden anında cevap verilebilmekte, bunun yanında mailde gönderilebilmektedir.PDF olarak mevzuatlar ve ihtiyaca göre diğer içerikler yönetim panelinden yayınlanabilmektedir.Ayriyetten sitenin sosyal ağ platformları oluşturulmuş, Youtube kanalı hazır bir hale getirilmiştir.Zopim eklentisi uygulanarak asenkron mesajlaşma sağlanmış, Google özel arama eklentisi kullanılmış ve ilgili şirketin adresi Google haritalarına entegre edilmiştir.Site hala tarafımdan geliştirilmekte ve SEO çalışmalarına yatkın hale getirilmektedir.Asp.NET MVC altyapısında, veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır.Yüksek dozda Ajax ve jQuery'den faydalanılmıştır.
www.ilkayisg.com

Ucuz Matematik
(2015)

İçerik olarak; özel ve butik matematik derslerinin verildiği bir tanıtım sitesidir.Alt yapı olarak WordPress kullanılmıştır.Gerekli modül yüklemeleri yapıldıktan sonra üzerine SEO çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
www.ucuzmatematik.com

Yazılım Eğitimi
(2015)

"Yazılım Eğitimi" konusunda tanıtım içeriğine sahip static olarak tasarlanmış bir sitedir.Hazır tasarım üzerine gerekli CSS düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.Twitter, Facebook gibi sosyal ağ entagrasyonları gerçekleştirilerek site üzere Sosyal Medya çalışmaları yapılmıştır.Ayriyetten belirli anahtar sözcükler ve arama motorları için SEO çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Çok kısıtlı sürede yapılan çalışmalar sonucu sıralamaya girdiğimiz bazı örnek anahtar sözcükler;
özel yazılım dersi (2. sırada)
ankarada özel yazılım dersi (1. sırada)
ankarada yazılım dersi (8. sırada)
www.yazilimegitimi.net

Tarih Botu
(2015)

tarihtarih.com adresine uyarlanmış bir yazılımdır.Botu ilgili siteye gönderdiğimiz vakit sitedeki tüm tarih linklerini taramakta ve ana başlıklarına göre kategorize etmektedir.Ayriyetten içerik hiyerarşisini bozmadan veritabanına kayıt gerçekleştirilebilmektedir.Botumuz güncelleştirmeye açık olduğundan dolayı işimizi kolaylaştırması açısından projede yapılandırılan web tarayıcısı tarafından URL adreslerine yönlendirilerek kaynak olarak kullanılan siteden de içerikler hızlı bir şekilde açılıp okunabilmektedir.C# ile yazılıp, veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır.

Mezunlar Platformu
(2015)

Ankara Üniversitesi mezunları bünyesini barındıran bir projedir.Amaç olarak ilgili okuldan mezun olmuş kişiler arasında platform aracılığıyla birlik sağlamak, ilitişim kanalı oluşturmak ve etkinlikler düzenleyebilmektir.Bir proje ödevi olarak hazırlanan bu projede anket yapılabilmekte ve anketin maddelerine kadar detaylı istatistiksel rapor alabilme imkanı sunmaktadır.Sistem geliştirmeye ve güncelleştirmeye açık olduğundan dolayı şimdilik ücretsiz bir sunucu tarafından yayınlanmaktadır.Asp.NET - LINQ mimarisiyle yapılandırılıp, veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır.
www.mezunlar.somee.com

Eğitim Bilimleri Notları
(2014)

KPSS, STS ve KBYS sınav maratonlarına destek olabilmek için ağırlıklı olarak Eğitim Bilimleri üzerine notların paylaşıldığı ve ek olarak diğer branşlar üzerinde de bilgi paylaşımının sağlandığı bir platform.WordPress alt yapısıyla oluşturulmuş sistem üzerine gerekli güncellemeler ve modül yüklemeleri yapılmıştır.Ayriyetten yüksek SEO uygulandığı için günlük hit sayısı 10 - 15 binlerde ve her geçen gün bu değer artmaktadır.Yayına başladığı günden bu güne kadar 1 milyonun üzerinde ziyaretçi aktif olarak platformdan faydalanmıştır.
www.egitimbilimlerinotlari.com

