Kategori: Java


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
0

Java’da Static Constructer

C#’da Static Constructer ne ise Java’da da o dur. İlgili sınıftan nesne üretilirken herşeyden önce tetiklenirler. İlk nesne talebinde static constructer tetiklenmekte, sonrakilerde tetiklenmemektedir. Yani o sınıftan sadece ilk nesne talebinde çalışmaktadır. Sadece bir...

0

Java İle String İfadelerin Karşılaştırılması

Merhaba, Prosedürel programlama ve OOP kısmında Java programlama dili ile C# neredeyse kardeş dillerdir. %80 – 85 birbirlerine benzetebileceğimiz bu iki dil, imza olarak benzer grameri kullanmakta ve kodsal açıdan ise genel anlamda aynı...

8

Eclipse – A Java Runtime Environment Hatası ve Çözümü

Merhaba, Nedenini bilemesemde Eclipse editöründen aşağıdaki olası hatayı alırsanız eğer verdiğim çözümleri uygulamanız yeterli olacaktır. Hatamızın metinsel hali; A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to...