Yazar: Gençay


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
0

gRPC – File Streaming Nasıl Gerçekleştirilir?

Merhaba, Son zamanlarda gRPC kütüphanesi üzerine derinlemesine incelemelerde bulunmaya çabalamakta ve gerektiği taktirde önemli noktaları bloğumda ilgili konuya odaklı makaleyle yer edindirmeye çalışmaktayım. Hal böyleyken, gRPC kütüphanesinin Http/2 protokolü üzerinden binary formatta veri iletimi...

gRPC Nedir? Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılır? 0

gRPC – Bi-directional Streaming Yöntemiyle Client ve Server İletişimi

Merhaba, Bu içeriğimizde, iki uygulama arasında iletişimin gRPC üzerinden Bi-directional yöntemiyle nasıl sağlandığını pratikte inceliyor olacağız. İlk olarak Bi-directional yönteminin ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Bi-directional Streaming, önceden ele aldığımız Client Streaming ile Server Streaming‘in...

gRPC Nedir? Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılır? 2

gRPC – Client Streaming Yöntemiyle Client ve Server İletişimi

Merhaba, Bu içeriğimizde, iki uygulama arasında iletişimin gRPC üzerinden Client Streaming yöntemiyle nasıl sağlandığını pratikte inceliyor olacağız. İlk olarak Client Streaming yönteminin ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Evet, Server Streaming‘de incelediğimiz akışın tam tersi Client...

gRPC Nedir? Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılır? 2

gRPC – Server Streaming Yöntemiyle Client ve Server İletişimi

Merhaba, Bu içeriğimizde, iki uygulama arasında iletişimin gRPC üzerinden Server Streaming yöntemiyle nasıl sağlandığını pratikte inceliyor olacağız. İlk olarak Server Streaming yönteminin ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. Bu yöntemde server tek bir request’e karşılık birden...

gRPC Nedir? Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılır? 0

gRPC – Unary Yöntemiyle Client ve Server İletişimi

Merhaba, Bir önceki gRPC’de Client ve Server Uygulamaları, Proto Dosyası ve Servislerin Oluşturulması başlıklı makalemizde gRPC üzerine pratikte uzun ve detaylı bir incelemede bulunmuştuk. Bu içeriğimizde ise iki uygulama arasında iletişimin gRPC üzerinden Unary...

1

gRPC Nedir? Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılır?

Merhaba, Gün, dağınık mimarilerin günü. Koca dev yazılımların, tek bir bütünden ziyade, onlarca parçanın(servis) bir araya gelmesiyle oluştuğu gün. İhtiyaçların değil, yaklaşımların değişikliğe uğradığı, bu değişikliklerden meydana gelen yeni şartların getirdiği zaruriyetlerin yaşandığı gün....

Asp.NET Core 5.0 - Angular'da JWT Eşliğinde Microsoft&Google Authenticator İle Two Factor Authentication 0

Asp.NET Core 5.0 – Angular’da JWT Eşliğinde Microsoft&Google Authenticator İle Two Factor Authentication

Merhaba, Hatırlarsanız eğer Two Factor Authentication Nedir? başlıklı makalemizde Two Factor Authentication’ın ne olduğundan bahsetmiştik ve Google & Microsoft Authenticator İle Two Factor Authentication başlıklı makalemizde ise Asp.NET Core MVC mimarisine özel çift aşamalı...

.NET Core - MassTransit Kullanarak RabbitMQ İle Messaging 2

Asp.NET Core – MassTransit & RabbitMQ İle Birlikte Messaging Uygulaması

Merhaba, Bir önceki .NET Core – MassTransit Kullanarak RabbitMQ İle Messaging başlıklı makalemizde MassTransit ESB kütüphanesini RabbitMQ ile birlikte ele almış ve birçok detayıyla birlikte incelemiştik. Bu içeriğimizde ise bir senaryo dahilinde MassTransit kütüphanesi...

.NET Core - MassTransit Kullanarak RabbitMQ İle Messaging 1

.NET Core – MassTransit Kullanarak RabbitMQ İle Messaging

Merhaba, Günümüzde geliştirilen birçok enterprise uygulama, ihtiyaçlar doğrultusunda birbirinden bağımsız platformlarda, distributed bir şekilde çalışmaktadır. Bu yapıların birbirleriyle olan iletişimleri genellikle Messaging yapıları sayesinde gevşek bağlılıkla(loosely coupled) ve asenkron bir şekilde gerçekleştirilmekte ve böylece...

Entity Framework Core - Owned Entities and Table Splitting 0

Entity Framework Core – Owned Entities and Table Splitting

Merhaba, Entity Framework Core tasarımlarında bir entity’nin olması gereken inşa kurallarının dışına çıkarak parçalamak ve grupsal olarak property’lerini farklı class’lar da tutmak isteyebiliriz. Bu class’lar, yapısal olarak entity type’a benzeyebilirler lakin davranışsal olarak, ana...

0

Entity Framework Core – Global Query Filters

Merhaba, Entity Framework Core ile şartlı sorgu deyince akla direkt Where komutu gelmektedir. Where, yapısal olarak bool mantıkta aldığı şart ifadesini sorgu diline çevirmekte ve hedef verileri bizlere getirmekte olan bir LINQ sorgusudur. Lakin...

0

Entity Framework Core – Connection Resiliency

Merhaba, Uygulamalarımızda veritabanı diyaloglarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için kullandığımız ORM yapılanmaları bazen istemsiz durumlarla karşılaşabilmektedirler. Tabi ki de bir yazılımın çalışma süresince istemsiz durumlarla karşılaşması oldukça olağan bir durumdur lakin burada mühim olan...

