Yazar: Gençay

0

IdentityServer4 Yazı Serisi #9 – Implicit Grant(Flow)

Merhaba, Bu içeriğimizde IdentityServer4’ün bir başka akış stratejisi olan Implicit Grant‘ı teorik bir şekilde inceliyor olacağız. Implicit Grant(Flow) Nedir? Bir önceki makalede ele aldığımız Authorization Code Grant(Flow) iki aşamalı bir doğrulama süreci gerçekleştirmektedir. Implicit...

1

IdentityServer4 Yazı Serisi #8 – Authorization Code Grant(Flow)

Merhaba, Daha önce IdentityServer4 Yazı Serisinin üçüncü makalesi olan Client Credentials başlıklı makalemizde IdentityServer4 yapılanması üzerinden client’ların yetkilendirilmesini teorik ve pratik olarak incelemiştik. Bu sekizinci makalede ise Authorization Code Grant/Flow ile kullanıcıların onayı üzerinden...

1

IdentityServer4 Yazı Serisi #6 – Introspection Endpoint

Merhaba, IdentityServer4 Yazı Serisinin bir önceki Discovery Endpoint başlıklı makalesinde IdentityServer4 framework’ünün hali hazırda endpoint’leri olduğundan bahsettik ve bunlar arasından Auth Server’ı keşfetmemizi sağlayan Discovery Endpoint’i ele aldık. Bu içeriğimizde ise client açısından elde...

1

IdentityServer4 Yazı Serisi #5 – Discovery Endpoint

Merhaba, IdentityServer4 framework’ü, kendisiyle belli başlı ihtiyaçlara istinaden iletişim kurulabilmesi için hali hazırda mevcut olan endpointler barındırmaktadır. Bizler bu endpointler vasıtasıyla sistemin getirisi olan bazı işlevlere erişebilmekte ve ihtiyaç doğrultusunda kullanabilmekteyiz. Bu endpoint’lere misal...

1

IdentityServer4 Yazı Serisi #4 – Cleam Bazlı Yetkilendirme

Merhaba, IdentityServer4 Yazı Serisinin üçüncü makalesi olan Client Credentials başlıklı makalede IdentityServer4’ün pratiksel temelleri eşliğinde işlevsel mekanizmasına değinmiş ve bir yandan da sadece client’ları yetkilendirme merkezli(Client Credentials) temel bir uygulama geliştirmiştik. Bu içeriğimizde ise...

3

IdentityServer4 Yazı Serisi #3 – Client Credentials

Merhaba, IdentityServer4 Yazı Serisinin bu üçüncü makalesinde Client Credential yetki tipi ile gerekli konfigürasyonlar eşliğinde IdentityServer4 uygulaması geliştirecek ve ayağa kaldıracağız. Client Credential; machine to machine kimliklendirme dediğimiz iki uygulama arasındaki etkileşime istinaden kullanılan...

1

IdentityServer4 Yazı Serisi #2 – IdentityServer4 Hangi Problemlere Çözüm Getiriyor?

Merhaba, IdentityServer4 Yazı Serisinin bu ikinci makalesinde IdentityServer4 kütüphanesinin problem senaryolarını şematik görselleştirmeye çalışacak ve bunlara nasıl çözüm getirdiğini inceleyeceğiz. 1. Problem Senaryosu Birden fazla uygulama arasında merkezi bir yetkilendiriciye ihtiyaç hissedildiği durumlarda IdentityServer4...

6

IdentityServer4 Yazı Serisi

Merhaba, Yaklaşık bir yılı aşkın süre önce başladığım Asp.NET Core Identity – Yazı Serisi oldukça rağbet gördü ve beklenilenden fazla okunma oranıyla karşılaştı. Haliyle bu ilgi beni büyük bir şevkle yeni konulara yelken açmaya...

.NET Core Microservices - Ocelot İle Authentication İşlemleri 0

.NET Core Microservices – Ocelot İle Authentication İşlemleri

Merhaba, Önceki .NET Core Microservices – Ocelot API Gateway başlıklı makalemizde bir Gateway kütüphanesi olan Ocelot’un; microservice’ler arası geçiş görevi gören sorumluluğundan, deploy tasarımlarından, pratik olarak nasıl kullanıldığından ve daha birçok özelliğinden detaylıca bahsetmiş...

0

Asp.NET Core – SignalR Serisi #10 – Derinlemesine Kimlik Doğrulama(Authentication) ve Yetkilendirme(Authorization)

Merhaba, Klasik web uygulamalarında olduğu gibi SignalR mimarisiyle real time çalışan uygulamalarda da kullanıcı doğrulama ve yetkilendirme ihtiyacı hissedebilir ve eşzamanlı veri akışı esnasında tanımlı kullanıcılar dışında etkileşime müdahale olunmasını istemeyebiliriz. Bu içeriğimizde, bu...

0

Asp.NET Core – SignalR Serisi #9 – Strongly Typed Hubs

Merhaba, Yazılım uygulamalarında sistemler arası haberleşmeleri yahut ortak tanımlamaları statik metinsel değerler üzerinden sağlamaya çalışmak, hata yapma ihtimalini arttırmakta ve böylece sürece ister istemez ekstra bir zorluk kazandırılmaktadır. Bu durum SignalR mimarisinde oldukça karşılaşılmakta...

