Aylık Arşiv: Temmuz 2018


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
Node.js - Express Nedir? 0

Express.js’de Routing İşlemleri

Merhaba, Bu makalemizde web platformundaki tüm uygulamlarda en kritik husus olan, kullanıcı etkilemişinin en temel unsuru ve SEO açısından arama motorlarının okunabilirlik derecesi bakımından oldukça önemsenen url yapılarının şematize edilmesi için kullanılan Routing mekanizmasını...

Node.js - Express Nedir? 0

Express.js’de Statik Klasör Belirleme

Merhaba, Express.js modülü üzerinden çalışma gerçekleştirilen projelerde harici dosyalara yapılan entegrasyon işlemlerinde dosyaların yolunu static belirtebilmekteyiz. Bu şekilde ilgili harici dosyaların dizinleriyle ilişkimiz kesilecek ve dosyalar otomatik olarak belirtilen dizinlerde aranacaktır. Şimdi bu işlemi...

Pug 0

Pug – Layout ve Block Yapısı

Merhaba, Bu içeriğimizde Pug paketinde Layout yapısının Block kullanılarak nasıl inşa edildiğini ele alacağız. İlk olarak ana dizinimizde bulunan “views” klasörüne “layout.pug” adında bir dosya ekleyelim. Layout’ta sitemizin genel tasarımını tutacağız lakin düzeni oluştururken...

Pug 1

Node.js (Express) – Pug Nedir? Genel Bakış

Merhaba, Dünya değişiyor, iyi kötü bir hale bürünüyor. Her geçen gün bir öncekinden ya nesnel değişiklikle farkını ortaya koyuyor ya da bambaşka bir renk ile yeni hayata kaldığı noktadan devam ediyor. Tabiatın fıtratında bir...

Node.js - Express Nedir? 1

Node.js – Express Nedir?

Merhaba, Express.js, Node.js için sunucu tarafında maliyet gerektiren işlemleri serve etmek için yazılmış bir minimal templete çatısıdır. İçerisinde birçok özellik barındırdığı gibi kendi bünyesinde getirdiği Routing yapısı bizler için en önemli özelliklerinden birisidir. Eğer...

Node.js - Stream Nedir? Nasıl Oluşturulur? 1

Node.js – Stream Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Merhaba, Bu içeriğimizde, verilerin bütün olarak değil parça parça transfer edilmesini sağlayan Stream yapıları üzerine konuşuyor olacağız. Stream Nedir? Stream, yukarıda da değinildiği gibi büyük boyutlu bir veriyi bir yerden başka bir yere transfer...

0

Node.js – Nodemon Nedir? Nasıl Kullanılır?

Merhaba, Bir önceki Node.js’de Http Sunucusu Oluşturalım başlıklı yazımda Node.js’de nasıl server oluşturulduğunu ele almıştık. Bu içeriğimizde ise oluşturmuş olduğumuz server içerisindeki çalışmalarda bir değişiklik söz konusu olursa otomatik olarak serverı resetleyecek araç olan...

3

Node.js’de Http Sunucusu Oluşturalım

Merhaba, Bu içeriğimizde Node.js’de basit bir Http sunucusunun nasıl oluşturulacağından bahsedeceğiz. Node.js yapısal olarak kendisiyle bütünleşik bir Http sunucusuyla birlikte gelmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla http işlemleri için “http” modülünü require etmemiz gerekmektedir. Şimdi aşağıdaki kod...

0

Node.js – I/O İşlemleri

Merhaba, Bu içeriğimizde Node.js’de I/O işlemlerini inceliyor olacağız. Node.js kütüphanesinde i/o işlemleri için “fs” paketini require etmemiz gerekmektedir. Dosya Okuma Dosya okumak için aşağıdaki kod bloğunu inceleyiniz. Dosya Oluşturma ve Yazma Dosya oluşturmak ve...

1

Node.js – EventEmitter Sınıfı

Merhaba, Bu makalemizde Node.js üzerinde event oluşturmak için kullanılan EventEmitter sınıfını değerlendirecek ve ardından bu sınıfı kullanarak olay oluşturmayı inceleyeceğiz. EventEmitter sınıfı sayesinde özel olaylar tanımlayarak, tanımladığınız bu olayları istediğiniz zaman tetikleyebilirsiniz. İlgili sınıfı...

0

Node Paket Yöneticisi (NPM) – Genel Bakış

Merhaba, Bu içeriğimizde Node.js için yazılmış olan paket yöneticisi üzerine(NPM) konuşuyor olacağız. Paket Nedir? Node.js’de herşey ufak parçalara ayrılmıştır ve bu ufak parçalar bir araya gelerek anlamlı bir bütünü ifade etmektedirler. İşte bu parçalara...

EcmaScript 6 0

ECMAScript – Module.exports ve Require Komutları

Merhaba, Bu içeriğimizde ECMAScript’te modüller arası member iletişimini sağlayan “module.exports” ile “require” komutlarını inceliyor olacağız. Diyelim ki, elimizde aşağıdaki gibi bir modülümüz olsun. Bu modül içerisindeki “method1”, “method2” ve “variable” elemanlarını farklı bir sınıf,...

