Java’da Static Constructer

C#’da Static Constructer ne ise Java’da da o dur.

  1. İlgili sınıftan nesne üretilirken herşeyden önce tetiklenirler.
  2. İlk nesne talebinde static constructer tetiklenmekte, sonrakilerde tetiklenmemektedir.
  3. Yani o sınıftan sadece ilk nesne talebinde çalışmaktadır.
  4. Sadece bir classtan nesne yaratıldığında değil,o class içindeki herhangi bir static yapı ilk kullanıldığında da çalışır.

Java’da Static Constructer’ı aşağıdaki gibi tanımlayabilmekteyiz.

public class Ornek {
	public Ornek() {
		System.out.println("Örnek nesnesi oluşturuldu.");
	}

	static {
		System.out.println("Ben static constructerım. Bir kere herşeyden önce oluşurum.");
	}
}

static{ } komut bloğu static constructer anlamına gelmektedir.

Aşağıdaki gibi iki adet Ornek sınıfından nesne üretirsek eğer bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız.

	public static void main(String[] args) {
		new Ornek();
		new Ornek();
	}

Çıktı olarak aşağıdaki ekran görüntüsünü verecektir.

Java'da Static Constructer

Java’da Static Constructer

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*