Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...

RabbitMQ – Topic Exchange

Merhaba,

Bu içeriğimizde RabbitMQ’da çalışma mantığı belirli bir formata dayalı sistem üzerine oturtulmuş Topic Exchange’i inceleyeceğiz.

Topic Exchange İşleyişi Nasıldır?

RabbitMQ - Topic Exchange
Topic Exchange’de atılan mesajların routing key değeri .(nokta) operatörü kullanılarak formatlandırılmakta ve bu formattaki isimlerde yapılan filtrelemelere göre uygun düşen kuyruklara mesajlar gönderilmektedir. Yukarıdaki şemaya göz atarsak eğer;

Message Routing Key
usa.news’
usa.weather’
europe.news’
europe.weather’
Yandaki routing key değerlerine sahip olan mesajları hedef kuyruğa gönderebilmek için oluşturduğumuz kuyruklarda aşağıdakine benzer bir filtreleme yapılması yeterlidir.

Topic Filtrelemesi

usa.news’
Routing key değeri ‘usa.news’ olan mesajlar bu kuyruğa girecektir.
RabbitMQ - Topic Exchange
*.weather’
*<önemli değil>.weather’ olan mesajlar bu kuyruğa girecektir.
RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange
#.news’
#< başı önemli değil>.news’ olan mesajlar bu kuyruğa girecektir.
RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange
*.weather’
*<önemli değil>.weather’ olan mesajlar bu kuyruğa girecektir.
RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange
usa.#’
‘usa.#< sonu önemli değil>’ olan mesajlar bu kuyruğa girecektir.
RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange
europe.*’
‘europe.*<önemli değil>’ olan mesajlar bu kuyruğa girecektir.
RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange
‘#’
#< hiçbiri önemli değil>’ olan mesajlar bu kuyruğa girecektir.
RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange RabbitMQ - Topic Exchange

Kullanımı

Bizler örnek olarak silahlı kuvvetler hiyerarşisine uygun bir şekilde görevlendirme senaryosu benimseyip mesajlarımızı ilgili rütbelere özel görev barındıran kuyruklara ileteceğiz.

Publisher

    static void Main(string[] args)
    {
      ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
      factory.Uri = new Uri("amqp://hkhjerrt:hcqiavAqll6-co4abXnSqUBh_hHifz-Z@hornet.rmq.cloudamqp.com/hkhjerrt");

      using (IConnection connection = factory.CreateConnection())
      using (IModel channel = connection.CreateModel())
      {
        channel.ExchangeDeclare("topicexchange", type: ExchangeType.Topic);
        for (int i = 1; i <= 100; i++)
        {
          byte[] bytemessage = Encoding.UTF8.GetBytes($"{i}. görev verildi.");

          IBasicProperties properties = channel.CreateBasicProperties();
          properties.Persistent = true;
          channel.BasicPublish(exchange: "topicexchange", routingKey: $"Asker.Subay.{(i % 2 == 0 ? "Yuzbasi" : (i % 11 == 0 ? "Binbasi" : "Tegmen"))}", basicProperties: properties, body: bytemessage);
        }
      }
    }

Yukarıdaki örnek publisher kod bloğunu incelerseniz eğer 16. satırda Topic exchange’e uygun formatta “Asker.Subay.[Tegmen – Yuzbasi – Binbasi]” routing keyi oluşturulmaktadır. Burada senaryo gereği oluşturulan 100 adet görevin her birini ‘Teğmen’, yarısını ‘Yüzbaşı’ ve hatrı sayılır azınlıktaki kadarını ‘Binbaşı’ rütbeli askerlerin üstleneceği şekilde bir algoritma oluşturulmuş bulunmaktadır ve her bir görev mesaj olarak ilgili rütbeyi temsil eden formattaki routing key değerine sahip kuyruğa gönderilmektedir. Şimdi sıra kendi rütbesine uygun görevleri barındıran kuyruğa subscribe olan consumerları tanımlayama gelmiş bulunmaktadır.

Consumer

    static void Main(string[] args)
    {
      ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
      factory.Uri = new Uri("amqp://hkhjerrt:hcqiavAqll6-co4abXnSqUBh_hHifz-Z@hornet.rmq.cloudamqp.com/hkhjerrt");

      using (IConnection connection = factory.CreateConnection())
      using (IModel channel = connection.CreateModel())
      {
        channel.ExchangeDeclare("topicexchange", type: ExchangeType.Topic);

        string queueName = channel.QueueDeclare().QueueName;
        string routingKey = "";

        routingKey = args[0] switch
        {
          "1" => $"*.*.Tegmen",
          "2" => $"*.#.Yuzbasi",
          "3" => $"#.Binbasi.#",
          "4" => $"Asker.Subay.Tegmen",
        };

        channel.QueueBind(queue: queueName, exchange: "topicexchange", routingKey: routingKey);

        channel.BasicQos(prefetchSize: 0, prefetchCount: 1, global: false);

        EventingBasicConsumer consumer = new EventingBasicConsumer(channel);
        channel.BasicConsume(queueName, false, consumer);
        consumer.Received += (sender, e) =>
        {
          Console.WriteLine($"{routingKey} {Encoding.UTF8.GetString(e.Body)} görevi aldı.");
          channel.BasicAck(e.DeliveryTag, false);
        };
        Console.Read();
      }
    }

Yukarıdaki consumer örnek kodlarını incelerseniz eğer 14. satırda console uygulamasına verilen argüman değerine göre Topic formatına uygun bir nitelendirme yapılmakta ve buradan elde edilen routing key 22. satırda oluşturulacak kuyruğa verilmektedir. Böylece belirtilen formatta uyan her bir kuyruğa uygun mesajları consumer elde ederek tüketmektedir.

Test Edelim

Uygulamayı derleyip çalıştırdığımızda hornet.rmq.cloudamqp.com cloud adresine gider ve göz atarsak eğer Topic exchange’in oluşturulduğunu görmüş olacağız.
RabbitMQ - Topic Exchange

RabbitMQ - Topic Exchange

Görüldüğü üzere Topic exchange ile belli bir formatta girdiğimiz routing key değerlerine göre mesajlarımız kuyruklara yerleştiriliyor ve ardından ‘#’ yahut ‘*’ operatörüleri ile yapılan filtreleme neticesinde uygun kuyruğa bağlanan consumerlar tarafından tüketiliyor. Gayet güzel 🙂

İlgilenenlerin faydalanması dileğiyle…
Sonraki yazılarımda görüşmek üzere…
İyi çalışmalar…

Not : Örnek uygulamayı indirmek için buraya tıklayınız.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

 1. 03 Mart 2020

  […] Exchange için bir önceki makalemizde ele aldığımız Topic Exchange‘in key – value olarak tanımlanan halidir diyebiliriz. Yani anlayacağınız […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*