Tarihsel Gündem
(2014)

Genellikle tarihsel, bilimsel, siyasi, ekonomik, sosyolojik ve felsefik veya dini içerikteki televizyon programlarının oturumlarının video olarak paylaşıldığı bir platform.WordPress alt yapısıyla oluşturuldu.Kodsal olarak php ayarları yapılmıştır ve gerekli modül ve eklenti yüklenimleri gerçekleştirilmiştir. Temayla gelen ek eklenti olarak YouTube içerik oluşturucu sayesinde site bir çok YouTube kanalından beslenebilmekte ve otomatik içerik oluşturabilmektedir.
www.tarihselgundem.com

DLL Dosyaları
(2014)

Aşağıdaki DLL Botu ile elde edilmiş 8000 küsür sürümden oluşan 3500 küsürlük DLL dosyalarının paylaşıldığı bir platformdur.Siteyi yönetmemizi sağlayan arka kısımda ki esnek ve kullanışlı bir yönetim paneli mevcuttur.Dosya yönetimi ve içerik yönetimi yanında reklam yönetim modüllü hazırlanmıştır.Asp.NET MVC 4 ile kodlanmış, yer yer JavaScript, jQuery ve Ajax kullanılmıştır.Veritabanı olarak MS SQL Server kullanılmıştır.
www.dlldosyalari.com

DLL Botu
(2014)

dll-files.com sitesine uyarlanarak yazılmış bir bottur.Kategori linki verilen DLL dosyaları analiz edilip özel bir şekilde bilgisayara indirilmekte ve bilgileri veritabanında saklanmaktadır.DLL dosyalarının birden fazla sürümü olacağı için dosyaları indirme esnasında "dlladi_1" ismine benzer bir klasör oluşturup dosyayı içinde barındırmaktadır.Haliyle sürüm sayısı kadar klasör oluşacak ve DLL dosyası isim değiştirmeden o klasörlerin içinde sürümleriyle benzeşimli bir şekilde barındırılacaktır.Ayriyetten her türlü veritabanında raporlama yapıldığı için hangi DLL dosyasının hangi sürümü hangi klasördedir rahatlıkla görülebilmektedir.Program ASenkron yapıda çalışmakta ve C# programlama dili eşliğinde MS SQL Server veritabanı kullanmaktadır.Bu program geliştirilip DLL Driver yazılımı haline getirilebilir diye düşünmekteyim ve ileride böyle bir çabaya imza atabilirim :)

İrtibatRehberi
(2014)

Türkiye'de ki tüm firmalar için hazırlanmış bir site.Firmaların detaylı bilgilerini bölgesel olarak kategorize edebildiğimiz ve şimdilik Türkiye için detaylı firma araması yapabildiğimiz bir platformdur.Google Apileri kullanılarak harita koordinat işlemleri gerçekleştirilmiş ve asenkron bir yapıda firma adresi haritadan gösterilmiştir.Sistemi yönetmek için oldukça esnek bir yönetim paneli oluşturulmuş ve sitenin her alanı tam dinamik bir yapıda güncellenebilmektedir.Ayriyetten reklamları yönetebilmek için reklam modülleri oluşturulmuş ve zamansal faaliyetler kontrol altına alınmıştır.Anasayfada bulunan Türkiye haritası Flash ile hazırlanmıştır.Site sürekli onarım ve geliştirilme sürecindedir.Asp.NET MVC mimarisi eşliğinde SQL Server veritabanı kullanılarak yazılmıştır.
(Referans : Atanet Mühendislik)
www.irtibatrehberi.com

Avukat Botu
(2014)

Bir avukat sitesine özel yazılmış olan bu bot, sitedeki tüm avukatları detaylı bir biçimde tarayıp tüm bilgilerini rapor halinde elde etmekte ve avukatların resimlerini indirebilmektedir.Asenkron bir yapıda çalışabilen bu bot sayesinde bir kaç dakikada binlerce avukat bilgisi barındıran bir veritabanı elde edebilirsiniz.C# ile MS SQL Server veritabanı eşliğinde kodlamıştır.

