Etiket: Static


Derinlemesine yazılım eğitimleri için kanalımı takip edebilirsiniz...
0

Java’da Static Constructer

C#’da Static Constructer ne ise Java’da da o dur. İlgili sınıftan nesne üretilirken herşeyden önce tetiklenirler. İlk nesne talebinde static constructer tetiklenmekte, sonrakilerde tetiklenmemektedir. Yani o sınıftan sadece ilk nesne talebinde çalışmaktadır. Sadece bir...