Etiket: Event

2

jQuery İle Lazy Load Kullanarak Image Yükleme

Merhaba, Her fırsatta bahsettiğim gibi web projelerimizde öncelikli işimiz, kullanıcılara hizmet sağlayabilmek amma bu hizmeti olabildiğince performanslı bir şekilde sağlayabilmektir. Bir web sitesinin işleyişi, hizmeti, sınırları ve özellikleri her ne kadar geniş ve zengin...

0

C#’ta INotifyPropertyChanged Interface’inin Kullanımı

Merhaba, Oluşturduğunuz herhangi bir sınıfta; propertylerin değer değişikliklerinde veya metodların algoritmalarında olay yaratmamızı sağlayacak olan INotifyPropertyChanged Interface’ini tanıtacağım. Yazımızı kısa tutmak için hemen mevzuya giriş yapıyorum. INotifyPropertyChanged Interface’ini kullanabilmeniz için öncelikle System.ComponentModel kütüphanesini kod...

1

C#’ta İsimsiz Metodlar(Anonymous Methods)

Merhaba, C#’ta bir temsilciye(Delegate) metod bağlarken Anaonymous Method yapısını kullanabilir, önceden tanımlanmış bir metoda gereksinim duymadan direkt olarak kod bloğu bağlayabiliriz. Yukarıdaki örnek kod bloğunda da gördüğünüz gibi yaptığımız işlem aslen arka planda bir...

1

jQuery İle Hedef Dışı Tıklama Olayı Yaratalım

Bu yazımızda, oluşturduğumuz web sitelerinde genellikle bilgi, reklam ve benzer amaçlarla açılan pencere, lightbox ve modal alanlarının kapatılması için kullandığımız bir olaydan bahsedeceğiz.İlgili alanı hedef alan olarak nitelendirirsek eğer bu alan dışındaki tıklanma işlemleri...

0

KnockoutJS Event(Olay) Fonksiyonu Oluşturma

Bu yazımızda KnockoutJS mimarisinde Event(Olay) fonksiyonu oluşturmayı göreceğiz.Eğer takipçimseniz yüksek ihtimal anlamışsınızdır ki, ben bir konuyu ya da yapıyı genellikle senaryolandırmadan yazıya dökmeyi sevmem.O yüzden bu basit işlem içinde küçük bir senaryo tasarladım.Şimdi bir...

C# Delegate(Temsilci) ve Event(Olay) Kullanımı 23

C# Delegate(Temsilci) ve Event(Olay) Kullanımı

Bu yazımda C#’ta Delegate(delege) yani temsilci ve Event yani olay konularından bahsedeceğim.Tabi şunu belirtmek istiyorum ki, yazımı sayfalara bölerek adım adım anlatmayı daha verimli buluyorum.Delegeler interface gibi tek başına bir anlamlı konu değildir.Kafanızda bu...

C# Birden Fazla Kontrolü Tek Olaya Bağlamak 4

C# Birden Fazla Kontrolü Tek Olaya Bağlamak

Bu yazımda C#’ta birden fazla kontrolün tek olaya nasıl bağlandığını göreceğiz.Farklı kontrol tiplerini aynı olaya bağlayabiliriz.Bu durumda hangi kontrolün olayının tetiklendiğini nasıl bulacağımızı göreceğiz.