Kitap Botu
(2014)

Belirli kitap tanıtım ve satış siteleri için tasarlanmış olan bu bot, gönderildiği sitelerde tüm kitap linklerini taramakta ve taradığı içerikteki bütün kitap bilgilerini veritabanına kayıt etmektedir.Ek olarak kitapların resimlerini otomatik olarak belirttiğiniz bir dizine indirmekte ve indirilecek olan resimlerin kalitelerini istediğiniz şekilde ayarlamanıza olanak sağlamaktadır.Ayriyetten indirilen resimleri istediğiniz boyutta kayıt edebilirsiniz.Botun en güzel yanları milyonlarca kitabın istediğiniz düzende kategorize ederek bilgilerini kaydederken programın asenkron çalışabilmesi ve farklı bir çok işlemide gerçekleştirmesidir.C# ile yazılıp, veritabanı olarak MS SQL Server kullanılmıştır.

Türkiye Avukat Arama Motoru
(2013)

İçerik olarak 50.000 küsüratında avukat barındıran ve bulundukları baroların illerine göre yayınyalan bir sistemdir.Arkaplanda bulunan yönetim paneli eşliğinde site dinamik bir şekilde kontrol edilmektedir. Sınırsız avukat profili, hukuk ve mevzuat bilgileri eklenebilir.Reklam yönetim modülü oluşturulup eklenmiştir.Ayrıca veritabanı bilgilerini ek olarak oluşturulan bir programla başka bir kaynaktan otomatik olarak elde edebiliyor.Asp.NET MVC mimarisiyle yazılmış ve veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır.
www.avukatimturkiye.com

Gazi Meclis Belgeseli
(2013)

1. Meclisin açılmasını zorunlu kılan tarihsel olaylar, 1. Meclisi oluşturan Heyeti Temsiliye’nin meclis açılana kadar geçen sürede yaptığı işler, meclisin açılışı, yaptığı Milli hizmetler, yeni bir devletin oluşturulma süreci ve 1. Meclisin yapısal ve tarihsel önemi genel hatları ile ele alınmış belgesel niteliğinde bir çalışma. Seslendirme ve Yönetmenlik görevini üstlenmiş olduğum bu çalışmada başka arkadaşlarda rol almıştır.TBMM Basın ve Yayın daire başkanlığından 1. Meclis’te çekim yapmak için yazılı izin alınmıştır.Belgeselimizin konusu tarihle ilişkili olduğu için anlatılan dönemle ilgili internetten ve bazı kaynaklardan araştırma yapıp gerekli görüntüleri arşivlemiştir. Kurgumuzda yer alan röpörtaj bölümü için Dr. Hasan Dinçer hocamızla röpörtaj çekimi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra elde ettiğimiz bu görüntüleri metin akışına uygun olarak zaman çizelgesinin ayrıntısına kadar kesip, paragraflara uygun videolar derlenmiş ve yapısı kendimiz tarafından oluşturulan bir çizelge haline getirilmiştir. Bu işlemlerden sonra çizelgemizde yapacağımız yol kesinleşmiş ve Ulead Video Studio programı kullanılarak videolar birleştirilmiştir ve aynı program sayesinde birleştirilmiş videolar üstüne tarafımdan ses kaydı gerçekleştirilmiştir ve fon müzikleri derlenmiştir.
Belgeselden ufak bir kesit izlemek için tıklayınız.