C# Decorator Design Pattern(Decorator Tasarım Deseni) 0

C# Decorator Design Pattern(Decorator Tasarım Deseni)

Merhaba, Bu içeriğimizde mevcudiyette var olan bir class’a mimarisel yeni bir nitelik kazandırmamızı sağlayacak olan, Structural Pattern(Yapısal Desenler)’lerden Decorator Design Pattern(Decorator Tasarım Deseni) üzerine konuşuyor olacağız. Yazılım mimarilerinde temel esas, mümkün mertebe birbirlerinden soyutlanmış...

1

Özel Ders Formatında A’dan Z’ye C# 9.0 Programlama Eğitimi

Son radikal kararla eğitimlerin ücretsiz yayınlanmasına karar verilmiştir.  Merhaba, Son yıllarda hem yazılım projelerine, hem bloğumdaki makalelere hem de bireysel yahut kurumsal yazılım eğitimlerine ciddi bir zaman harcamaktayım. Bu süreçte kâh öğrencilerimden kâh...

0

C# 9.0 – Pattern Matching Enhancements

Merhaba, Pattern Matching’ler ilk olarak C# 6.0’da tanıtıldılar ve ardından C# 7.0’da(bknz : C# 7.0 – Pattern Matching) daha da geliştirildiler ve C# 8.0’da(bknz : C# 8.0 – Switch Expression(Property – Tuple – Positional...

0

Entity Framework Core – Query Tags

Merhaba, Bir önceki Entity Framework Core – Query Log başlığıyla kaleme aldığımız makalemizde Entity Framework Core ile oluşturulan sorguların loglanarak nasıl takip edilebildiğini incelemiştik. Bu içeriğimizde ise karmaşık uygulamalar üzerinden canlı ortamlarda gelen onlarca...

1

Entity Framework Core – Query Log

Merhaba, Entity Framework Core mimarisinde yazılan LINQ sorguları neticesinde generate edilen sorguları izleyebilmek ve olası teknik hataları ayıklayabilmek amacıyla loglama mekanizmasını çalıştırmamız gerekebilmektedir. Bu ihtiyaca istinaden, .NET Core’da dahili olarak gelen log mekanizması Entity...

1

IdentityServer4 Yazı Serisi #21 – Angular İle IdentityServer4 Kullanımı ve Refresh Token(Silent Refresh)

Merhaba, IdentityServer4 Yazı Serisinin bu yirmibirinci makalesinde artık IdentityServer4 framework’ü ile bir SPA(Single Page Application) uygulamasının nasıl kullanıldığına sıra geldiğini düşünerek Angular ile örneklendirmeye karar verdim. SPA teknolojilerinden Angular mimarisinde ele alacağımız bu içeriğimizde...

0

C# 9.0 – Lambda Discard Parameters

Merhaba, C# 7.0 sürümünde hayatımıza girmiş olan Discard Kavramı, C# 9.0 versiyonunda alanını daha da genişleterek lambda ifadelerinde de kullanılabilir bir hal almıştır. Herşeyden önce Discard’ın ne olduğunu hatırlayarak başlayalım… Değişken tanımlamaya ihtiyaç duyulmadığı...

0

C# 9.0 – Target-Typed New Expressions

Merhaba, C# 9.0 sürümünde, nesne oluşum süreçlerinde semantik açıdan inanılmaz kolaylık sağlayan Target-Typed New Expressions özelliğini duyurmuştur. Bu özellik, new operatörü ile türü bilinen bir class’tan nesne yahut bir struct’tan değer üretilirken constructor çağrımı...

0

C# 9.0 – Top-Level Statements

Merhaba, Bir dilin gücünü gösteren birçok faktör vardır. Yer yer bu güç ayrımını ihtiyaçlar belirlerken, bazı dönemler popüler ihtiyaçları(veri madenciliği, yapay zeka vs.) karşılayabilen diller bu özellikleriyle kendilerini daha güçlü şekilde kulvarlara sunabilmektedirler. Sanırım...

2

IdentityServer4 Yazı Serisi #17 – Merkezi Üyelik Sistemi – Client Uygulaması İçin Role Based Authorization

Merhaba, IdentityServer4 Yazı Serisinin bu onyedinci makalesinde, geliştirilen client uygulaması için rol tabanlı yetkilendirmeyi ele alacağız. Client uygulamasında rol tabanlı yetkilendirme için esasında bildiğimiz claim tabanlı bir yetkilendirme yapmamız gerekecektir. Burada MVC uygulamalarında kullandığımız...

0

C# 9.0 – Records İle Immutable Datalar

Merhaba, Hani bazen gelen yenilik, var olan küçük bir gediği kapatmak için yapılan bir onarımdan yahut iyi ya da kötü bir değişiklikten ibaret olabilmektedir. Lakin bazıları vardır ki, hangi olgu üzerinde olursa olsun bir...

1

C# 9.0 – Init-Only Properties ve Init Accessor

Merhaba, Bu içeriğimizde C# 9.0 ile gelen özelliklerimizden, herhangi bir nesnenin propertylerine ilk değerlerinin verilmesi ve sonraki süreçte bu değerlerin değiştirilmemesini garanti altına alan Init-Only Properties özelliğini ele alıyor olacağız. Init-Only Properties, nesnenin sadece...