Etiket: Generic

0

TypeScript – Generic Tiplerde Nesne Oluşturma

Merhaba, Bu içeriğimizde, TypeScript mimarisinde generic olarak tanımlanmış herhangi bir sınıf yahut metodda belirtilen tipte bir nesnenin nasıl oluşturulacağını inceliyor olacağız. Generic yapılanmalarda verilen tip her ne olursa olsun ilgili tipten bir nesne üretebilmek...

0

C#’ta XmlSerializer Sınıfında Generic Extension Metodlar İle Serialization yahut Deserialization

Merhaba, Bir önceki C#’ta XmlSerializer Sınıfı İle Serialization ve Deserialization başlıklı yazımda XmlSerializer sınıfı ile serileştirme ve paralelleştirme işlemlerini irdelemiştik. Şimdi ise bu sınıfı Extension metod olarak Generic yapıda kullanmayı göreceğiz. Aşağıda inşa edilmiş...

C# Generic Base Class Constraint 0

C# Generic Base Class Constraint

Bu yazımda C#’ta Generic Base Class Constraint’ten bahsedeceğim.Generic Base Class Constraint ile Generic sınıfımızın hangi veri türlerini kabul edeceğini kısıtlayabiliriz.Generic sınıflarda kısıtlama yapabilmek için “<T> where T:Tip” imzasını class imzasına eklemeliyiz.

C# Generic Class Tanımlama 0

C# Generic Class Tanımlama

Bu yazımda C#’ta Generic Class tanımlamayı göstereceğim.Generic sınıflar temel olarak normal sınıflar ile aynı özellikleri göstermektedir.Generic sınıfların normal sınıflardan farkı,kullanılacak olan tiplerin sınıf tanımlama aşamasında belirtilmesidir.

C# Generic Koleksiyonlar 0

C# Generic Koleksiyonlar

Bu yazımda C#’ta Generic koleksiyonlardan bahsedeceğim.Generic koleksiyonlar System.Collections.Generic namespacei altında mevcutturlar.Non-Generic koleksiyonlarda tip güvenliği yoktur ancak Generic koleksiyonlar tip güvenliği vardır.Boxing – Unboxing işlemleri yapmamıza gerek kalmadığından performans açısından artış sağlayacaklardır.

C# Generic List Koleksiyon 0

C# Generic List Koleksiyon

Bu yazımda C#’ta Generic List koleksiyonuna değineceğim.Biliyoruz ki ArrayList koleksiyon yapısı mevcuttur ve çoğu işimizi bu koleksiyon yapısıyla görebiliyoruz.Ancak içine aldığı elemanları object tipte alır.Bu yüzden koleksiyon içine alınan elemanlara boxing işlemi yapılır.