Web Ajanda
(2013)

Bir Gazi Üniversitesi öğrencisinin bitirme tezi olarak hazırlanmış olan proje web tabanlı ajanda programıdır.Tarih bilgisine göre sınırsız randevu, olay ve özel gün eklenebilme özelliğine sahiptir.Aynı şekilde kişileri detaylı bilgileriyle kayıt edebilen ve kişinin yakınlık derecesine göre dinamik olarak oluşturulabilen ünvanlar verilebilmektedir.Tek veya çoklu olarak kişilere mail atma özelliğine sahiptir.Çok katmanlı mimari alt yapısında, C# diliyle kodlanmıştır.Yer yer Ajax'tan faydalanılmış ve veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır.

Anket Tezi
(2013)

Bir Gazi Üniversitesi öğrencisinin bitirme tezi olarak hazırlanmış olan proje web tabanlı bir anket programıdır.Veritabanında tutulan benzersiz öğrenci numaraları kontrolünde anket yapılmakta ve sistem sayısal tablo olarak raporlama yapmaktadır.Her bir soru hakkında kaç öğrenci ne cevap vermiş takip edilebilmektedir.Sınırsız anket oluşturulabilir ve her bir ankete sınırsız soru eklenebilir.Asp.NET platformunda SQL Server veritabanı alt yapısında kodlanmıştır.
www.barisbayraktar.net

Anket Tezi 2
(2013)

Gene bir Gazi Üniversitesi öğrencisinin bitirme tezi olarak hazırlanmış olan proje web tabanlı bir anket programıdır.Üsttekiyle benzer nitelikler taşıyan bu yazılımın ana farklarından birisi, doldurulan anketin genel ve dolduran kişiselerin şahsi cevaplarını grafiksel raporlarla sunmaktır.Asp.NET ile yazılmış ve veritabanı olarak SQL Server kullanılmıştır.
www.ibrahimozcelik.com

BeyazPerde
(2013)

Anlık, günlük veya haftalık sinema ya da televizyon yayınlarının takibinin yapılabildiği bir program.Veriler www.beyazperde.com sitesinin RSS-XML yapısından çekilmektedir.Çok katmanlı mimari alt yapısında, C# ile yazılmıştır.
Programı indirmek için buraya tıklayınız.

Web Tasarım Arşivi
(2013)

Kendimizin önceden tasarladığı ya da hazır web tasarımlarının arşivlendiği bir program.Tasarımın CSS, Jquery, Animasyon ve HTML gibi bilgilerini tutma, sayfa sayısı, dil yapısı ve sınırsız fotoğrafı ile birlikte kaynak kodlarını depolama işlevini görmektedir.Kaynak dosyalarını özel bir dizinde tutmaktadır.Ayrıca arşivde bulunan bir tasarıma ulaşmak için istediğimiz bir dizine o tasarımın kaynak kodlarını indirmektedir.Web tasarımcılar için gayet kullanışlı ve bir o kadar da esnek bir program.Çok katmanlı mimari alt yapısında C# - LINQ kullanılarak yazıldı.Veritabanı olarak SQL Server kullanılmaktadır.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
(2012)

Önceden tasarlanıp kodlanmış olan sistemin CSS'i yapılandırılıp, gerekli alanlar düzeltilmiştir.Zamanla ihtiyaca göre programatik bakımlar yapılmaktadır.Asp.NET ile yazılıp veri tabanı olarak Access kullanılmaktadır.
(Referans : Ankara Üniversitesi)
www.ebuline.com

E-Kittap
(2012)

Olabildiğince piyasadaki e-kitapların paylaşıldığı bir platform.Ücretli kitapların tanıtıldığı, ücretsizlerin ise paylaşıma sunulduğu bir site.Kullanıcıya dört farklı uzantıda e-kitap desteği sunabilmektedir. Sistemin işleyişi yönetim panelinden yapılmaktadır.Eklenen kitaplarda, isteklerde ve bazı işlemlerde, kullanıcılar ve aboneler mail adresleriyle dinamik olarak bilgilendirilmektedirler.SEO uyumlu linkleme yapılmıştır.Asp.NET ile çok katmanlı mimari alt yapısında LINQ teknolojisi kullanılarak yazılmıştır.Veritabanı olarak SQL Server kullanılmaktadır. Bol bol Ajax ve Jquery kullanılmıştır.
www.e-kittap.com