EcmaScript 6 6

ECMAScript 6 – Async / Await Keywordleri

Merhaba, Bu makalemizde JavaScript’in doğal olan asenkron yapısına karşı hakimiyet sağlamamıza yarayan Async ve Await keywordleri üzerine konuşuyor olacağız. İlk olarak yukarıda da bahsedildiği gibi JavaScript’in asenkron yapısı üzerine konuşalım. JavaScript anatomik olarak asenkron...

EcmaScript 6 1

ECMAScript 6 – Promise Yapısı

Merhaba, Bir Developer; geliştirdiği yazılımda doğru algoritma, performans, düşük maliyet vs. gibi faktörleri göz önüne alarak süreci işletmektedir. Lakin bu faktörler kadar önemli olan bir diğer husus ise yazılan kodların okunabilirlik derecesinin bir başka...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Arrow Functions

Merhaba, Bu içeriğimizde klasik JavaScript’te oluşturduğumuz fonksiyonların ECMAScript 6 ile gelen Arrow Functions özelliği ile nasıl daha pratik, okunabilir ve kullanışlı bir hale getirildiğini inceleyeceğiz. Klasik JavaScript’te fonksiyonlar aşağıdaki gibi oluşturulmaktadır. Bu fonksiyon tanımlama...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Spread Operator

Merhaba, Yazılım algoritmalarında, yapısal olarak bazen ekstrem durumlarda kodumuzu inşa etmek isteyebiliriz. Tabi bu durumlar kullandığımız yazılım dilininde destekleyeceği biçimde, syntax yapısına uygun olacak şekilde sınırlı kalmak durumundadır. Peki nedir bu durumlar? diye sorarsanız...

EcmaScript 6 4

ECMAScript 6 – Destructuring

Merhaba, Elimizdeki nesneleri yahut dizileri var olan mevcut yapılarından daha küçük parçalara ayırmak isteyebiliriz. ECMAScript 6 ile gelen Destructuring özelliği bu isteğimize karşılık olarak nesneleri ya da dizileri parçalayabilmekte ve bu işlem neticesinde işimize...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – Template Literal

Merhaba, Bu içeriğimizde C# 6.0 ile gelen String Interpolation özelliğinin ECMAScript versiyonu olan Template Literal özelliğini inceleyeceğiz. ECMAScript’te string ifadeleri birleştirilirken aslında tüm programlama dillerinde bilinen “+” operatörü ile birleştirme gerçekleştirilmektedir. Template Literal ile...

EcmaScript 6 0

ECMAScript 6 – let Değişken Tipi

Merhaba, Bu içeriğimizde JavaScript kurallarını belirlemiş olan ECMAScript 6 standardında let değişkeni üzerine konuşuyor olacağız. Biliyoruz ki, JavaScript dilinde “var” değişken tipi ile tanımlanan tüm değişkenler genel scope içerisinde varsayılmaktadır. Yukarıdaki kod bloğunu incelerseniz...

Node.js Çalışma Mantığı 1

Event Driven, Non Blocking ve Node.js Nedir?

Merhaba, Günümüz yazılım düynasında Event Based ve Thread Based olmak üzere birbirinden farklı iki kavram mevcuttur. Bu içeriğimizde bu kavramların neler olduğunu, aralarındaki farkı gözeterek değerlendireceğiz ve bunların yanında Node.js mimarisinin ne olduğunu açıklamaya...

1

Ajax İle Token Authentication Uygulanan Web API Tetikleme

Merhaba, Bir önceki Ajax İle Web API Tetikleme başlıklı yazımda Ajax ile web apilere nasıl bağlantı kurulduğunu ve nasıl tetiklendiğini değerlendirmiştik. Bu içeriğimizde ise Token Authentication uygulanan web apilere tekrar Ajax ile nasıl bağlanılacağını,...

1

Ajax İle Web API Tetikleme

Merhaba, Bu içeriğimizde Ajax mimarisi ile Web API’lerin nasıl tetiklendiğini inceleyeceğiz. Elimizde aşağıdaki gibi bir web api olduğunu düşünelim. Şimdi Ajax ile bu web apiye erişip, tetikleyelim. Çalışmamızı kaydedip, çalıştırdığımızda aşağıdaki hatayla karşılaşacağız. Hatamızı...

7

C# İle Token Authentication Uygulanan Web API Tetikleme

Merhaba, Bir önceki C# İle Web API Tetikleme başlıklı makalemde C# ile Web Api tetiklemeyi incelemiştik. Lakin Token Authentication uygulanan web apinin nasıl tetiklendiğini bu makalemize bırakmıştık. Şimdi bu içeriğimizde, Token Authentication uygulanan web...

1

C# İle Web API Tetikleme

Merhaba, Son zamanlarda Asp.NET MVC Web API üzerine odaklanmış bulunmaktayım. Dolayısıyla bu konuya dair akıllara gelebilecek tüm sorulara cevap verebilmek için bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayım. Velhasıl bu içeriğimizde, C# ile Web API’nin nasıl...

Angular 4 1

Angular İle Web API Tetikleme

Merhaba, Bu içeriğimizde Angular ile Web API tetiklemeyi inceliyor olacağız. İlk olarak Asp.NET MVC – Web Api Nedir? Nasıl Oluşturulur? başlıklı makalemde ele aldığımız gibi bir Web API oluşturacak ve ardından bu Web API’ye...