Kategori: C Sharp – C#

1

C#’ta Gösterici(Pointer) – Göstericilerde Indexer – X

Merhaba, Gösterici yazı dizimizde pointerlarla ilgili bir çok içerik üzerinde makale ele almış bulunmaktayız. Şimdi ise yapısal olarak birden çok içeriği ilgilendiren bir konu üzerinde, göstericilerde indexer yapıları üzerinde konuşuyor olacağız. Evet… İçeriğimizin başlığında...

3

C#’ta Gösterici(Pointer) – fixed Anahtar Sözcüğü – VII

Merhaba, C#’ta göstericiler üzerine olan yazı dizimizin VII. makalesinde yine sizlerle beraberiz. Bu içeriğimizde göstericiler ile çalıştığımız bellek adresleri üzerinde bir koruma/sabitleme görevi görecek olan fixed anahtar sözcüğü üzerine konuşuyor olacağız. Fixed keywordünü ele...

1

C#’ta Gösterici(Pointer) – Göstericilerde Aritmatik İşlemler – VI

Merhaba, Önceki C#’ta Gösterici(Pointer) – Göstericiler Arasında Tür Dönüşümleri – V başlıklı makalemizde göstericilerde tür dönüşümlerini ele almıştık. Şimdi ise göstericiler üzerinde aritmatik işlemleri değerlendiriyor olacağız. Göstericiler İle Sabit Tamsayı Değerlerini Toplama/Çıkarma Göstericiler üzerinde...

1

C#’ta Gösterici(Pointer) – unsafe Komutu – II

Merhaba, Bir önceki C#’ta Gösterici(Pointer) Nedir? başlıklı yazımda C# programlama dili sınırlarında göstericileri ele almış, nerede, ne amaçla var olduklarına değinmiş ve ayriyetten teorik olarak konuyla alakalı biraz detaylara girmiştik. Bu içeriğimizde ise C#’ta...

2

C#’ta Gösterici(Pointer) Nedir? – I

Merhaba, Üzerinde çalışılan projede bellek veya mikroişlemci düzeyinde herhangi bir işlevde bulunmuyorsak eğer bellek yönetimi .NET mimarisinde Garbage Collector(Gereksiz Bilgi Toplayıcı) dediğimiz mekanizma tarafından bizim yerimize otomatik olarak sağlanmaktadır. Eğer ki yazılımsal olarak bellek...

0

C# – Win32 API Aracılığıyla Mouse Olayları Yaratmak

Merhaba, Önceki yazılarımdan C# İle Mouse’a Hükmedelim başlıklı yazımda Win32 API kullanarak mouse’a programatik müdahale ederek hareket ettirmeyi incelemiştik. Şimdi ise tekrardan Win32 API aracılığıyla programatik olarak mouse’a olaylar yarattıracağız. Tabi bu işlemi yaparken...

C#'ta Implicit ve Explicit Operatörlerinin Aşırı Yüklenmesi.PNG 0

C#’ta Implicit ve Explicit Operatörlerinin Aşırı Yüklenmesi

Merhaba, C#’ta bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere iki tür veri dönüşümü söz konusudur. Bilinçsiz olarak yapılan tür dönüşümü Implicit Conversion şeklinde tarif edilirken, bilinçli dönüşüme ise Explicit Conversion diye nitelendirilmektedir. Hatta biliyorsunuz ki, Implicit...

1

C# İle Mouse’a Hükmedelim

Merhaba, İçeriğimizin başlığından dolayı C# Mouse eventlarını kullanacağımızı sanmış olanlar olabilir. Baştan söylemekte fayda var ki, bu makalede Win32 API’lerinden faydalanarak işletim sisteminin nimetlerini kullanacak, faremize fiziksel müdahalede bulunacağız. C# İle Win32 API Entegrasyonu...

2

C# İle Win32 API Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Merhaba, .NET her ne kadar işlevsel bir çok özellik ve yapı barındıyor olsada bazı durumlarda bu yapılar yetersiz kalabilmektedir. Mesela fareye fiziksel olarak hükmetmemiz gerekebilir yahut DVD Writer’ı fiziksel olarak programımıza açtırmak isteyebiliriz. Bunun...

0

C#’ta SecureString Sınıfı İle Memory Güvenliği

Merhaba, Üzerinde çalıştığınız projede kâh kullanıcılar için kâh yazılım için önem arz eden kritik bilgiler üzerinde çalışıyor olabilirsiniz. Bu bilgiler kullanıcılara binaen kimlik yahut kredi kartı bilgileri olabilecekken, yazılıma dair bağlantı, port veya herhangi...

0

C# – Partial Method Yapıları

Merhaba, Biliyorsunuz ki C#’ta, “partial” keywordü aracılığıyla class yapılarında “partial class” üretebilmekteyiz. Yani bir sınıfın farklı lokasyondaki parçasını oluşturabilmekteyiz. “partial” keywordünün bu işlevinin dışında benim daha yeni öğrenmiş olduğum ve çoğu kaynakta da timsali...