Hotel İrtibat
(2012)

Her türlü otellerin tanıtıldığı ve rezervasyon işlemlerinin yapıldığı bir site.Arka planda yönetim paneli olan site, sınırsız kategori,resim ve otel eklenebilme kapasitesine sahip.Her otelin oda sayısına göre fiyat ve kampanya tablosu yönetim panelinden elle müdahale edilerek dinamik olarak oluşturuluyor.Sistemin arkaplanındaki işleyişlerden biri ise, oluşturulan her bir otelin belirli bir tasarım taslağında sitesi oluşturuluyor.Ve bu oluşturulan sitenin bütün bağlantıları, ilgili otelin, ana sitemizdeki sayfasına yönlendirilmiştir.Arama motorları optimizasyonu için SEO uyumlu linkleme yapılmıştır.Asp.NET kullanılarak çok katmanlı mimari yapısıyla yazılmıştır.Veritabanı olarak SQL Server kullanılıyor.JavaScript, JQuery ve Ajax'tan bol bol yararlanılmıştır.
(Referans : Atanet Mühendislik)
www.hotelirtibat.com

Genç E-Ticaret
(2012)

Sınırsız kategori, marka ve ürün kapasitesi bulunan bir E-Ticaret sistemidir.Siteye müdahale yönetim panelinden gerçekleştirilmektedir.Ürün(Ekleme-Silme) kontrolü, ürün yorumları kontrolü, onalı-onaysız sipariş kontrolü,üyelere çoklu mail imkanı,banka bilgileri,reklam kontrolü vs. gibi durumlar yönetilebilir.Çok katmanlı mimari alt yapısında oluşturuldu.Sitenin arayüzünde Ajax ve Jquery kullanılmaktadır.Asp.NET ile yazılmıştır.Veri tabanı olarak SQL Server kullanılmakta.

Genç Blog
(2012)

Makale ya da günlük tarzi yazilarin paylasilabilecegi bir blog sistemidir.Arkaplanda kullaniciya esneklik saglayan bir yönetim paneli mevcuttur.Genellikle görsellik için Ajax ve jquery kullanilmistir. Anket sisteminin sonuçlarini grafiksel olarak alinabilir.Linkler SEO'ya uyumlu üretilmektedir.Sinirsiz kategori ve yazi eklenebildigi gibi sistemdeki üye olan bütün kullanicilara toplu mail gönderilebilir. Çok katmanlı mimari alt yapısında oluşturuldu.Asp.NET kullanarak yazildi.Veritabani olarak Sql Server kullanilmaktadir.

Telefon Defteri
(2012)

Sınırsız kişi kayıt edilebilir.Her kişiye mail gönderilebilir.Gönderilen mailler kullanıcının bilgilenmesi için loglanmaktadır.Kişilere özel profil resmi, hızlı arama ve acil telefonlar hizmeti vermektedir. Çok katmanlı mimari alt yapısında oluşturuldu.C# ile yazıldı.Veri tabanı olarak MySQL kullanıldı.

Hayvan Familyası
(2011)

Hayvanlar alemi hakkında ansiklopedik bilgi yayınlayan site DLE alt yapısıyla oluşturuldu.Gerekli modül yüklemeleri ve CSS işlemleri yapıldı.

Ders Forum
(2010)

İnternetteki ders videolarının toplanıp paylaşıma sunulduğu bir site.PhpBB forum altyapısıyla hazırlanmış olan sitenin ana portalı oluşuturulmuş ve forumunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.


Ayriyetten bu çalışmalara ek olarak farklı zamanlarda yaptığım projeler, bir çok öğrenci tezleri, ödevler, belgeseller, bot yazılımları ya da farklı işlerde mevcuttur.