Etiket: Transaction


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
Microservice Mimarilerde Saga Pattern İle Transaction Yönetimi 5

Microservice Mimarilerde Saga Pattern İle Transaction Yönetimi

Merhaba, Biliyorsunuz ki, yazılımsal operasyonlarda belirli senaryolarla baş edebilmek için tecrübevi birikim olarak yazılımcılar tarafından tatiksel tanımlanmış design pattern stratejilerinden istifade etmekteyiz. Design pattern uyarlılığı microservice yapılanmalarında da varlığını göstermekte ve yaşanılan problemlerde çözüm...

0

SQL Server 2016 – Truncate Table Partition

Merhaba, Bildiğiniz üzere SQL Server’da iki farklı veri silme yöntemi vardır. Bunlar “delete” ve “truncate table” sorgularıdır. Bu iki yöntem arasındaki temel fark “delete” sorgusu ile veriler satır satır silinmekte ve identity değeri sıfırlanmamaktayken,...

Transact Sql-Transaction 1

Transact Sql-Transaction

Bu yazımızda T-SQL de transactionlardan bahsedeceğim. Birden çok işlemin bir arada yapıldığı durumlarda eğer parçayı oluşturan işlemlerden herhangi birinde sorun olursa tüm işlemi iptal ettirmeye yarar.