C# Iterator Design Pattern(Iterator Tasarım Deseni) 0

C# Iterator Design Pattern(Iterator Tasarım Deseni)

Merhaba, Behavioral Patterns(Davranışsal Kalıplar) kategorisinde bulunan Iterator Design Pattern üzerine içerik oluşturacağız. Iterator Türkçe olarak anımsattığı iterasyon kelimesine karşı gelmektedir. İterasyon dediğimiz yapı bir çözüme giden her adımı tarif etmektedir. Kelimenin mahiyetiyle ilgili daha...

0

C# – Custom Collection Initializers Yapılarında Add Metodunu Extension Metod Yapısıyla Yönlendirme

Merhaba, Bir önceki kaleme almış olduğum C# – Custom Collection Initializers(Özel Koleksiyon İlklendiricileri) başlıklı makalemde Custom Collection Initializers yapılarının nasıl oluşturulduğuna değinmiştim. Bu içeriğimizde ise ilgili makalede bahsetmiş olduğum ilklendiricinin tetiklediği “Add” metodununun işlevini...

1

C# – Custom Collection Initializers(Özel Koleksiyon İlklendiricileri)

Merhaba, Önceki yazılarımda IEnumerable ve IEnumerator interface’leri ile özel koleksiyon yapısının nasıl oluşturulduğuna değinmiştik.(İlgili makale : C#’ta IEnumerable ve IEnumerator Interfaceleri Nedir? ve Nasıl Kullanılır?) Bu içeriğimizde ise oluşturduğumuz özel bir koleksiyonda initializers(ilklendirici/ön değer)...

0

C#’ta Name Hiding(İsim Saklama) Sorunsalı

Merhaba, Geçenlerde bir okuyucumdan aldığım soru üzerine bu içeriği oluşturmaya karar verdim. Gelen soruda okuyucumuz, “new” anahtar söcüğü ile ilgili internette gördüğü herhangi bir makalede karşılaştığı farklı bir kullanımdan bahsetmektedir. Sorumuzun mahiyeti şöyledir; “Merhaba Gençay...

0

.NET’te Config Dosyasını Harici Kaynakla Beslemek

Merhaba, Biz .NET geliştiricileri masaüstü yahut web dalında projeler geliştirirken belli başlı bilgileri configürasyon dosyalarında tutmaktayız. Bu dosyalarımız genellikle web projelerinde Web.config dosyası iken masaüstü projelerinde ise App.config dosyalarıdır. Ama biliyoruz ki bu dosyaların...

0

C# Attribute Yapılarında “‘X’ Is Not A Valid Named Attribute Argument Because It Is Not A Valid Attribute Parameter Type” Hatası ve Çözümü

Merhaba, C#’ta attribute yapılarında çalışıyorken “‘X’ Is Not A Valid Named Attribute Argument Because It Is Not A Valid Attribute Parameter Type” hatasıyla karşılaştıysanız eğer bu içeriğimizde ilgili hatanın nedeni ve çözümü hakkında bilgi...

2

Entity Framework’te Unable To Create A Constant Value Of Type ‘xxx’. Only Primitive Types Or Enumeration Types Are Supported In This Context Hatası ve Çözümü

Merhaba, Geçenlerde üzerine çalıştığım bir projede almış olduğum bir hata üzerine konuşuyor olacağız. Bu hatanın diğerlerinden farkı belli başlı, tespit edilebilir durumlarda karşılaşabilmemizden ziyade; birden fazla sergilenen yaklaşımda karşılaşılabilen ve geniş yelpazeli bir olası...

0

C#’ta Globalization İle Farklı Diyarlara Açılma

Merhaba, Bu içeriğimizde biraz farklı bir konu üzerinde duruyor olacağız. Oluşturduğumuz yazılımın, farklı coğrafya ve kültürlere hitap edebilmesi, kültürlenebilmesi için Globalization(globalleşme) ile programımızı zenginleştirmeliyiz. Aslında bu zengin kültür için oluşturulan yazılımın i18n(internationalization – uluslararasılaşma)...

C# Windows Form Uygulamasında Paint Yapımı 0

C# Windows Form Uygulamasında Paint Yapımı

Merhaba, Bu makalemizde C# Windows Form uygulamasında çizgi çizmeyi irdeleyecek ve örnek bir Paint uygulaması üzerinde içeriğimizi kuvvetlendireceğiz. Windows Form uygulamalarında forma çizgi çizebilmek için kâh Graphics sınıfı üzerinden Draw ile başayan metodları kullanabilir...

4

WPF’te “The Calling Thread Cannot Access This Object Because A Different Thread Owns It” Hatası ve Çözümü

Merhaba, Hatırlarsanız eğer C# Winfows Forms uygulamalarına özel olarak C#’ta Bir İş Parçacığını Farklı Bir İş Parçacığında Denetlemek başlıklı makalemde birbirine müdahale eden Threadların birbirlerine müdahale etmesi sonucu alınan hatayı irdelemiştik. Makaleyi detaylandırdığınızda anlayacağınız...