1

Asp.NET Core – SignalR Serisi #7 – SignalR Server IHubContext<T> Interface’i İle Hub Dışı İleti Gönderme

Merhaba, Bu içeriğimizde, server’a bağlı client’lara ileti göndermeye yönelik temel soyutlama yapmamızı sağlayan ve böylece ileti gönderimini Hub dışı kontrol haline getiren SignalR IHubContext<T> interface’i üzerine konuşuyor olacağız. IHubContext<T> Interface’i Nedir? Ne İşe Yarar?...

1

Asp.NET Core – SignalR Serisi #6 – Bağlantı Olayları

Merhaba, SignalR mimarisi, Hub’lara yapılan bağlantıları yönetmek ve izleyebilmek için OnConnectedAsync ve OnDisconnectedAsync olmak üzere iki adet virtual metot sunmaktadır. Bu metotları override ederek, bir Hub’a bağlı olan tüm client’lardan haberdar olunabilmekte ve bütünsel...

1

Asp.NET Core – SignalR Serisi #4 – SignalR Log Seviyeleri

Merhaba, Bu içeriğimizde SignalR vasıtasıyla client ile server arasında etkileşim kurulurken arada nelerin olduğuna dair bizlere bilgi veren Log mekanizmasından ve seviyelerinin neler olduğundan bahsedeceğiz. Log seviyeleri nelerdir? Öncelikle ne tür log tanımlamaları yapılmış...

1

Asp.NET Core – SignalR Serisi #3 – SignalR Client Uygulaması(jQuery)

Merhaba, SignalR Yazı Serimizin en sonuncu SignalR Server Uygulaması başlıklı makalesinde Asp.NET Core Web API üzerinden bir SignalR server uygulamasının nasıl ayağa kaldırıldığını irdelemiştik. Akabinde bu içeriğimizde, geliştirilen server uygulamasına karşılık bir client uygulamasını...

2

Asp.NET Core – SignalR Serisi #2 – SignalR Server Uygulaması

Merhaba, SignalR Yazı Serisinin bu ikinci makalesinde SignalR’ın server tarafının nasıl inşa edildiğini ve ayağa kaldırıldığını inceleyeceğiz. SignalR Server Uygulamasını Oluşturalım SignalR server uygulamasını oluşturabilmek için Visual Studio editörü üzerinden bir Asp.NET Core –...

3

Asp.NET Core – SignalR Yazı Serisi

Merhaba, SignalR üzerine a’dan z’ye makale serisi kaleme alarak siz değerli okuyucularıma sunmaktayım. Konular arasında kronolojik ilişki söz konusu olduğundan dolayı bütünselliği yakalayabilmek için içerik sırasına göre okumanızı öneririm. Keyifli ve bol faydalı okumalar...

1

Azure Functions Serisi #18 – Queue Trigger

Merhaba, Bu içeriğimizde Azure Functions yazı serisinin son makalesi olan Queue Trigger üzerine irdelemede bulunuyor olacağız. Queue Trigger Nedir? Azure Storage içerisindeki herhangi bir queue servisindeki kuyruğa mesaj geldiğinde tetiklenecek olan ve gönderilen mesajı...

1

Azure Functions Serisi #17 – Blob Trigger

Merhaba, Azure Function yazı serisinin onyedinci makalesinde trigger’lar arasında en çok kullanılanlardan biri olan Blob Trigger üzerine odaklanacak, teorik ve pratik olarak tüm detaylarıyla ele alacağız. Blob Trigger Nedir? Blob trigger’ın ne olduğunu anlamak...

1

Azure Functions Serisi #16 – Timer Trigger

Merhaba, Bu içeriğimizde Azure Functions yazı serisinin onaltıncı makalesi olan Timer Trigger konusunu inceleyeceğiz. Timer Trigger Nedir? Timer Trigger, belirli periyotlarda yapılacak işlemler neticesinde kullanılan fonksiyon çeşididir. Örneğin; uygulamanızda ki üyelere periyodik olarak haftalık...

1

Azure Functions Serisi #15 – Azure Portal’a Publish

Merhaba, Bu içeriğimizde Visual Studio ile oluşturulmuş bir Azure Function uygulamasının nasıl publish edildiğini adım adım inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım… Adım 1Projeye sağ tıklayarak ‘Publish…’ sekmesine tıklayınız. Adım 2‘Azure’u seçiniz ve ‘Next’ butonuna...

1

Azure Functions Serisi #14 – Return Table Storage

Merhaba, Azure Functions yazı serimizin bir önceki Bindings konusunu ele aldığımız içeriğinde, işlem hacmimizi genişletecek bir tasarım üzerinden seyretiğimiz Table Storage ile ilgili örneklendirmede bulunmuştuk. Bu içeriğimizde ise ilgili örnekte var olan ve birazdan...

1

Azure Functions Serisi #13 – Bindings

Merhaba, Bu içeriğimizde geliştirdiğimiz Azure Function uygulamalarını diğer Azure servislerine bağlayarak kullanabilmemizi sağlayan Binding konusu üzerine detaylı izahat ve incelemede bulunacağız. Azure Function Bindings Nedir? Azure Function Bindings, Azure Function yapılanmasının en güçlü özelliğidir....

1

Azure Functions Serisi #12 – local.settings.json Dosyası ve Kullanımı

Merhaba, Bu içeriğimizde Asp.NET Core uygulamalarındaki ‘appsettings.json’ dosyasının Azure Function’da ki muadili olan ve ugulamanında local’de kullanacağı verileri yapılandırılabilir bir şekilde tanımlamamızı sağlayan ‘local.settings.json’ dosyasının ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını inceliyor olacağız. ‘local.settings.json’ dosyası,...